Corporaties popelen om te bouwen, maar…

donderdag 28 september 2017Leestijd:
Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

11 maart 2024

Om aan de behoefte aan huisvesting te voldoen, moeten er tussen nu en 2040 in Meierijstad bijna 6.400 nieuwe woningen…

Woningcorporaties popelen om te bouwen, maar worden gehinderd door de gemeente Meierijstad. Dat is de conclusie van de beeldvormende avond die gisteren werd gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode. Verslag van een ontluisterende avond.

Maar liefst drie directeuren en één directielid van in totaal vier woningcorporaties presenteerden samen hun organisaties, hun ambities en de problemen waar ze tegenaan lopen. Ze hebben geld vrijgemaakt om, bovenop de afspraken die al in de maak zijn, in 2018 honderd extra woningen te bouwen. Of die huizen er komen valt te bezien, want de gemeente stelt geen grond beschikbaar.

Duizend woningen

De corporatiebazen vertelden hun verhalen enthousiast, maar de boodschap was niettemin somber. De vraag naar sociale huurwoningen is momenteel al veel groter dan het aanbod en dat wordt er de komende jaren niet beter op. Meer dan duizend woningen zouden er rap gebouwd moeten worden. De toenmalige gemeente Veghel heeft in het verleden louter geïnvesteerd in industriegrond en vergat huurders, Sint-Oedenrode en Schijndel hadden een zogeheten passief grondbeleid en dat was al net zo erg. Het kwam er op neer dat er amper grond werd aangeboden aan Huis&Erf (Schijndel) en Wovesto (Sint-Oedenrode).

Met name in Schijndel is de situatie momenteel schrijnend. Lambèr Gevers, gemeenteraadslid van ‘Hart voor Schijndel’ vroeg naar de plannen in dit dorp. ‘We staan in Schijndel bijna stil’, zei Mark Wonders, directeur van Huis&Erf. Hij voegde eraan toe dat we er in Schijndel niet komen met het vinden van plekjes binnen de bebouwde kom, de zogeheten inbreidingslocaties. ‘Op termijn moet er echt uitbreiding komen.’ De bouw van een nieuwe buurt of wijk dus.

Kleine kernen

De oproep van enkele raadsleden van CDA en Team Meierijstad om toch vooral in de kleine kernen te bouwen, bleek net zo sympathiek als onjuist. De wachttijden daar zijn een fractie in vergelijking met die in de drie grootste dorpen. Sterker nog: een project in Keldonk trok uiteindelijk alleen maar huurders van buiten dat dorp.

Bouwen in Veghel, Schijndel en Rooi dus. En rap. De vier directeuren boden wethouder Witlox (Wonen, Team Meierijstad) een enveloppe aan met daarin een stoer aanbod: honderd woningen willen ze extra bouwen in 2018. Die huizen kunnen ook nog eens heel snel worden gerealiseerd. ‘Er zijn woningen die binnen een week geplaatst kunnen worden’, aldus directeur-bestuurder Jan van Vucht van het Udens-Veghelse Area. Witlox nam het aanbod in ontvangst en deed meteen een toezegging: ‘Doen we!’ Die toezegging werd binnen een minuut helaas weer ingetrokken. ‘Ik moet er nog eens over denken’, rectificeerde hij zichzelf.

Plan in een week

Hart vindt dat het tijd is voor een onorthodoxe aanpak. Laat ambtenaren binnen pakweg een week alle snel geschikt te maken lapjes grond in kaart brengen en met gezwinde spoed een noodplan maken. We legden het in een pauze van de avond voor aan één van de directeuren van de corporaties. Die liet weten dat zo’n poging strandt op de onverzettelijkheid van de gemeentelijke organisatie. ‘Bij elke locatie zeggen ze: we weten nog niet precies wat we daarmee willen’.

Zo schiet het nooit op.

Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

11 maart 2024

Om aan de behoefte aan huisvesting te voldoen, moeten er tussen nu en 2040 in Meierijstad bijna 6.400 nieuwe woningen…