‘De democratie van de straat’ over lokalisme

zaterdag 30 december 2017Leestijd: 1 minuut
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

‘De democratie van de straat’ heet het essay van fractievoorzitter Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ over vernieuwing van de lokale democratie. Het boek beschrijft de visie van ‘Hart voor Schijndel’ over burgerzeggenschap en is geschreven in opdracht van de Onafhankelijke SenaatsFractie. 

Het boekje gaat over lokalisme – over hoe gemeenten zeggenschap, taken, verantwoordelijkheden en budget kunnen overdragen aan straten, buurten, wijken en dorpen. Burgers krijgen zo meer invloed op hun directe leefomgeving. Het draagvlak voor gezamenlijk genomen besluiten neemt op die manier toe. Daarmee is het een antwoord op het groeiend wantrouwen jegens politici. 

Lokalisme vraagt om een actieve lokale overheid, die burgers stimuleert en faciliteert. Ook dient de gemeente erop toe te zien dat de gedelegeerde verantwoordelijkheden goed worden uitgevoerd en dat kwetsbare inwoners worden beschermd. Specifieke rollen zijn er daarbij voor het opbouwwerk, de lokale journalistiek en de elite in dorpen en steden.

‘De democratie van de straat’ probeert een antwoord te geven op de vragen waar gemeenten en actieve burgers mee worstelen als het gaat om thema’s als burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Basis voor het essay is het dossier ‘Gelukkig in Meierijstad’, dat Hart in april 2016 publiceerde. Het boek wordt gepresenteerd op 13 januari a.s. Vanaf begin februari is het verkrijgbaar.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…