Baas in eigen wijk

woensdag 11 november 2015Leestijd:
Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

 

Als we in Schijndel geloven in de kracht van de burgers in de wijken, laten we die burgers dan ook de macht geven die bij die kracht hoort. ‘Hart voor Schijndel’ wil wijkraden en bewonersgroepen budget geven om zelf aan de slag te gaan. En nou eens niet alleen als het gaat om plantsoenen en moestuinen. Leuke bijkomstigheid is dat het geen cent extra kost.

De gemeente Schijndel wil serieus werk maken van burger- en zelfs overheidsparticipatie. Dat laatste betekent dat inwoners initiatieven nemen en dat de gemeente zich beperkt tot begeleiding, advies en het geven van geld. Volgens Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ past bij die prijzenswaardige opstelling een experiment met een vergaande vorm van overheidsparticipatie: een wijk een eigen budget geven. Er zijn, behalve de ambtelijke ondersteuning, geen extra kosten aan verbonden. Immers, het geld gaat af van wat de gemeente nu zelf uitgeeft aan de over te dragen verantwoordelijkheden.

Een voorbeeld is het welzijnswerk. Welzijn De Meierij krijgt subsidie om welzijnswerk in de wijken te verrichten. Door dat geld aan een wijkraad of bewonersgroep over te dragen, kan die wijk zelfstandig besluiten diensten in te kopen bij Welzijn De Meierij. Of bij andere beroepskrachten die zich bezighouden met welzijnswerk. De nu nog gebruikelijke sturing en regie door de gemeente is dan verleden tijd.

‘Het is van belang snel met dit experiment te beginnen,’ vindt Laurens, ‘zodat de gemeente Meierijstad op basis van de opgedane ervaringen dit idee al dan niet kan gebruik voor het beleid met betrekking tot burger- en overheids-participatie’.

Schijndel Ontmoet

‘Hart voor Schijndel’ heeft al aangekondigd tijdens de algemene beschouwingen ook voor te stellen rap te stoppen met ‘Schijndel Ontmoet’. Mocht u niet weten wat ‘Schijndel Ontmoet’ is: dat is dus de reden.

De voorstellen worden besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november. Die wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…