Beleid buitengebied alles behalve vitaal

vrijdag 20 september 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…

15 mei 2022

Het door Hart voorgestelde verbod om glyfosaat op gemeentelijke landbouwgrond te gebruiken komt er waarschijnlijk alsnog. In september dient het…

Een aanval op het buitengebied is afgelopen donderdag door de gemeenteraad afgeslagen. Maar zorgen blijven er.

PvdA, D66 en VVD bedachten om bedrijven met een beetje horeca in het buitengebied ruim baan te geven. Volgens de regels mogen terrassen van ondernemingen met zogeheten ondersteunende horeca niet groter zijn dan 100m2. De drie partijen pleitten ervoor om die beperking te schrappen.

Geen visie

Daar kwam het gelukkig niet van. Namens de drie partijen trok fractievoorzitter Sikko Oegema (PvdA) tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag het voorstel in. Dat is fijn voor het buitengebied, maar de kou is nog niet uit de lucht.

Want Meierijstad heeft nog altijd geen visie op de toekomst van het buitengebied, laat staan beleid. Aan de gemeenteraad ligt het niet. Op initiatief van Hart werd afgelopen voorjaar een expertbijeenkomst over het buitengebied gehouden, fractie Lijst Blanco vroeg bij herhaling om beleid met betrekking tot leegstaande agrarische gebouwen en de rekenkamer mopperde vorig jaar dat het College niks lijkt te vinden van intensieve veeteelt.

Vertraging

Een paar weken geleden biechtten burgemeester en wethouders op dat de plannen voor, wat ze zelf noemen, ‘Vitaal Buitengebied’ zijn vertraagd. Er is dan wel een projectgroep in het leven geroepen en er zijn gesprekken gevoerd met jan en alleman, maar daar bleef het tot op heden bij.

Wat we doen met vrijkomende agrarische bebouwing? Geen idee. Duurzame energieopwekking met velden vol zonnepanelen of windmolens? De deadline van komende oktober is verlegd naar voorjaar 2020. Kwaliteitskaders geur en fijnstof? Nog niks over gehoord. Een natuur- en landschapsvisie? Het College zwijgt.

Hens aan dek

Vanwege het gebrek aan beleid zien sommige raadsfracties hun kans schoon, zo blijkt uit de gezamenlijke actie van PvdA, D66 en VVD. Hart was onaangenaam verrast door het voorstel om de grenzen aan horecaterrassen op te heffen, zeker omdat er partijen aan meededen die zich graag profileren als fans van een natuurlijk en duurzaam buitengebied.

Alle hens aan dek dus.

Lees ook
28 juni 2022

Als Den Ouden neerstrijkt op een uitbreiding van bedrijventerrein Duin bij Schijndel, moet de gemeente rap werk maken van de…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

14 juni 2022

De stikstofreductie hakt er ook voor Meierijstadse agrariërs stevig in. Hart ziet een kans om er voor iedereen alsnog het…

19 mei 2022

De toekomst van stallen is vooral een zaak van de eigenaren daarvan. Met die stelling reageert Hart op de ‘Stallenaanpak’…

15 mei 2022

Het door Hart voorgestelde verbod om glyfosaat op gemeentelijke landbouwgrond te gebruiken komt er waarschijnlijk alsnog. In september dient het…