DE BECKART

‘Dit gaat ten koste van heel Nijnsel’

vrijdag 7 mei 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

Het College lijkt niet van zins een oplossing te bedenken voor de problemen van het Nijnselse gemeenschapshuis annex zalencentrum De Beckart. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Hart.

Het gebouw De Beckart heeft volgens het bestemmingsplan een maatschappelijke functie en een commercieel restaurant-zalencentrum past daar niet bij. Maar de eigenaar van het gebouw beschikt sinds maart 2020 wel over een volledige horecavergunning. Zoals zijn voorgangers die al veertig jaar lang hebben gehad.

Saillant: zowel de vergunning als het bestemmingsplan komen van de gemeente. Minstens zo frappant is dat er tot voor kort geen haan naar kraaide. Klachten over geluidsoverlast brachten onlangs de zaak aan het rollen.

Schuldgevoel

Hart stelde vragen aan het College en kreeg vandaag antwoord. In de brief wordt erkend dat horecavergunning en bestemmingsplan elkaar in de weg zitten, maar dat leidt niet tot iets dat lijkt op schuld- of verantwoordelijkheidsgevoel bij wethouder Jan Goijaarts (Vergunningen en Ruimtelijke Ordening, CDA).

[Tekst gaat verder onder de foto]

Links wethouder Jan Goijaarts van Horecavergunningen, rechts wethouder Jan Goijaarts van Bestemminsplannen.

‘Het bestemmingsplan is leidend’, schrijft de wethouder die de horecavergunning afgaf. En dat was het dan.

Bij wijze van vergelijking: ‘Hier heeft u een auto. U krijgt ook een rijbewijs en kentekenbewijs en we gooien als service de tank vol. Nog één kleinigheidje: het is verboden met de auto te rijden. Veel plezier!’

Dakloos

De uitbater verliest hierdoor zijn inkomen en rendement op gepleegde investeringen. De stichting zal vervolgens een forse schadeclaim van die man krijgen en dreigt om te vallen.

Dat maakt het Nijnselse verenigingsleven dakloos. ‘Dit gaat ten koste van de hele leefbaarheid van Nijnsel’, zei Betsie School van toneelvereniging Klavertje Vier voor de camera van Omroep Meierij.

Daarover wordt in het antwoord van het College aan Hart met geen woord gerept. In die brief wordt zuinig opgesomd wat er allemaal mag en niet mag.

Overigens weet Hart dat de meningen in het dorp verdeeld zijn. De fractie ontving een lange mail van een buurtbewoonster die niet zit te wachten op legalisering van het restaurant-zalencentrum. Opvallend is dat ook zij leefbaarheid als argument geeft.

Bestemmingsplan

Het lijkt er vooralsnog niet op dat we van het College een oplossing hoeven te verwachten. Hart gaat zich in overleg met betrokkenen in Nijnsel en andere partijen beraden over vervolgstappen, zoals misschien een wijziging van het bestemmingsplan.

Wat die andere partijen betreft: gemeenteraadslid Maarten van Bakel (CDA) volgde het voorbeeld van Hart en klom ook in de pen. In het kader hieronder zijn vragen aan het College en daarachter de antwoorden die Hart bij wijze van service alvast bedacht. College en CDA kunnen er hun voordeel mee doen.

Antwoorden op vragen CDA

1. Hoe lang is de gemeente hiervan (de problemen rond De Beckart, red. Hart) al op de hoogte?

Antwoord, stelt Hart voor: ‘We hadden het in maart vorig jaar moeten weten, toen we de horecavergunning afgaven. Wethouder Jan Goijaarts (CDA) van Horecavergunningen spreekt wethouder Goijaarts van Bestemmingsplannen zelden. Heel vervelend, inderdaad. De wethouders werden eigenlijk pas wakker toen er onlangs over herrie werd geklaagd. Herrie is sowieso goed om wakker van te worden.’

2. Is er overleg met het bestuur van het zalencentrum en met de huidige uitbater (pachter) en zo ja wat is de stand van zaken?

Antwoord: ‘Jazeker, maar we erkennen dat we dit niet heel handig aanpakten. Wethouder Goijaarts is portefeuillehouder Oplossingen en die is al een poos afwezig. Dus nam zijn collega Goijaarts van Problemen het op. Dat schiet niet op, beseffen we’.

3. Dreigt er gevaar tot directe sluiting van De Beckart?

Antwoord: ‘Deze vraag hebben we doorgespeeld aan wethouder Goijaarts van Wedervragen. Zijn reactie: Kunt u ‘direct’ specificeren?’

4. Zijn er oplossingen voor de tijdelijke en lange termijn en zo ja welke?

Antwoord: ‘Zie antwoord op vraag 2: Wethouder Oplossingen is er even niet.’

5. Is de wijziging/aanvraag van wijziging bestemmingsplan een optie en zo ja, aan welk tijdsbestek moeten we dan denken en is dit haalbaar?

Antwoord: ‘Jeetje, wat een goed idee! Mogen we vraag 4 opnieuw beantwoorden? Fijn. Antwoord op vraag 4 luidt dan: ja, we gaan het bestemmingsplan wijzigen. We geven de horecabaas voorlopig toestemming om in afwachting van dat nieuwe plan door te gaan met zijn zaak. En als we hard werken is het voor de verkiezingen geregeld. Dat schijnt wel handig te zijn.’

Lees ook
12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…