Bloemenwijkers, reken u nog niet rijk

vrijdag 7 juli 2017Leestijd: DRIE MINUTEN
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

21 september 2023

Langzaamaan gaat het beter met sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Hart is voorzichtig optimistisch. Een groep muzikanten werkt…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

Fijn dat diverse partijen op de Boschweg in Schijndel het eens zijn geworden over een gezamenlijke buurtaccommodatie, maar het is nog allerminst zeker of de gemeente er geld voor vrijmaakt. ‘Hart voor Schijndel’ stelt vast dat het College het voorlopig laat bij ‘een positieve grondhouding’. Dat kost namelijk niks. 

Het College heeft rondom de begroting 2018 een circus opgebouwd, dat voor leken bijna niet te volgen is. Zowat alle fracties mopperden er afgelopen donderdag over, tijdens een vergadering van een raadscommissie. Namens Hart deed gemeenteraadslid Lambèr Gevers dat.

Ondoorzichtig

Neem nou de gepresenteerde bestuursrapportage. Daarin stonden dit keer niet alleen de inkomsten en uitgaven van de afgelopen maanden, maar werd ook informatie gegeven over wat het College nog wil uitgeven. Dat is ongebruikelijk. Is dat nou gewoon service, of een poging om de raad nu al in te laten stemmen met die toekomstplannen van het College? Zo ja, komen die plannen straks dan niet in de begroting? Kunnen we daar nog wel nee tegen zeggen als we nu ja zeggen tegen die rapportage? Of andersom? En dan zijn er ook nog andere documenten die over geld en plannen gaan, zoals de ‘uitgangspunten van de begroting’ en de Mijlpalen. Verwarrend allemaal.

Hoe dan ook: het buurthuis op de Boschweg staat genoemd in diverse documenten, maar er is in geen van die stukken geld voor gereserveerd. De door het College afgekondigde ‘positieve grondhouding’ is zoiets als huilen om een hongersnood en vervolgens geen euro overmaken op giro 555. Na aandringen door Lambèr kwam wethouder Goijaarts (Financiën, CDA) wel met de toezegging om in het laatste kwartaal van dit jaar een voorstel aan te bieden over het buurthuis. We houden het in de gaten en gaan ons best doen voor het buurthuis, waar de Schijndelse raad jaren geleden al zo enthousiast over was.

Schoolgebouwen

We zijn benieuwd. En bezorgd, want de gemeente zit krap bij kas. Dat blijkt ook uit de plannen met betrekking tot de scholen in Meierijstad. In Schijndel hebben we het qua schoolgebouwen redelijk goed voor elkaar, in enkele andere kernen is het huilen met de pet op. Het College liet eerder al weten dat er bij nieuwbouw en renovatie bij voorkeur multifunctionele accommodaties van de scholen worden gemaakt. Dan is er in zo’n gebouw niet alleen een school, maar bijvoorbeeld ook een kinderopvang en een buurthuis gevestigd. Die mededeling blijkt nu ook weinig meer dan, komt ie weer, een positieve grondhouding. Er is namelijk wel geld voor scholen, maar niet voor die extra functies, moest Hart zelf ontdekken door de gereserveerde bedragen te analyseren. Een uitzondering is Nijnsel, maar dat komt omdat de gemeenteraad van Sint-Oedenrode dat besluit vorig jaar al had genomen. Overigens zonder dat die gemeente daar echt geld voor had.

Tijdens de commissievergadering kwamen ook de allerlaatste jaarrekeningen van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel ter sprake. Die van Schijndel is goedgekeurd door de accountant, de goedkeuring van ‘Rooi’ is onderweg en die van Veghel is geweigerd. De accountant ontdekte dat de toenmalige gemeente een opdracht voor het ophalen van afval aan een bedrijf gunde, zonder concurrenten de kans te geven een offerte uit te brengen. 

Grondbedrijf

En dan is er nog het grondbedrijf. Zoals bekend ging dat in Veghel over enorme hoeveelheden geld. Of beter: over enorme schulden. Aan het einde van het vorig jaar had die gemeente nog voor een slordige € 150 miljoen aan onverkochte grond in de boeken staan en dus moet daar in Foodpark nog voor zo’n € 18 miljoen bij worden gekocht.

Dat woordje ‘dus’ is ironie, dat begrijpt u. Want er is niks logisch aan om grond te kopen als je vanwege al gekochte grond diep in de financiële ellende zit. Wat ook niet logisch is: een enorm gebied reserveren voor villa’s op onwaarschijnlijk grote percelen. Veghels Buiten is inmiddels gedeeltelijk verkocht aan woningcorporatie Area en wat ons betreft had dat van meet af aan moeten gebeuren. Area moppert al wat jaren over het gebrek aan bouwgrond en moest met lede ogen aanzien hoe de gemeente vooral oog had voor ondernemers en niet bestaande eigenaren van villa’s.

Veghels Buiten

Om die reden vindt Hart het kwalijk dat in een notitie over het grondbedrijf bijna excuserend wordt gemeld dat de waarde van de grond van Veghels Buiten vanwege de sociale woningbouw moest worden verlaagd. Beste dames en heren van het grondbedrijf: die club van u ís er voor sociale woningbouw en dus moet u er trots op zijn dat u dat mogelijk maakt. En nog eens wat: zonder Area was het financiële debacle van Veghels Buiten nóg groter geweest.

Zo. Dat moesten we nog even kwijt. Zoals we tijdens de vergadering ook kwijt moesten dat die naam grondbedrijf fout is. Het is geen bedrijf. Afdeling Woon -en bedrijfsgrond lijkt ons passender. ‘Goede tip’, zei wethouder Goijaarts.

Kijk, dat is nog eens een positieve grondhouding.

 

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

21 september 2023

Langzaamaan gaat het beter met sociaal cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Hart is voorzichtig optimistisch. Een groep muzikanten werkt…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…