ENERGIETRANSITIE

Burgerberaad is zo gek nog niet

donderdag 31 maart 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Meierijstad of Noordoost-Brabant zou het ook eens moeten doen: een burgerberaad invoeren.

Hart-commissielid Bram Hoogervorst en gemeenteraadslid Laurens van Voorst van dezelfde partij namen afgelopen dinsdag deel aan een online bijeenkomst over het fenomeen burgerberaad. Het idee past helemaal in het gedachtengoed van Hart, concludeerden Bram en Laurens.

Omgekeerd

Een representatieve groep inwoners wordt op basis van loting uitgenodigd om tijdens enkele bijeenkomsten voorstellen te doen over een specifiek thema. In West-Brabant deden ze het onlangs over het verwarmen van woningen zonder gas. Maar ook andere thema’s zijn denkbaar.

[tekst gaat verder onder de foto]

Impressie van bijeenkomsten van het burgerberaad in West-Brabant.

Wat Hart aanspreekt is dat de deelnemers vooraf enkele voorwaarden horen waaraan hun voorstel moet voldoen. Die voorwaarden komen van het College of de gemeenteraad en zorgen ervoor dat een burgerberaad niet concurreert met de formele politiek en het openbaar bestuur.

Houden de leden van het burgerberaad zich aan die voorwaarden, dan is de politiek min of meer verplicht het advies over te nemen. Het is precies wat Hart ook voorstaat. Eerder noemde de fractie het al eens de omgekeerde besluitvorming: de raad slaat piketpaaltjes en daarna nemen inwoners het over. Dat is omgekeerd aan de gewoonte dat de raad iets besluit en inwoners bezwaren indienen.

Open vraag

Bram en Laurens hoorden dat het in de praktijk nog wel een klus is. Zo bleken in West-Brabant jongeren ondervertegenwoordigd. Dat is daar opgelost door het totaal aantal deelnemers te verminderen. Zo klopte het aantal jongeren procentueel alsnog. De gehoopte tweehonderd deelnemers werden er zo uiteindelijk 123.

Verder is het belangrijk dat de deelnemers zich storten op een goede, open vraag. Dus niet ‘Ja of nee windturbines?’, maar ‘Hoe kunnen we in onze gemeente meer duurzame energie opwekken?’

Inwoners zijn leken. Kunnen die wel meepraten over dit soort zaken? Jazeker, vinden de sprekers tijdens de bijeenkomst. Kwestie van kennis overdragen. En zelfs zonder die kennis heeft het advies waarde. Want hier spreekt de maatschappij.

[tekst gaat verder onder de foto]

Victor van den Berg tijdens de online bijeenkomst.

‘In West-Brabant vroegen we daarnaast ook advies aan de netbeheerder’, hoorden Bram en Laurens van Victor van den Berg van Waterschap Brabantse Delta. Hij is betrokken bij de energietransitie in die regio en deed ervaring op met een burgerberaad. ‘De netbeheerder was er voor technisch advies en het burgerberaad voor het maatschappelijk advies.’

Bram en Laurens en de andere pakweg twintig deelnemers uit onze regio kregen veel praktische tips, bijvoorbeeld hoe je aan namen en adressen komt voor de loting. Ook ging het over hoe je mensen enthousiast maakt om mee te doen en vooral hoe je juist de inwoners verleid die het doorgaans laten afweten.

Verbeteren

In onze regio stokt de plaatsing van windturbines en zogeheten zonneparken. Dat komt omdat de netbeheerders te weinig capaciteit hebben om de opgewekte stroom te verwerken. Of dat nu vervelend of fijn is: het geeft Meierijstad en omliggende gemeenten de tijd om de inbreng van inwoners te verbeteren.

Dat kan bijvoorbeeld met de instelling van een burgerberaad. Mooie klus voor de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe College.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…