Rooienaren de baas over Rooise Markt

zaterdag 14 december 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

12 augustus 2022

Vijf jaar na de start van Meierijstad is het met de inbreng en zeggenschap van inwoners nog altijd beroerd geregeld….

23 juli 2022

Wethouders, ambtenaren en raadsleden stortten zich in 2017 enthousiast op de nieuwe Omgevingswet. Die zou in 2019 van kracht zijn….

22 juli 2022

Bijna 60 procent van de huizen die in 2021 in Meierijstad werden opgeleverd, staat in Veghel. De twee jaar geleden…

20 juli 2022

In Sint-Oedenrode willen inwoners van geen politiek reces weten. Rooienaren roerden zich de afgelopen dagen over diverse zaken. ‘Naar onze…

Geef inwoners en ondernemers in Sint-Oedenrode meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid bij het herinrichting van de Markt in dat dorp.

Dat is het voorstel van Hart. Het idee werd afgelopen donderdag gelanceerd tijdens een vergadering van de raadscommissie. Aanleiding is het raadsvoorstel om de Markt opnieuw in te richten.

Frustratie

Het College laat tot genoegen van Hart inwoners en ondernemers meepraten over de inrichting. Maar het is onzeker of die inbreng tot tevredenheid leidt. Het College schrijft dat ‘mogelijk verwachtingen gewekt worden die niet waar gemaakt kunnen worden en dat dit kan leiden tot frustratie en (in ultimo) bestuurlijke afbreuk’.

Dat kan voorkomen worden met, wat Hart noemt, de omgekeerde besluitvorming. Daarbij geeft de gemeenteraad randvoorwaarden aan de dames en heren die mee willen beslissen. Die participerende burgers en ondernemers gaan onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider met elkaar debatteren en samen een plan maken.

Inspraak

Waar mensen op die ouderwetse manier van inspraak standpunten verkondigen en de gemeente uiteindelijk knopen doorhakt, gaan ze nu met elkaar in debat. Belangen worden verdedigd, er wordt geluisterd naar wat anderen willen en er worden compromissen gesloten. Of al brainstormend worden samen compleet nieuwe dingen bedacht.

Het uiteindelijke plan moet binnen de vooraf gestelde voorwaarden passen, zoals de afspraak dat de herinrichting niet meer dan € 2,3 miljoen kost. Ambtenaren brengen kennis in, precies zoals de deskundigen dat nu doen bij de wethouders en de gemeenteraad.

Democratie

Met deze aanpak wordt inspraak daadwerkelijk invloed en wordt die invloed ook nog eens zeggenschap. Ook krijgen de deelnemers verantwoordelijkheid – zij hakken samen knopen door en niet de gemeente. Hart ziet in deze omgekeerde besluitvorming een manier om de lokale democratie te versterken, we brengen politieke besluitvorming de dorpen, wijken en buurten in.

De komende dagen gaat Hart op zoek naar draagvlak voor dit idee binnen de gemeenteraad. Ook benaderen we belanghebbenden in Sint-Oedenrode.

Hieronder het raadsvoorstel en het wijzigingsvoorstel van Hart.

Lees voor meer informatie ook het dossier ‘Nieuwe democratie’.

Lees ook
16 augustus 2022

Het plan Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode is in strijd met het bomenbeleidsplan van de gemeente. Hoewel het plan klaar is, is…

12 augustus 2022

Vijf jaar na de start van Meierijstad is het met de inbreng en zeggenschap van inwoners nog altijd beroerd geregeld….

23 juli 2022

Wethouders, ambtenaren en raadsleden stortten zich in 2017 enthousiast op de nieuwe Omgevingswet. Die zou in 2019 van kracht zijn….

22 juli 2022

Bijna 60 procent van de huizen die in 2021 in Meierijstad werden opgeleverd, staat in Veghel. De twee jaar geleden…

20 juli 2022

In Sint-Oedenrode willen inwoners van geen politiek reces weten. Rooienaren roerden zich de afgelopen dagen over diverse zaken. ‘Naar onze…