Buurthuis Boschweg: lees de kleine letters

donderdag 27 december 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

Potjandorie! Hadden we het nieuwe buurthuis aan de Papaverstraat in Schijndel afgelopen november zekergesteld, lijkt het College weer aan de stoelpoten van de wijkbewoners te zagen.

‘Hart voor Schijndel’ las de ‘Toelichting harmonisatie subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties’ die onlangs verscheen. Wie het leest, raakt zo nu en dan het spoor bijster en dat ligt niet aan de schrijvers. Het probleem zit hem in de enorme verschillen waarmee de drie voormalige gemeenten die dorps- en buurthuizen beheerden en al dan geen subsidie verschaften. En zelfs binnen een gemeente waren er grote verschillen tussen gebouwen.

Maatwerk

Het leidt ertoe dat de harmonisatie als zodanig niet echt geslaagd is. Het College ontkwam er namelijk niet aan om hier en daar maatwerk toe te passen. Had ze dat niet gedaan, dan waren diverse gemeenschapshuizen kopje onder gedaan.

Neem De Vink in Schijndel. De stichting is eigenaar van het gebouw en komt daarom niet in aanmerking voor een subsidie van 92,5 % van de huurkosten – die afspraak geldt voor beheerstichtingen van gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Gelukkig beseft het College dat en dus krijgt De Vink vanwege dat maatwerk € 63.394. Plus, net als alle andere besturen van dit soort gebouwen, € 5.500 voor het organiseren van activiteiten.

Het College heeft knap werk verricht. Zoveel mogelijk is gepoogd een vast bedrag ter beschikking te stellen voor 92,5% van de huur, voor activiteiten (€ 5.500 per gebouw) en – bij gymzalen – gestandaardiseerde vergoedingen voor schoonmaak en beheer. En als er goede redenen waren om daarvan af te wijken, dan gebeurde dat. Met steeds een heldere verantwoording.

Nijnsel

Verder is het fijn dat er voor enkele gebouwen voor het eerst geld beschikbaar wordt gesteld, zoals in Olland (De Loop’r) en Veghel (Den Blok). Dat gebeurt slechts als erom wordt gevraagd. Het is de reden dat er geen rode cent naar De Beckart in Nijnsel gaat. Maar ze hoeven maar te bellen en er komt alsnog geld, begrijpen we uit de toelichting van het College.

Niet echt belangrijk, maar wel fijn: het begrip woonservicezone wordt afgeschaft. Dat werd tijd, want er is in Schijndel vrijwel niemand die snapt waar dat begrip op slaat. Het College stelt vast dat voor alle te subsidiëren gemeenschapshuizen ongeveer dezelfde functies gelden en dat dit raadselachtige begrip daarvoor niet nodig is. Wat de functies betreft: de gebouwen zijn een huiskamer voor de buurt, wijk of het dorp en zijn er verder om te activeren, consulteren of informeren. Ook gelden ze vaak als een zogeheten ‘eetpunt’.

Papaverstraat

Hart las het allemaal instemmend. Tot we bij een alinea over de voormalige Schijndelse school De Vossenberg aan de Papaverstraat kwamen. De bouw van het buurthuis werd al in 2012 bedacht en sindsdien worden de wijkbewoners heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. De doorbraak, dachten we, kwam afgelopen najaar. Toen kreeg Hart het voor elkaar dat de nieuwbouw werd opgenomen in de begroting van 2019.

Maar in de toelichting over de harmonisatie wordt het initiatief gedegradeerd tot ‘een mogelijk nieuw wijkgebouw’ (de cursivering is van Hart). Mogelijk? Nee toch zeker? Afspraak is afspraak: de nieuwbouw staat in de begroting. Knappe wethouder die het voor elkaar krijgt dat plan er alsnog uit te slopen.

Energiekosten

Fijn is wel dat het huidige, nogal aftandse gebouw, voorlopig in gebruik blijft als tijdelijk wijkgebouw. Maar ook hier zijn er zorgen. Eerder schreven we al over het voornemen van het College om de kosten van gas, water en licht in rekening te brengen bij de beheersstichting. Die kosten zijn hoog, want het gebouw voldoet niet aan eigentijdse eisen op het gebied van isolatie en energiebesparing. De stichting kan die hoge kosten nooit betalen.

Navraag door Hart leerde een paar weken geleden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als opgediend en dat over een korting op die energiekosten met de gemeente best valt te praten. Maar in de toelichting lezen we het toch weer: ‘Men betaalt geen huurprijs maar krijgt wel gas, water en elektriciteitskosten doorberekend’.

Na de kerstvakantie dus maar weer eens in de pen klimmen.

 

 

Hieronder de toelichting op de harmonisatie van subsidies op de wijk- en dorpshuizen.

Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…