Burgerparticipatie op agenda in Meierijstad

donderdag 7 september 2017Leestijd:
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

Raads- en commissieleden zaten gisteravond op het puntje van hun zetel. Onderwerp van gesprek tijdens de zogeheten beeldvormende avond: burgerparticipatie en de dingen die daar op lijken. ‘Hart voor Schijndel’ maakte van die gelegenheid gebruik om haar visie op dit gebied uiteen te zetten.

Het duurt nog wel even voor de gemeenteraad een beleid op dit gebied gaat vaststellen, maar met een document over het ‘theoretisch kader’ en wat discussie over stellingen werd gisteravond een min of meer informele aftrap gegeven. We grijpen die bijeenkomst graag aan om op deze plaats ons idee te presenteren. Helemaal zelf bedacht.

Over de burger

Wij zijn er  voorstander van dat burgers de kans krijgen om hun buurt, wijk en dorp zo zelfstandig in te richten als maar kan. Dat geldt niet alleen voor het openbaar gebied, maar ook voor zaken als zorg en welzijn. Daarvoor zijn vier dingen nodig: zeggenschap, de wil om taken op te pakken, om verantwoordelijkheid te nemen en de toestemming om gemeentelijk budget over te nemen.  

  1. Zeggenschap: Burgers mogen zelf gezamenlijk besluiten nemen over de inrichting van hun buurt en allerlei sociale aangelegenheden. Daarbij zorgen die burgers zelf dat er draagvlak is voor wat ze willen doen. Draagvlak is een must en kan vast en zeker pas worden verkregen als burgers hun eigen ideeën verdedigen, zich verplaatsen in die van anderen en bereid zijn compromissen te sluiten.
  2. Taken: Burgers mogen overheidstaken overnemen, tenzij landelijke wetgeving dat onmogelijk maakt. Dus helaas, een wijk mag het innen van gemeentelijke belastingen niet overnemen.
  3. Verantwoordelijkheden: Burgers worden verantwoordelijk voor de taken die ze overnemen. En leggen daar verantwoording over af aan elkaar. En, als het om gemeentelijk geld gaat, aan de gemeente.
  4. Budget: Burgers krijgen het gemeentelijk budget dat hoort bij de taken die ze overnemen. Het is om die reden geen bezuiniging en ook geen verhoging van gemeentelijke uitgaven. Een speeltuin die duizend euro per jaar aan onderhoud kost, kost dat nog steeds. Maar nu geeft de wijk dat geld uit. En besteedt het geld dat overblijft aan andere wijkgebonden zaken.

Over de gemeente

De gemeente treedt bij deze vergaande vorm van burgerbetrokkenheid niet terug, maar is juist nadrukkelijk aanwezig in buurten, wijken en dorpen. Meer nog dan nu het geval is. Want  gemeente stimuleert, helpt en bewaakt.

  1. Stimuleren: Burgers worden aangemoedigd om taken over te nemen. Burgerinitiatief komt van onderop, wordt vaak gezegd. Dat kan zijn, maar stimulans is wenselijk. Goede relaties met bovengemiddeld betrokken burgers helpen daarbij. In elke straat woont wel zo’n burger. Leer ze kennen, ambtenaren en wethouders.
  2. Helpen: Burgers krijgen budget van de gemeente. Dat kost niks extra’s, het gaat om geld dat de gemeente in de oude situatie zelf had uitgegeven voor een bepaalde activiteit. Net zo belangrijk: de gemeente gaat kennis delen. Burgers die zelf hun straat willen inrichten, hebben immers wel vakkennis nodig. Ambtenaren beschouwen in deze aanpak het overdragen van kennis als een kerntaak.
  3. Bewaken: De gemeente controleert of overgeheveld budget rechtmatig wordt besteed én bewaakt dat iedereen in buurt, wijk of dorp er aan te pas komt. Kwetsbare burgers worden beschermd. Burgers bijvoorbeeld, die niet opgewassen zijn tegen de welbespraaktheid van een buurman. Hier ligt een specifieke taak voor het welzijnswerk.

Hoe nu verder?

Zo. Dit is dus ons idee. Een idee waar we sinds de oprichting van de partij op hebben gebroed. We gaan ons best doen om het te verwezenlijken. Dat vergt enig geduld, want voorlopig gaan ambtenaren aan de slag. Zij gaan namens het College een plan maken over dit onderwerp. De gemeenteraad gaat pas volgend jaar het beleid op het gebied van burger- of overheidsparticipatie vaststellen.

We zijn erg optimistisch dat er wat moois uitkomt. In een andere vergadering zei waarnemend burgemeester Fräntzel vorige week dat het College ‘ver wil gaan’ en ook de andere fracties leken gisteravond van zins om er wat moois van te maken. Daar worden we blij van.

 

Hieronder het ‘Theoretisch kader burger- en overheidsparticipatie’ dat de Meierijstadse ambtenarij schreef.

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…