College legt lat van beschut werk hoog

woensdag 29 november 2017Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

‘Hart voor Schijndel’ is blij met de ambities van het College met betrekking tot beschut werk.

Er zijn mensen die alleen in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Het gaat dan om mensen die een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking hebben. De begeleiding op of aanpassing van de werkplek is daardoor zo groot, dat het voor een werkgever niet te doen is zo iemand in dienst te nemen. Zelfs niet als UWV of gemeente extra voorzieningen regelt of betaalt.

43 werkplekken

Voor die mensen is er de beschutte werkplek. De gemeente is verplicht daarvoor te zorgen. De gemeente zorgt dan voor een aanpassing van de werkplek, voor een uitsplitsing van taken, voor een aanpassing van de werkbegeleiding of voor een aangepast werktempo of arbeidsduur.

Het Rijk heeft bepaald dat de gemeente Meierijstad in 2018 33 van de beschutte werkplekken moet realiseren. En in 2019 43. Maar wat nou als er meer mensen zijn die daarvoor in aanmerking komen? In nogal wat gemeenten vissen die mensen achter het net. Niet in Meierijstad, als het aan het College ligt. Want wethouder Menno Roozendaal (Participatiewet, PvdA) stelt voor dat onze gemeente de lat hoger legt. We beperken ons niet tot die 43 werkplekken, maar proberen het aanbod aan te passen aan de vraag.

Compliment

Het is allemaal vastgelegd in een wijziging van de Participatieverordening. Vanavond wordt die besproken tijdens een vergadering van de raadscommissie Mens & Maatschappij. Hart is blij met het voorstel en zal het College een compliment maken.

Tijdens dezelfde vergadering gaat het ook over de realisatie van een podium in ’t Spectrum in Schijndel. In een andere zaal vergadert een andere raadscommissie over de megastal in Schijndel. De vergaderingen worden gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode en beginnen om 19.30 uur.

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…