Burgerparticipatie verdient echt beter

donderdag 29 november 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…

‘Hart voor Schijndel’ heeft gisteren tijdens een vergadering van fractievoorzitters geageerd tegen de wijze waarop het College omgaat met burgerinitiatieven en andere vormen van burgerparticipatie. Participerende burgers verdienen beter, vindt de fractie.

De ergernis bij Hart heeft twee aanleidingen. De eerste is de aankondiging van het College geen visie te ontwikkelen op het gebied van burgerparticipatie. Die visieloosheid heeft al geleid tot nogal wat ongelukjes in Meierijstad.

Zo werden ondernemers op het verkeerde been gezet toen ze op verzoek van de gemeente hun mening gaven over de toeristenbelasting. Daarnaast is er het burgerinitiatief ‘Kermis naar het centrum’, dat zelfs werd tegengewerkt door de gemeente. En dan zijn er nog al die avonden waarop inwoners van alles mochten roepen en waarbij geen moment duidelijk was wat er met die inbreng zou gebeuren. Het is allemaal het gevolg van een gebrek aan visie. Van niet weten waar we burgers toe oproepen en wat we doen met inwoners die initiatieven nemen.

Pleidooi

Tweede ergernis van Hart: ambtenaren zijn aan de haal gegaan met een pleidooi van onze partij om de invloed van burgers op politieke besluiten formeel te regelen. De bemoeienis vanuit de ambtelijke organisatie leidde tot een voorstel dat in de verste verte niet meer lijkt op het oorspronkelijk plan, dat enthousiast werd omarmd door de fractievoorzitters. Het blijft bij een discussieavond over het onderwerp.

De wens van Hart om de rol van de gemeente goed te regelen, wordt door tal van deskundigen onderschreven. Prof. dr. M.W. van Buuren (Erasmus Universiteit) schreef een jaar geleden al: ‘Actieve, of misschien wel assertieve burgers, vragen om een overheid die hun initiatief mogelijk maakt en ondersteunt. Maar dat vergt wel een ander handelingsrepertoire en andere instrumenten, regels en kaders dan tot dusver gebruikelijk’. Over die instrumenten, regels en kaders moeten afspraken worden gemaakt. En dat begint met het bepalen van een visie.

Ombudsman

Ook de Nationale Ombudsman heeft zich in een rapport over hetzelfde onderwerp op een vergelijkbare wijze uitgelaten. Eén van zijn adviezen: ‘Zorg voor een gemeenschappelijke visie op de omgang met burgerinitiatieven in alle lagen van de organisatie (algemeen bestuur, dagelijks bestuur en ambtelijke organisatie)’.

Hart heeft het College gisteren voor de zoveelste keer gevraagd om met zo’n visie te komen. En om in de geest van het initiatiefvoorstel stappen te zetten. ‘Laat u verrassen’, nodigde raadsvoorzitter burgemeester Kees van Rooij onze fractie uit, doelende op een zogeheten beeldvormende avond. Die wordt gehouden op 6 december in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur. Vanzelfsprekend gaan we daarheen. En we zullen blij verrast zijn, als we daar alsnog een belofte horen om die visie op papier te zetten. En om de invloed van inwoners op weg naar politieke besluiten formeel te regelen. Zo niet, dan gaan we het alsnog allemaal zelf oppakken.

 

Hieronder het rapport van de Nationale Ombudsman.

Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…