‘De democratie van de straat’ over lokalisme

zaterdag 30 december 2017Leestijd: 1 minuut
Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…

‘De democratie van de straat’ heet het essay van fractievoorzitter Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ over vernieuwing van de lokale democratie. Het boek beschrijft de visie van ‘Hart voor Schijndel’ over burgerzeggenschap en is geschreven in opdracht van de Onafhankelijke SenaatsFractie. 

Het boekje gaat over lokalisme – over hoe gemeenten zeggenschap, taken, verantwoordelijkheden en budget kunnen overdragen aan straten, buurten, wijken en dorpen. Burgers krijgen zo meer invloed op hun directe leefomgeving. Het draagvlak voor gezamenlijk genomen besluiten neemt op die manier toe. Daarmee is het een antwoord op het groeiend wantrouwen jegens politici. 

Lokalisme vraagt om een actieve lokale overheid, die burgers stimuleert en faciliteert. Ook dient de gemeente erop toe te zien dat de gedelegeerde verantwoordelijkheden goed worden uitgevoerd en dat kwetsbare inwoners worden beschermd. Specifieke rollen zijn er daarbij voor het opbouwwerk, de lokale journalistiek en de elite in dorpen en steden.

‘De democratie van de straat’ probeert een antwoord te geven op de vragen waar gemeenten en actieve burgers mee worstelen als het gaat om thema’s als burgerbetrokkenheid, burgerparticipatie en overheidsparticipatie.

Basis voor het essay is het dossier ‘Gelukkig in Meierijstad’, dat Hart in april 2016 publiceerde. Het boek wordt gepresenteerd op 13 januari a.s. Vanaf begin februari is het verkrijgbaar.

Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…