Behoud tuin en bos: ‘Zeg nee én denk mee’

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

We zitten nog midden in heftige discussies over bosbehoud versus duurzame energieopwekking en daar is alweer een andere bedreiging van flora en fauna: de tuin naast het klooster in Schijndel. Beide onderwerpen lijken nog meer op elkaar dan op het eerste gezicht al lijkt.

De discussie over de windturbines en zonnepanelen zijn op deze site al vaak beschreven: als ze er komen, dan is dat om Meierijstad in 2050 CO2-neutraal te maken. Tot op heden zijn er nog slechts zoekgebieden bekend voor die dingen. Daarbij horen het Wijboschbroek bij Wijbosch en Het Lijnt bij Keldonk. De reacties zijn niet verrassend: protesten vanuit beide dorpen.

Geruchten

Wat nog weinig aandacht krijgt is een kleiner, maar ook erg fraai terrein met natuur: de tuin naast het klooster in hartje Schijndel. Anderhalf jaar geleden gonsde het voor het eerst van geruchten over het geheel of gedeeltelijk volbouwen van die tuin. Toen stelde Hart Schijndelaren nog gerust.

Met het ontwerpbestemmingsplan in onze hand (de uitsnede van een plaatje, hierboven geplaatst, komt uit dat plan) konden we vertellen dat het slechts ging om de aanleg van parkeerplaatsen. En dat die zo gesitueerd zijn dat de waardevolle bomen behouden blijven.

Parkeerplaatsen

Dat was toen. Inmiddels weten we dat projectontwikkelaar Cornelis Huygens Vastgoed uit Vught het tuindeel voor de parkeerplaatsen kocht en dat de Zusters van Liefde vervolgens ook het resterende deel van de tuin van de hand deden. Dit keer aan Hoedemakers en Zonen uit Rosmalen. Dit is een aannemer tevens projectontwikkelaar. Dat soort bedrijven bouwt, het zijn geen hoveniersbedrijven.

Morgen komt de locatie vast voorbij tijdens ‘Niet mauwen maar bouwen’, de bijeenkomst van Hart over woningbouwlocaties in Schijndel en andere dorpen. De kans is groot dat aanwezigen, net zoals inwoners van Wijbosch en Keldonk, hun veto uitspreken tegen deze mogelijke bouwplannen.

Verantwoordelijkheid

Wat Hart betreft moet de gemeente veel ruimte geven aan inwoners die niks willen weten van aantasting van bossen of tuinen. Sterker nog: die invloed mag zelfs worden uitgebreid met zeggenschap. Maar daar hoort dan ook verantwoordelijkheid bij.

Hart wil dat, wie tegen een bouwlocatie is, ook laat weten waar dan wél gebouwd kan worden. En een werkgroep die gekant is tegen windturbines in of nabij een bos, moet bedenken hoe dat dorp dan wél bijdragen kan leveren aan de duurzaamheidsdoelen. In beide gevallen zullen die mensen stuiten op weer nieuwe bezwaarmakers, voorspellen we. ‘Je wilt geen huizen in de kloostertuin, maar wel op het pleintje waar nu kinderen voetballen? Mooi niet!’

Nieuwe oplossingen

Zo brengen we politieke debatten en politieke besluiten naar de dorpen, wijken en buurten. Hart weet zeker dat mensen er uiteindelijk samen uitkomen. Het kan, met goede begeleiding, beschikbaar te stellen kennis en de morele plicht om respect te hebben voor elkaars standpunten. Zo kunnen inwoners samen tot compromissen komen of met zijn allen zelfs compleet nieuwe oplossingen vinden.

‘Niet mauwen maar bouwen’ wordt morgen, donderdag 30 januari, gehouden in ’t Spectrum. Zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. De besluitvorming over de zoekgebieden naar windturbines en zonnepanelen heeft donderdag 6 februari plaats in de raadsvergadering. 

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…