‘De democratie van de straat’ over lokalisme

zaterdag 30 december 2017Leestijd: 1 minuut
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

‘De democratie van de straat’ heet het essay van fractievoorzitter Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ over vernieuwing van de lokale democratie. Het boek beschrijft de visie van ‘Hart voor Schijndel’ over burgerzeggenschap en is geschreven in opdracht van de Onafhankelijke SenaatsFractie. 

Het boekje gaat over lokalisme – over hoe gemeenten zeggenschap, taken, verantwoordelijkheden en budget kunnen overdragen aan straten, buurten, wijken en dorpen. Burgers krijgen zo meer invloed op hun directe leefomgeving. Het draagvlak voor gezamenlijk genomen besluiten neemt op die manier toe. Daarmee is het een antwoord op het groeiend wantrouwen jegens politici. 

Lokalisme vraagt om een actieve lokale overheid, die burgers stimuleert en faciliteert. Ook dient de gemeente erop toe te zien dat de gedelegeerde verantwoordelijkheden goed worden uitgevoerd en dat kwetsbare inwoners worden beschermd. Specifieke rollen zijn er daarbij voor het opbouwwerk, de lokale journalistiek en de elite in dorpen en steden.

‘De democratie van de straat’ probeert een antwoord te geven op de vragen waar gemeenten en actieve burgers mee worstelen als het gaat om thema’s als burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Basis voor het essay is het dossier ‘Gelukkig in Meierijstad’, dat Hart in april 2016 publiceerde. Het boek wordt gepresenteerd op 13 januari a.s. Vanaf begin februari is het verkrijgbaar.

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…