Dossier Hart

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit pakweg 550 ambtenaren, geleid door twee directeuren en één gemeentesecretaris. En die leggen weer verantwoording af aan het College van Burgemeester en Wethouders. De eindbazen van de gemeente zijn de 35 gemeenteraadsleden.