College tikt Veilig Verkeer op de vingers

dinsdag 10 september 2019Leestijd: 3 minuten
Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

7 december 2023

De invoering van de Omgevingswet gaat voor gedoe zorgen. ‘Je zult zien dat op 2 januari systemen vastlopen.’ Die voorspelling…

19 oktober 2023

Het spel Eenheid75 is vast leuk, maar draagt het ook bij aan de bestrijding van drugsmisdaad? Dat valt te bezien….

Het bestuur van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Meierijstad krijgt een stevige tik op de vingers van het College. Dat gebeurt in een brief van burgemeester en wethouders aan Hart.

Hart wist vorige maand de hand te leggen op een boze brief van het VVN-bestuur aan het College. Het regende in die brief verwijten aan de gemeente. Hart klom in de pen en vroeg B. en W. om een weerwoord. Dat weerwoord is er nu.

Vergoedingen

‘Naar onze mening kijkt […] VVN te weinig naar haar eigen verantwoordelijkheid en het functioneren van het bestuur’, schrijft het College. Om vervolgens uit de doeken te doen dat de vereniging te laat en slecht verantwoording aflegde over de voorschotten die provincie en gemeente overmaakten.

Fijntjes wordt opgemerkt dat de ‘interne bedrijfskosten’ aan de hoge kant zijn en dat behalve de gemeente en de provincie ook Veilig Verkeer Zuid-Nederland dat vindt. In 2017 en 2018 zou er ruim € 20.000 aan overhead zijn uitgegeven. Dat geld ging vooral naar huur en vergoedingen voor bestuurders. Dat laatste is verrassend, aangezien de meeste lokale verenigingen onbezoldigde bestuurders hebben.

Belangenverstrengeling

Overigens was het feit dat bestuurders voor hun werk betaald krijgen een extra reden voor het College om een gemeentelijke verkeersambtenaar te verbieden om voorzitter van de VVN te zijn. De kans op het verstrengelen van belangen werd te groot geacht omdat de man zowel door de gemeente als de vereniging werd betaald.

Gedoe was er ook over de cursussen voor gebruikers van scootmobielen. Eerder was bedacht dat iedereen die zo’n vervoermiddel via de Wmo van de gemeente krijgt, zo’n cursus verplicht moest volgen. Er werd een streep door die eis gezet en daardoor viel het aantal aanmeldingen tegen, aldus de VVN. Het College vindt dat er nog wel wat meer oorzaken zijn. Zo was de door de vereniging bedachte aanmeldprocedure een obstakel en de VVN zou dat zelf hebben erkend.

Over activiteiten gesproken: er werd volgens burgemeester en wethouders minder gedaan dan met de subsidiegevers was afgesproken.

Oeverloze discussies

En zo tikt het College al de klachten van de verkeersvereniging één voor één af. Om vervolgens vast te stellen dat het opstappen van het bestuur als een donderslag bij heldere hemel kwam. Dat er enorm veel werk is gestoken in het begeleiden van de vereniging en dat nimmer is aangegeven dat het niet lekker liep. Wat volgens het bestuur ‘oeverloze discussies’ waren, was volgens het College ‘constructief overleg’.

Het College stuurde Hart ook de brief die aan het voormalige bestuur is gestuurd. Daarin is tussen de regels door te lezen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat VVN stopt, aangezien de gemeente op eigen houtje doorgaat met verkeersveiligheid. In 2020 komen er activiteiten voor basisscholen en voortgezet onderwijs, verkeerseducatie en bijbehorende certificaten voor medewerkers van de kinderopvang en diverse trainingen voor senioren (scootmobiel, e-bike, opfriscursus voor automobilisten).

Klaar

Voor Hart is het hiermee klaar. We stellen vast dat er nogal een gat gaapt tussen de bespiegelingen van het College en de VVN en het heeft weinig zin door nog eens in te gaan wroeten. Verder zijn we blij dat de gemeente activiteiten op het gebied van verkeersveiligheid ontwikkelt.

 

Hieronder de brief van het College aan Hart, waarin opgenomen de brief van het College aan VVN.

Lees ook
28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

4 maart 2024

Resort De Molenheide blijft de gemoederen bezighouden. Hart ging op bezoek, boog zich over een rare motie en stelt vast…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

7 december 2023

De invoering van de Omgevingswet gaat voor gedoe zorgen. ‘Je zult zien dat op 2 januari systemen vastlopen.’ Die voorspelling…

19 oktober 2023

Het spel Eenheid75 is vast leuk, maar draagt het ook bij aan de bestrijding van drugsmisdaad? Dat valt te bezien….