Dit zijn de losse eindjes van 2019

zondag 5 januari 2020Leestijd: 8 minuten
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…

Even is het in het nieuws en daarna hoor je er niks meer van. Zo gaat het vaak met politieke incidenten. Hart inventariseerde de onderwerpen die vorig jaar opborrelden en die nog niet zijn afgerond. Samen vormen ze een soort van agenda voor 2020.

We bladerden door de agenda’s en verslagen van vorig jaar en inventariseerden wat er allemaal niet werd afgerond. Waarbij het gaat om hele grote, zo nu en dan abstracte, beleidszaken en om juist hele compacte aangelegenheden, zoals een fietsenstalling.

We vinden het spannend om deze losse eindjes van 2019 te plaatsen. Omdat we het onze politieke concurrenten zo wel héél gemakkelijk maken. Van de andere kant: als anderen met onze thema’s aan de haal gaan, is dat eigenlijk alleen maar fijn. Niet voor Hart, maar wel voor wat Hart wil bereiken.

Hier zijn ze, de 34 losse eindjes van 2019. Ofwel: hier is de politieke agenda van 2020. In alfabetische volgorde.

 1. Albert Heijn Sint-Oedenrode Goed werk heeft tijd nodig, zullen we maar zeggen. In 2016 ging het er al over in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode en in 2021 gaat de supermarkt verhuizen naar de Borchmolendijk. De vraag wat er met het huidige pand gaat gebeuren zal dit jaar beantwoord moeten worden.
 2. Bestuurscentrum Het bestuurscentrum blijft in Sint-Oedenrode. Maar daarmee is dit dossier nog niet gesloten. Het wachten is op de resultaten van een nog te houden onderzoek naar mogelijke verbeteringen van het gebouw. Daarbij hoort ook de vraag wat we met al die leegstaande delen gaan doen.
 3. Bomen Hart vroeg in 2017 al om een bomenbeleidsplan. Een aanloop werd met een reeks bomencafés vorig jaar genomen, ergens in de loop van dit jaar moet het plan er eindelijk zijn. Op 16 januari gaat het er al over tijdens een beeldvormende avond.
 4. Burgerparticipatie De gemeente Meierijstad experimenteert met een nieuwe vorm van invloed en zeggenschap door inwoners. In 2019 werden al twee bijeenkomsten gehouden over mobiliteit en hondenpoep, dit jaar volgt thema drie. Uitgangspunt is dat de mening van de gemeenteraad dankzij een goed gevoerd participatieproces niet meer nodig is.
 5. Buurthuis Boschweg Schijndel Er is, ondanks een poging van Hart, nog altijd geen cent vrijgemaakt voor een nieuw buurthuis. We geven niet op en blijven, overigens met buurtbewoners en enkele andere fracties, knokken voor een nieuw wijkgebouw aan de Papaverstraat.
 6. Carnaval Op aandringen van VVD en Hart heeft het College de regie genomen om extra ruimte voor de bouw van carnavalswagens te realiseren. Na carnaval willen we bezien of het allemaal naar ieders zin was.
 7. Cathalijne, Kinderbos en Rijsingen, Sint-Oedenrode Inwoners van deze Rooise woongebieden (twee wijken en een buurtschap) werken aan een eigen visie voor hun toekomst. Hart volgt dit proces met bovengemiddelde aandacht. We zijn enthousiast over het initiatief en vinden het kwalijk dat gemeente en initiatiefnemers zo weinig contact met elkaar hebben. Past het eindresultaat wel in wat de gemeente voor ogen heeft?
 8. Centrum Veghel – De visie met betrekking tot het centrum van Veghel is door de gemeenteraad akkoord bevonden. Dat zegt weinig, aangezien nog geen enkele concrete actie bekend is om die visie om te zetten in daden. Ook is er nog niets bekend over de financiële consequenties voor gemeente, ondernemers en mogelijk anderen. Zorgen heeft Hart over het draagvlak onder winkeliers, met name die van de Wiekslag. We gaan eens met hen babbelen.
 9. Eindhoven Airport Een adviescommissie heeft het kabinet geadviseerd om het vliegveld bij Eindhoven niet verder uit te breiden, tot genoegen van Hart. Het wachten is nu op een besluit door het Rijk. Maar eerst moet er een advies komen over het mogelijk beperken van de stikstofuitstoot door de luchtvaart. Dat komt binnenkort.
