REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Die klimaatdoelen gaan we niet halen

vrijdag 13 mei 2022Leestijd: 4 TOT 5 MINUTEN
Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

De regio Noordoost-Brabant gaat de doelen van de regionale energiestrategie niet halen. Dat blijkt uit een update van de regionale stuurgroep. In Meierijstad neemt het elektriciteitsgebruik zelfs toe.

Bij een oppervlakkige beschouwing doet onze gemeente het best goed. Met de opwek van duurzame energie zitten we procentueel gezien in de middenmoot, maar als we de inmiddels verleende vergunningen voor het opwekken van zonne- en windstroom erbij optellen, zijn we kampioen in de regio.

Geen besparing

Het beeld wordt nog beter als we de percentages laten voor wat ze zijn en focussen op de hoeveelheid stroom. Op de kilowatturen zeg maar. Dan laten we alle gemeenten in Noordoost-Brabant achter ons.

Maar dan de besparing op energie. Hart pleitte al vaker voor meer nadruk hierop. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Van de tien gemeenten in de regio hebben acht het elektriciteitsgebruik teruggebracht ten opzichte van 2017. De uitzonderingen zijn Boekel (5% meer) en Meierijstad (bijna 10% meer).

Dat weerhoudt de verantwoordelijk Boekelse wethouder, Martijn Buijse, er niet van om in de vandaag verschenen nieuwsbrief van RES Noordoost-Brabant (RES NOB) juist over besparing zijn verhaal te doen. ‘Besparing is heel actueel’, zegt hij om vervolgens uiteen te zetten hoe goed er binnen de regio wordt samengewerkt.

Die samenwerking kon niet voorkomen dat de elektriciteitsmeters in zijn gemeente en in Meierijstad oplopen. Oorzaken zijn volgens RES NOB een toegenomen vraag naar warmtepompen, elektrische mobiliteit en de groei van het aantal huishoudens. Besparing op verlichting, apparaten, machines en zon-op-dak worden daardoor teniet gedaan.

Zon op land

De warmtevraag en daarmee het gebruik van gas namen in Meierijstad wel af. Maar ook hier houdt het niet over: in zeven van de tien gemeenten was de afname groter.

De RES-stuurgroep stuurde onlangs een brief aan de gemeenteraden over de stand van zaken en de conclusie is pijnlijk: ‘De doelstelling van 1,6 TWh duurzame opwek in 2030 wordt op basis van de huidige situatie niet gehaald’. We blijven volgens de stuurgroep steken op 0,7 TWh. Optimisten komen uit op 1,2 TWh.

Daarvoor zijn twee oorzaken. De eerste is al vaak genoemd: we kunnen de zonne- en windstroom niet kwijt. Het is de reden dat twee van vier huidige coalitiepartijen tijdens een verkiezingsdebat lieten weten dat we pas op de plaats moeten maken met windturbines en ‘zon op land’.

In het coalitieakkoord zijn de beoogde ‘zonneparken’ echter doodleuk opgeschreven. Over windturbines geen woord. Niet dat ze er komen en ook niet dat ze er niet komen. Overigens staat er tot genoegen van Hart wel in dat ‘zon op dak’ prioriteit krijgt.

Zware kluif

Dan de tweede reden dat de regio de doelen niet gaat halen: verschillende gemeenten schieten niet genoeg op. Zo is Den Bosch de enige gemeente met windturbines.

Wethouder Menno Roozendaal, die vanaf 19 mei het stokje met betrekking tot duurzaamheid overneemt van VVD-wethouder Harrie van Rooijen, krijgt er een zware kluif aan.

Ons advies aan de nieuwe portefeuillehouder: zet forser in op besparing van energie, op zonnepanelen op daken en herzie de veel te ambitieuze doelstelling van Meierijstad om in 2050 helemaal klimaatneutraal te worden.

Als we de veel lagere RES-doelen niet halen, dan komt er van dat energieneutraal al helemaal niks. En we zeggen het zelf maar, voor een ander ermee komt: Hart stemde in 2017 in met die onhaalbare ambities. Dat was naïef. We kwamen tot inkeer en stemden tegen het plan ‘Zon en wind’.

Lees ook
27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

16 april 2024

Het broedseizoen van vogels begint. Het is een feest voor loslopende katten. De oplossing: bind de kat de bel aan….

2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…