De senioren zijn weer blij. Maar waarom?

zaterdag 23 september 2017Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Het kan verkeren. Kreeg wethouder Witlox een week geleden nog ongelofelijk op zijn falie vanwege ruzie met de Seniorenraad, afgelopen donderdag werd hij bedolven onder de complimenten. Want Seniorenraad en College zijn weer vriendjes. ‘Hart voor Schijndel’ is er niet gerust op.

Vorige week trokken bestuurders langs fracties van de politieke partijen om daar hun beklag te doen over de beroerde relatie met het College. Was Seniorenraad Schijndel nog dikke maatjes met B. en W. daar, in die nieuwe gemeente werd de belangenclub van ouderen aan de kant geschoven. De subsidie was te laag, de tijd waarbinnen de raad zich moest bewijzen teruggebracht en het College zou geen zin meer hebben om te luisteren naar de adviezen van de ouderen.

Ongefilterd

De actie van de Seniorenraad was slim, want zowat alle fracties gaven tijdens een vergadering van de raadscommissie de kritiek ongefilterd door. Hart had vooraf nog even nagevraagd aan de senioren of hun kritiek wel bij de wethouder bekend was. Daarop besloot het seniorenbestuur om snel een brief aan de wethouder te sturen, met een kopietje aan de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag vertelde Witlox dat er inmiddels een convenant is geschreven en dat het bestuur van de Seniorenraad en de wethouder dat over een paar weken gaan ondertekenen. De Seniorenraad zelf stuurde een mailtje naar de raad. De strekking: alles is weer koek en ei.

Terughoudend

Terwijl diverse woordvoerders complimenten maakte over deze spoedreparatie, was gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart terughoudender. Want wat staat er dan in dat convenant? Krijgt de Seniorenraad een officiële adviesfunctie? Gaat de subsidie omhoog? En zijn andere kritiekpunten weggenomen? Op geen van die vragen is nog een antwoord en dus is de wel erg enthousiast uitgesproken lof van onder meer CDA, Team Meierijstad, PvdA en D66 nogal voorbarig.

Juist vanwege al die onzekerheden leek het Hart goed om de positie van de Seniorenraad vast te leggen in de verordening over de advisering van College en raad over het sociaal domein. Daar is een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) voor opgericht, maar de Seniorenraad vindt dat zij daarnaast ook een formele positie moeten hebben. Het geeft te denken dat de wethouder daar niet voor voelt.

Verzoening

De voorzitter van de Seniorenraad heeft zijn blije verzoeningsmail misschien wat te vroeg verzonden, want het voorstel van Hart haalde het niet. Ook een ander wijzigingsvoorstel van onze fractie werd door een meerderheid afgewezen. We wilden vastleggen dat de ASD adviesaanvragen tijdig ontvangt, door daar een specifieke termijn voor op te nemen. Nergens voor nodig, vindt de raadsmeerderheid. Die meerderheid gaat er aan voorbij dat de ASD al eens mopperde over de korte tijd die ze kreeg om advies uit te brengen.

Waar de raadsleden wel gelijk in hebben is dat de adviesgroep zo’n termijn zelf ook niet nodig vindt. Dat vinden wij van Hart dan weer erg raar. Zoals we ook de bemensing van de club bijzonder vinden. We vonden op de site van de organisatie twee inwoners uit de voormalige gemeente Schijndel, twee uit Sint-Oedenrode en tien uit Veghel. 

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…