OPNIEUW: KLIMAATROBUUST BEEKDAL

Bomen doen ertoe, maar nu even niet  

zondag 21 augustus 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

De bomen staan in Meierijstad altijd op één, maar nu even niet. Dat is waar het antwoord van het college op vragen van Hart op neerkomt.

Vooropgesteld: Hart snapt best dat bomen zo nu en dan moeten wijken voor een hoger doel. En dat het onmogelijk is om bij een plan als Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode de kool en de geit te sparen, om dus én waterberging mogelijk te maken én alle bomen te laten staan.

Bomen gekapt

In dit geval gaat het echter om een plan dat volgens Hart in strijd is met de geest van een eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid over bomen. Daarin staat dat de gemeente bomen in beekdalen wil beschermen, behouden en versterken. Bij het plan om De Dommel bij hoog water meer ruimte te bieden gebeurt het tegenovergestelde. Waardevolle bomen worden gekapt.

Nou valt daar vanwege het doel van ‘Klimaatrobuust Beekdal’ misschien wel wat voor te zeggen, maar had daar dan bij het schrijven van dat bomenbeleid rekening mee gehouden. ‘Je kunt niet zomaar beleid negeren als het even niet uitkomt’, vindt Hart-fractievoorzitter Mirjam van Esch.

Afweging

Ze pakt er het bomenbeleidsplan bij en citeert: ‘We willen dat bomen gehandhaafd en ingepast worden […] wanneer ze veilig zijn, voldoen aan het streefbeeld en de investering voor handhaving in verhouding staat tot de levensverwachting van de boom’. Ze stelde vragen aan het college.

Wethouder Jan van Burgsteden (Water en natuur, VVD) wuift in zijn antwoord het beleid weg. ‘In dit geval betreft het een afweging van drie algemene belangen: waterveiligheid, biodiversiteitsbeleid en bomenbeleid’, schrijft hij aan Hart.

Onnadenkend

Ten overvloede: Hart zou ermee kunnen leven, ware het niet dat in het bomenbeleid is vastgelegd dat bomen bij wat voor afweging dan ook topprioriteit hebben. Zelfs als bomen overlast geven, hebben bezwaarmakers volgens dat beleidsplan meestal het nakijken.

Mirjam: ‘College en raad stellen soms te onnadenkend beleid vast. Dat gebeurde vijf jaar geleden toen we besloten dat Meierijstad in 2050 klimaatneutraal moet zijn en we niet nadachten over de consequenties voor landschap, flora, fauna en mens. En dat gebeurde met het bomenbeleidsplan. Dat wreekt zich nu’.

Compromis

‘Het betreft in de basis een compromis’, erkent Van Burgsteden in zijn brief aan Hart. Mirjam: ‘Het bomenbeleidsplan staat zo’n compromis niet toe’.

Er is ook goed nieuws. De wethouder koos er eerder voor om, ook alweer in strijd met het bomenbeleidsplan, geen inpasbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dat onderzoek gaat over hoe bestaande bomen in het Beekdal-plan een plek kunnen houden. Dat onderzoek komt er dankzij druk van natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart en Hart alsnog.

Navraag binnen de ambtelijke organisatie leert dat het waterschap ook wakker is geschud door de kritiek. ‘Ze bekijken daar of er meer bomen behouden kunnen worden dan eerder gedacht.’

Hart gaat het rapport, dat vast en zeker naar aanleiding van het inpasbaarheidsonderzoek wordt gemaakt, met grote belangstelling lezen. Het stuk is naar verwachting een onderdeel van het voorstel om het bestemmingsplan van het gebied rond De Dommel te wijzigen. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad zich hierover buigt.

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

7 februari 2024

De rekenkamer van Noord-Brabant slaat de plank mis met een kritisch bedoeld rapport over de energietransitie. Tot die conclusie komt…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…