Corona is geen zaak voor gemeenteraad

vrijdag 25 september 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Wat de burgemeester ook doet en laat als het om de coronacrisis gaat: de gemeenteraad van Meierijstad vindt het geen onderwerp om over mee te praten.

Dat bleek afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. Een voorstel van D66 en Lijst Blanco om de bemoeienis van de volksvertegenwoordigers formeel te regelen, kreeg alleen steun van Hart. Namens die partij vroeg Mirjam van Esch eerder al om een grotere rol van de raad bij dit thema. 

‘De burgemeester doet het goed’

Hier en daar werd de motie opgevat als kritiek op burgemeester Kees van Rooij. ‘Wij vinden dat hij het goed doet’, zei bijvoorbeeld Wilma Wagenaars van de VVD. Dat zal best, maar daar gaat het niet om. De raad neemt allerlei besluiten en nimmer zucht iemand dat een mening van de raad niet nodig is omdat burgemeester en wethouders zelf wel knopen kunnen doorhakken.

Corona raakt de hele samenleving. Verboden en geboden zijn afkomstig van de landelijke en de lokale overheid en dus is het bij uitstek een onderwerp waar parlementariërs en gemeenteraadsleden wat van moeten vinden.

En nee, daarbij gaan ze niet op de stoel van de burgemeester zitten als het gaat om openbare orde en handhaving. Wat ze wel doen: zich regelmatig laten informeren. En meer nog: hun visie geven over maatregelen die Van Rooij overweegt in te voeren. Dat is in het belang van hemzelf, want zo weet hij dat er draagvlak is voor de stappen die hij zet. Het is om die reden vreemd dat de burgemeester de motie niet enthousiast omarmde.

Tijdelijke wet COVID-19 op komst

D66 en Lijst Blanco spelen met hun voorstel in op de invoering van de ‘Tijdelijke wet COVID-19’. Daarin is bepaald dat raad en College afspraken moeten maken over het coronabeleid. Het is verstandig om daar nu al mee te beginnen.

Daar komt bij dat het onzeker is of en wanneer de wet er komt. Wachten op de invoering kan ertoe leiden dat er niks wordt geregeld. Dat is niet in het belang van de burgemeester en van de raad. Ook niet van de inwoners, die via de volksvertegenwoordigers een formele stem hebben bij dit zo ingrijpende onderwerp.

Het komt niet vaak voor de gemeenteraad zichzelf schouderophalend buitenspel zet. Donderdag gebeurde juist dat. Het maken van afspraken zou niet nodig zijn, de raad zou de burgemeester voor de voeten lopen en sowieso was dit geen thema voor de volksvertegenwoordigers. 

Daar was niet heel goed over nagedacht, zo bleek bij enig doorvragen. Zo zei Ruud Merks (SP) dat de burgemeester momenteel te veel van ‘pappen en nathouden’ is. Daar is Hart het niet mee eens, maar wie dat vindt, moet júist invloed eisen. Raar dat hij ervoor kiest aan de zijlijn te mokken.

Ondanks dit alles is Hart blij met de discussie. Er is enig bewustzijn gecreëerd voor het onderwerp. Het leidde verder tot de afspraak dat burgemeester en fractievoorzitters het er binnenkort samen over gaan hebben.

En laat dat nou een van de voostellen zijn in de afgewezen motie.

Lees ook dit over corona en de gemeenteraad: ‘Hoe de gemeenteraad zichzelf buitenspel zet‘. 

.Hieronder het voorstel van D66 en Lijst Blanco.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…