 10. Energie duurzaam opwekkenHet wordt een spannend jaar voor de plannen om grootschalig duurzame energie op te wekken. De planning is op regionaal niveau gewijzigd, maar voorziet nog altijd in een bod door onze regio aan het ‘Nationaal Programma Bureau’ in maart 2021. Het leidt tot diverse stappen in 2020. En ja, we weten dat het allemaal erg ambtelijk en bureaucratisch klinkt – maar ondertussen hebben we het wel over de plaatsing van velden vol zonnepanelen en de bouw van parken met tientallen windturbines. In april stelt de gemeenteraad het voorlopig bod vast. En deze maand is er nog een beeldvormende avond over hetzelfde onderwerp.
 11. Fietsenstalling Nog altijd is de al in 2008 toegezegde fietsenstalling aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode niet gerealiseerd. Hart liet het tot op heden bij wat zachte druk achter de schermen, maar zoekt het nu hogerop.
 12. Gemeentehuis Schijndel Met de verbouwing van het oude deel is een begin gemaakt. Het is naar verwachting in december klaar. Minder duidelijkheid is er over het nieuwe deel van het gemeentehuis. Hart vertrouwt erop dat het wordt opgenomen in de lijst met locaties voor woningbouw.
 13. Hoofdstraat 152 Schijndel De sloop van de markante villa is nog niet zeker. Het wachten is op een voorstel tot wijziging van de bestemming van het terrein. Die staat nog niet op de jaarplanning van de gemeenteraad.
 14. Illegaal dumpen afvalDit wordt het jaar dat er écht wat moet gebeuren tegen het illegaal dumpen van afval. Hart bedacht eerder al de bloementuintjes. Dat werd geen succes. We zijn momenteel aan het onderzoeken of er elders in Nederland goede acties zijn om de ellende tegen te gaan.
 15. Jeugdhulp Binnenkort komt de nieuwe verordening jeugdhulp voorbij in de gemeenteraad. Hart pleit al enige tijd voor een debat over waar we heen willen met de jeugdhulp. Willen we bijvoorbeeld het maximale doen binnen het beschikbare budget of doen we wat nodig is, ook als dat meer kost? En vinden we alle lichte vormen van hulp nodig? Zijn die allemaal zinvol, nodig en taken van de gemeente?
 16. Kermis Schijndel Het wachten is op het opknappen van het zuidelijke deel van het Schijndelse centrum (tussen Hopbel en Plus, zeg maar). Als dat deel goed wordt aangepakt, ontstaat er ruimte voor de kermis. Er is voor dit jaar een half miljoen beschikbaar om dit deel van het centrum te verbeteren. Die kermis komt uiteindelijk in het centrum.
 17. Kwetsbare inwoners Het rommelt in de Nederlandse samenleving en daarmee ook in Meierijstad. Eén op de drie inwoners voelt zich in de steek gelaten door de overheid. Het leidt tot weerstand tegen belastingen, heffingen en allerlei gemeentelijk beleid. Als het aan Hart ligt wordt het de hoogste tijd om deze grote groep inwoners te herkennen en te erkennen. We gaan er werk van maken.
 18. Laan van Mariëndaal Sint-Oedenrode Pogingen voor bewoners van de straat en van Hart om parkeerproblemen op te lossen liepen tot op heden spaak. We denken na over een nieuwe poging.
 19. N622 Eerde Er is onderhoud gepleegd aan de weg, maar van ingrijpende verbeteringen van de veiligheid is nog geen sprake. Het is nog niet bekend wanneer dat gebeurt. Hart gunt het College nog een paar maanden en wil dan toch echt meer duidelijkheid.
 20. Omnipark Erp Het besluit om in Erp een zogeheten omnipark (sportpark plus andere functies) aan te leggen is vorig jaar al genomen. Stap voor stap wordt het park vanaf dit jaar gerealiseerd.
 21. Onteigening grond Veghel Naar verwachting wordt op korte termijn door de gemeente het verzoek tot onteigening voorgelegd aan de rechtbank. Hart vroeg voor Kerst met succes om deze stap pas in het nieuwe jaar te zetten. Dat deden we op voorspraak van de ondernemer om wie het te doen is.
 22. Openbare toiletten We beginnen het wachten op goede openbare wc-voorzieningen een beetje beu te worden. Of het College maar snel met een soort van plan wil komen. Anders maken we zelf een initiatiefvoorstel.
