Baas in eigen wijk

woensdag 11 november 2015Leestijd:
Lees ook
26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…

18 maart 2023

Het kost anderhalf miljoen per strekkende kilometer, maar dan heb je ook wat: een compleet nieuwe weg tussen Olland en…

16 maart 2023

Het college worstelt met de uitvoering van regels over inspraak door initiatiefnemers van plannen. Die conclusie trekt Hart na uitleg…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…

 

Als we in Schijndel geloven in de kracht van de burgers in de wijken, laten we die burgers dan ook de macht geven die bij die kracht hoort. ‘Hart voor Schijndel’ wil wijkraden en bewonersgroepen budget geven om zelf aan de slag te gaan. En nou eens niet alleen als het gaat om plantsoenen en moestuinen. Leuke bijkomstigheid is dat het geen cent extra kost.

De gemeente Schijndel wil serieus werk maken van burger- en zelfs overheidsparticipatie. Dat laatste betekent dat inwoners initiatieven nemen en dat de gemeente zich beperkt tot begeleiding, advies en het geven van geld. Volgens Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ past bij die prijzenswaardige opstelling een experiment met een vergaande vorm van overheidsparticipatie: een wijk een eigen budget geven. Er zijn, behalve de ambtelijke ondersteuning, geen extra kosten aan verbonden. Immers, het geld gaat af van wat de gemeente nu zelf uitgeeft aan de over te dragen verantwoordelijkheden.

Een voorbeeld is het welzijnswerk. Welzijn De Meierij krijgt subsidie om welzijnswerk in de wijken te verrichten. Door dat geld aan een wijkraad of bewonersgroep over te dragen, kan die wijk zelfstandig besluiten diensten in te kopen bij Welzijn De Meierij. Of bij andere beroepskrachten die zich bezighouden met welzijnswerk. De nu nog gebruikelijke sturing en regie door de gemeente is dan verleden tijd.

‘Het is van belang snel met dit experiment te beginnen,’ vindt Laurens, ‘zodat de gemeente Meierijstad op basis van de opgedane ervaringen dit idee al dan niet kan gebruik voor het beleid met betrekking tot burger- en overheids-participatie’.

Schijndel Ontmoet

‘Hart voor Schijndel’ heeft al aangekondigd tijdens de algemene beschouwingen ook voor te stellen rap te stoppen met ‘Schijndel Ontmoet’. Mocht u niet weten wat ‘Schijndel Ontmoet’ is: dat is dus de reden.

De voorstellen worden besproken tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 november. Die wordt gehouden in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Lees ook
26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…

18 maart 2023

Het kost anderhalf miljoen per strekkende kilometer, maar dan heb je ook wat: een compleet nieuwe weg tussen Olland en…

16 maart 2023

Het college worstelt met de uitvoering van regels over inspraak door initiatiefnemers van plannen. Die conclusie trekt Hart na uitleg…

19 december 2022

Een motie van Gemeentebelang om bewoners in de discussie over de kiosk buitenspel te zetten, kreeg afgelopen donderdag gelukkig geen…

25 november 2022

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?…