De senioren zijn weer blij. Maar waarom?

23 juli 2017Leestijd:
Lees ook
25 februari 2021

Wesley Maurix uit Wijbosch weet hoe jongeren en jongvolwassenen zich voelen en werkte daarom graag mee aan een voorstel van…

23 februari 2021

De mogelijke derde golf maakt strenge coronaregels logisch, maar ondertussen krijgt ook Hart signalen dat de rek er nu toch…

19 februari 2021

Stadskanaal is het voorland van de gemeente Meierijstad. De gemeente Stadskanaal heeft een dikke middelvinger opgestoken naar het Rijk. Ze…

6 februari 2021

De opmars van de Britse coronavariant gaat hier minder hard dan gemiddeld in Nederland. Dat hoorden gemeenteraadsleden gisteren tijdens een…

31 januari 2021

De huisvesting van statushouders is een probleem. Dat blijkt uit antwoorden van het College op vragen van Hart. De nieuwe…

Het kan verkeren. Kreeg wethouder Witlox een week geleden nog ongelofelijk op zijn falie vanwege ruzie met de Seniorenraad, afgelopen donderdag werd hij bedolven onder de complimenten. Want Seniorenraad en College zijn weer vriendjes. ‘Hart voor Schijndel’ is er niet gerust op.

Vorige week trokken bestuurders langs fracties van de politieke partijen om daar hun beklag te doen over de beroerde relatie met het College. Was Seniorenraad Schijndel nog dikke maatjes met B. en W. daar, in die nieuwe gemeente werd de belangenclub van ouderen aan de kant geschoven. De subsidie was te laag, de tijd waarbinnen de raad zich moest bewijzen teruggebracht en het College zou geen zin meer hebben om te luisteren naar de adviezen van de ouderen.

Ongefilterd

De actie van de Seniorenraad was slim, want zowat alle fracties gaven tijdens een vergadering van de raadscommissie de kritiek ongefilterd door. Hart had vooraf nog even nagevraagd aan de senioren of hun kritiek wel bij de wethouder bekend was. Daarop besloot het seniorenbestuur om snel een brief aan de wethouder te sturen, met een kopietje aan de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag vertelde Witlox dat er inmiddels een convenant is geschreven en dat het bestuur van de Seniorenraad en de wethouder dat over een paar weken gaan ondertekenen. De Seniorenraad zelf stuurde een mailtje naar de raad. De strekking: alles is weer koek en ei.

Terughoudend

Terwijl diverse woordvoerders complimenten maakte over deze spoedreparatie, was gemeenteraadslid Mirjam van Esch van Hart terughoudender. Want wat staat er dan in dat convenant? Krijgt de Seniorenraad een officiële adviesfunctie? Gaat de subsidie omhoog? En zijn andere kritiekpunten weggenomen? Op geen van die vragen is nog een antwoord en dus is de wel erg enthousiast uitgesproken lof van onder meer CDA, Team Meierijstad, PvdA en D66 nogal voorbarig.

Juist vanwege al die onzekerheden leek het Hart goed om de positie van de Seniorenraad vast te leggen in de verordening over de advisering van College en raad over het sociaal domein. Daar is een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) voor opgericht, maar de Seniorenraad vindt dat zij daarnaast ook een formele positie moeten hebben. Het geeft te denken dat de wethouder daar niet voor voelt.

Verzoening

De voorzitter van de Seniorenraad heeft zijn blije verzoeningsmail misschien wat te vroeg verzonden, want het voorstel van Hart haalde het niet. Ook een ander wijzigingsvoorstel van onze fractie werd door een meerderheid afgewezen. We wilden vastleggen dat de ASD adviesaanvragen tijdig ontvangt, door daar een specifieke termijn voor op te nemen. Nergens voor nodig, vindt de raadsmeerderheid. Die meerderheid gaat er aan voorbij dat de ASD al eens mopperde over de korte tijd die ze kreeg om advies uit te brengen.

Waar de raadsleden wel gelijk in hebben is dat de adviesgroep zo’n termijn zelf ook niet nodig vindt. Dat vinden wij van Hart dan weer erg raar. Zoals we ook de bemensing van de club bijzonder vinden. We vonden op de site van de organisatie twee inwoners uit de voormalige gemeente Schijndel, twee uit Sint-Oedenrode en tien uit Veghel. 

Lees ook
25 februari 2021

Wesley Maurix uit Wijbosch weet hoe jongeren en jongvolwassenen zich voelen en werkte daarom graag mee aan een voorstel van…

23 februari 2021

De mogelijke derde golf maakt strenge coronaregels logisch, maar ondertussen krijgt ook Hart signalen dat de rek er nu toch…

19 februari 2021

Stadskanaal is het voorland van de gemeente Meierijstad. De gemeente Stadskanaal heeft een dikke middelvinger opgestoken naar het Rijk. Ze…

6 februari 2021

De opmars van de Britse coronavariant gaat hier minder hard dan gemiddeld in Nederland. Dat hoorden gemeenteraadsleden gisteren tijdens een…

31 januari 2021

De huisvesting van statushouders is een probleem. Dat blijkt uit antwoorden van het College op vragen van Hart. De nieuwe…