 23. Sociale werkvoorzieningen De sociale werkvoorzieningen WSD en IBN krijgen geen nieuwe instroom meer en dus werken ze aan alternatieve plannen voor hun toekomst. Hart woonde afgelopen jaar de bijeenkomsten hierover bij en is enthousiast over diverse plannen, zoals het Meierijstadse PIM (Participatie In Meierijstad). De toekomstige koers van WSD wordt deze maand nog besproken door de raadscommissie.
 24. Stadhuisplein Veghel Eerst was er een ronduit slecht plan, gemaakt door een extern bureau. En daarna volgde het idee om aan dit plein een nieuw bestuurscentrum te bouwen. Wat Hart betreft zijn er gebieden waar meer haast mee is en dus mag dit wel even blijven liggen.
 25. Steenbreekvarens Veghel Het College liet de zeldzame steenbreekvarens voorzichtig verplaatsen toen de havenkade in Veghel werd opgeknapt. Worden ze ook weer net zo voorzichtig teruggeplaatst?
 26. Steenbreker Liempdseweg 40 Hart kaartte vorig jaar als eerste partij aan dat in het buitengebied van Sint-Oedenrode een afvalverwerkend bedrijf de regels overtreedt en ook nog eens wil uitbreiden. Het wachten is op een rapportage van de milieueffecten (MER). Zodra die er is, gaan we  ons weer roeren. Overigens hebben de buurtbewoners zich inmiddels verenigd in BOL40 (Bezorgde Omwonenden Liempdseweg 40).
 27. Tuin bij klooster Schijndel Hart wil dat (een deel van) de tuin naast het Schijndelse klooster een speeltuin wordt. Het College weigerde medewerking en dus is Hart nu bezig dat met de eigenaar van de tuin voor elkaar te krijgen.
 28. Van Cranenbroek SchijndelHet winkelbedrijf komt nogal altijd weg met het overschrijden van regels. Het College wil niet handhaven, want wacht eerst op een uitspraak van de Raad van State. Wij dus ook. We vertrouwen erop dat die binnenkort komt.
 29. Vuurwerk Het lijkt Hart wijs om de instelling van vuurwerkvrije zones te evalueren en te bezien of de maatregelen tegen vuurwerk uitgebreid kunnen worden.
 30. Wegen: onderhoud en vervanging De kwaliteit van de wegen is nogal wisselend binnen Meierijstad. Vooral in Sint-Oedenrode is de achterstand fors, stelde Hart al een paar keer vast. Dit jaar wordt er voor maar liefst € 5 miljoen aan wegen opgeknapt.
 31. Wijboschbroek Schijndel We houden ons hart vast. Een ruime meerderheid is voor een onderzoek naar een weg door dit schitterende bos. We zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze aantasting van de natuur. Hopelijk komt dat onderzoek er dit jaar niet.
 32. Woningbouw Op korte termijn verwachten we van het College een lijst van locaties waarop gebouwd gaat worden. Het gaat daarbij voornamelijk om plekken binnen de bebouwde kommen. Vooral in Schijndel is de nood hoog. Hart houdt op 30 januari een bijeenkomst over het onderwerp.
 33. Zorgfraude LabyrintDe antwoorden van het College op vragen van Hart over mogelijke fraude in de zorg door het Rooise bedrijf Labyrint voldoen niet. Het College ontkent én erkent dat er redenen tot zorg zijn en dat kan natuurlijk niet. Hart kreeg inmiddels signalen vanuit een landelijke overheidsorganisatie dat er wel degelijk wat mis is bij het bedrijf.
 34. Zwembaden Sint-Oedenrode en Veghel Vorig jaar stemde de gemeenteraad ermee in om de nieuwbouw van zwembaden in Sint-Oedenrode en Veghel voor te bereiden, dit jaar volgt het definitieve besluit. Op 16 januari gaat het er over tijdens een beeldvormende avond. De bouw van het Rooise zwembad begint naar verwacting nog dit jaar. Veghel volgt in 2021.
Lees ook
24 april 2023

Het is alsof John Williams bij het college langs is geweest. Eindelijk komt er schot in de bouw van de…

18 april 2023

Omroep Meierij heeft een opdracht die niet uit te voeren is. Elke gemeente subsidieert één lokale, publieke omroep en bij…

8 januari 2023

We denken alsmaar dat het met de wereld steeds slechter gaat. Dat is jammer en ook plezierig. Het slot van…

4 januari 2023

En ineens zijn er overal om ons heen mensen met seksuele voorkeuren en genders waarvan we tot voor kort het…

26 december 2022

In de rij voor de kassa van de Action zag de raadsfractie van Hart het licht. Het gaat in het…