Buurthuis Boschweg: lees de kleine letters

donderdag 27 december 2018Leestijd: 3 minuten
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

Potjandorie! Hadden we het nieuwe buurthuis aan de Papaverstraat in Schijndel afgelopen november zekergesteld, lijkt het College weer aan de stoelpoten van de wijkbewoners te zagen.

‘Hart voor Schijndel’ las de ‘Toelichting harmonisatie subsidiëring wijkgebouwen, gemeenschapshuizen en multifunctionele accommodaties’ die onlangs verscheen. Wie het leest, raakt zo nu en dan het spoor bijster en dat ligt niet aan de schrijvers. Het probleem zit hem in de enorme verschillen waarmee de drie voormalige gemeenten die dorps- en buurthuizen beheerden en al dan geen subsidie verschaften. En zelfs binnen een gemeente waren er grote verschillen tussen gebouwen.

Maatwerk

Het leidt ertoe dat de harmonisatie als zodanig niet echt geslaagd is. Het College ontkwam er namelijk niet aan om hier en daar maatwerk toe te passen. Had ze dat niet gedaan, dan waren diverse gemeenschapshuizen kopje onder gedaan.

Neem De Vink in Schijndel. De stichting is eigenaar van het gebouw en komt daarom niet in aanmerking voor een subsidie van 92,5 % van de huurkosten – die afspraak geldt voor beheerstichtingen van gebouwen waarvan de gemeente eigenaar is. Gelukkig beseft het College dat en dus krijgt De Vink vanwege dat maatwerk € 63.394. Plus, net als alle andere besturen van dit soort gebouwen, € 5.500 voor het organiseren van activiteiten.

Het College heeft knap werk verricht. Zoveel mogelijk is gepoogd een vast bedrag ter beschikking te stellen voor 92,5% van de huur, voor activiteiten (€ 5.500 per gebouw) en – bij gymzalen – gestandaardiseerde vergoedingen voor schoonmaak en beheer. En als er goede redenen waren om daarvan af te wijken, dan gebeurde dat. Met steeds een heldere verantwoording.

Nijnsel

Verder is het fijn dat er voor enkele gebouwen voor het eerst geld beschikbaar wordt gesteld, zoals in Olland (De Loop’r) en Veghel (Den Blok). Dat gebeurt slechts als erom wordt gevraagd. Het is de reden dat er geen rode cent naar De Beckart in Nijnsel gaat. Maar ze hoeven maar te bellen en er komt alsnog geld, begrijpen we uit de toelichting van het College.

Niet echt belangrijk, maar wel fijn: het begrip woonservicezone wordt afgeschaft. Dat werd tijd, want er is in Schijndel vrijwel niemand die snapt waar dat begrip op slaat. Het College stelt vast dat voor alle te subsidiëren gemeenschapshuizen ongeveer dezelfde functies gelden en dat dit raadselachtige begrip daarvoor niet nodig is. Wat de functies betreft: de gebouwen zijn een huiskamer voor de buurt, wijk of het dorp en zijn er verder om te activeren, consulteren of informeren. Ook gelden ze vaak als een zogeheten ‘eetpunt’.

Papaverstraat

Hart las het allemaal instemmend. Tot we bij een alinea over de voormalige Schijndelse school De Vossenberg aan de Papaverstraat kwamen. De bouw van het buurthuis werd al in 2012 bedacht en sindsdien worden de wijkbewoners heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. De doorbraak, dachten we, kwam afgelopen najaar. Toen kreeg Hart het voor elkaar dat de nieuwbouw werd opgenomen in de begroting van 2019.

Maar in de toelichting over de harmonisatie wordt het initiatief gedegradeerd tot ‘een mogelijk nieuw wijkgebouw’ (de cursivering is van Hart). Mogelijk? Nee toch zeker? Afspraak is afspraak: de nieuwbouw staat in de begroting. Knappe wethouder die het voor elkaar krijgt dat plan er alsnog uit te slopen.

Energiekosten

Fijn is wel dat het huidige, nogal aftandse gebouw, voorlopig in gebruik blijft als tijdelijk wijkgebouw. Maar ook hier zijn er zorgen. Eerder schreven we al over het voornemen van het College om de kosten van gas, water en licht in rekening te brengen bij de beheersstichting. Die kosten zijn hoog, want het gebouw voldoet niet aan eigentijdse eisen op het gebied van isolatie en energiebesparing. De stichting kan die hoge kosten nooit betalen.

Navraag door Hart leerde een paar weken geleden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als opgediend en dat over een korting op die energiekosten met de gemeente best valt te praten. Maar in de toelichting lezen we het toch weer: ‘Men betaalt geen huurprijs maar krijgt wel gas, water en elektriciteitskosten doorberekend’.

Na de kerstvakantie dus maar weer eens in de pen klimmen.

 

 

Hieronder de toelichting op de harmonisatie van subsidies op de wijk- en dorpshuizen.

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

30 mei 2024

Drie jaar na een weggestemde motie van Hart, krijgen de partij en de Bloemenwijk op de Boschweg toch hun zin:…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…