Rooienaren de baas over Rooise Markt

zaterdag 14 december 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

Geef inwoners en ondernemers in Sint-Oedenrode meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid bij het herinrichting van de Markt in dat dorp.

Dat is het voorstel van Hart. Het idee werd afgelopen donderdag gelanceerd tijdens een vergadering van de raadscommissie. Aanleiding is het raadsvoorstel om de Markt opnieuw in te richten.

Frustratie

Het College laat tot genoegen van Hart inwoners en ondernemers meepraten over de inrichting. Maar het is onzeker of die inbreng tot tevredenheid leidt. Het College schrijft dat ‘mogelijk verwachtingen gewekt worden die niet waar gemaakt kunnen worden en dat dit kan leiden tot frustratie en (in ultimo) bestuurlijke afbreuk’.

Dat kan voorkomen worden met, wat Hart noemt, de omgekeerde besluitvorming. Daarbij geeft de gemeenteraad randvoorwaarden aan de dames en heren die mee willen beslissen. Die participerende burgers en ondernemers gaan onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider met elkaar debatteren en samen een plan maken.

Inspraak

Waar mensen op die ouderwetse manier van inspraak standpunten verkondigen en de gemeente uiteindelijk knopen doorhakt, gaan ze nu met elkaar in debat. Belangen worden verdedigd, er wordt geluisterd naar wat anderen willen en er worden compromissen gesloten. Of al brainstormend worden samen compleet nieuwe dingen bedacht.

Het uiteindelijke plan moet binnen de vooraf gestelde voorwaarden passen, zoals de afspraak dat de herinrichting niet meer dan € 2,3 miljoen kost. Ambtenaren brengen kennis in, precies zoals de deskundigen dat nu doen bij de wethouders en de gemeenteraad.

Democratie

Met deze aanpak wordt inspraak daadwerkelijk invloed en wordt die invloed ook nog eens zeggenschap. Ook krijgen de deelnemers verantwoordelijkheid – zij hakken samen knopen door en niet de gemeente. Hart ziet in deze omgekeerde besluitvorming een manier om de lokale democratie te versterken, we brengen politieke besluitvorming de dorpen, wijken en buurten in.

De komende dagen gaat Hart op zoek naar draagvlak voor dit idee binnen de gemeenteraad. Ook benaderen we belanghebbenden in Sint-Oedenrode.

Hieronder het raadsvoorstel en het wijzigingsvoorstel van Hart.

Lees voor meer informatie ook het dossier ‘Nieuwe democratie’.

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…