COALITIEAKKOORD

Geen woord over de dorpen en wijken

woensdag 11 mei 2022Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

Het kersverse coalitieakkoord stelt teleur. Het nieuwe college kiest voor stadse allure. Over het behoud en versterken van de lokale verbondenheid op dorpsniveau geen woord.

De kiezer koos op 16 maart voor voortzetting van de huidige coalitie. Die steun was voor CDA, Hier, VVD en PvdA/GroenLinks een stimulans om Meierijstad nog meer op te pompen. De gemeente heeft 80.000 inwoners, maar – het staat er echt! – gaat zich opstellen ‘als een gemeente met 100.000 inwoners’.

Want?

Verder wil het beoogde college – op 19 mei worden de wethouders geïnstalleerd – dat de gemeente een ‘dominante speler in het hart van de regio’ is, dat bovenregionale bedrijvigheid wordt aangetrokken en dat de Noordkade van belang is voor de hele streek.

Burgerparticipatie

Hart zocht in het document ‘Thuis in Meierijstad’ naar alinea’s over hoe de identiteit van de dertien dorpen wordt gekoesterd en hoe de duizenden mensen worden ondersteund die zich op het niveau van de eigen straat, wijk en dorp inzetten. Niets daarover.

Het doet Hart verdriet dat er amper wat is bedacht over het verbeteren van invloed en zeggenschap van inwoners. We stuiten op een begrip als ‘beginspraak’, maar het ontbreekt aan een visie op politieke burgerparticipatie. Op hoe we inwoners betrekken bij hun lokale overheid.

De matige opkomst bij de laatste verkiezingen is wat Hart betreft een alarmbel, een dringende reden om de kloof met inwoners te verkleinen. Niet dus.

De coalitie wil herijkingen van het beleid met betrekking tot de ‘lokaal educatieve agenda’, inclusie en wonen en er komt een nota over kunst en cultuur– wat Hart betreft moet medezeggenschap van inwoners toegevoegd worden aan dat rijtje.

Zonnepanelen

Wat we wel lezen: de uitrol zonnepanelen in het buitengebied gaat gewoon door en dat staat haaks op wat CDA en VVD tijdens een verkiezingsdebat lieten weten. De partijen buigen wat dit thema betreft dus voor Hier en PvdA/GroenLinks.

Hart voorspelt een moeizame bestuursperiode. De raad zal tegenwicht moeten bieden aan de ietwat megalomane hang naar ‘en dan deden we dat we een echte stad waren’. Een stad waar het onderwerp afval er trouwens niet toedoet – ook daarover geen woord in ‘Thuis in Meierijstad’.

[tekst gaat verder onder het kader]

‘Het gaat niet om de kernen’

Bij de presentatie van het coalitieakkoord en het beoogde nieuwe college maakte Rien Verhagen zijn debuut als fractievoorzitter van het CDA. Hij liet er geen misverstand over bestaan welke kant het opgaat met Meierijstad: ‘Het gaat niet om de kernen’.

Verhagen zei dat op een vraag of bij de bemanning van het college rekening is gehouden met een spreiding over de dorpen. Vanaf de publieke tribune mompelde fractievoorzitter Mirjam van Esch: ‘Het moet juist wél om de kernen gaan. We zijn niet ’thuis in Meierijstad’, we zijn thuis in Nijnsel, Veghel, Wijbosch en al die andere dorpen.’

Verhagen is fractievoorzitter omdat voorganger Johan van Gerwen volgende week wethouder hoopt te worden. Van Gerwen en Jan Goijaarts stonden respectievelijk op nummer 2 en 1 van de kandidatenlijst van het CDA. Verhagen stond op nummer 4 en streeft daarmee nummer 3, Anke Koenen, voorbij.

Eerder al moest een andere vrouw binnen de partij haar verlies nemen: Coby van der Pas had graag doorgewild als wethouder en voerde daarvoor zelfs campagne met advertenties in een huis-aan-huisblad. Tevergeefs.

En verder mogen de vijf heren van het nieuwe college aan de bak om enkele dure wensen te realiseren. Het is fijn dat bijvoorbeeld Omnipark Erp en een buitenbad zijn opgenomen in het stuk, over de financiële haalbaarheid van die ideeën geen woord.

De fractie van Hart gaat de komende dagen het akkoord nader bestuderen en komt op 19 mei met een uitgebreide reactie. Dan vergadert de raad over het akkoord en over de benoeming van de vijf mannen.

Foto bij dit artikel is gemaakt in Erp. Over de kernen geen woord in het coalitieakkoord.

Bijgewerkt om 13.50 uur naar aanleiding van presentatie in bestuurscentrum (kader).

Lees ook
23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

18 februari 2024

Het inzamelen van oud papier staat onder druk. In Veghel is er zowat niemand meer voor te porren. Het kan…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…