Een blijmoedige avond over geluk

vrijdag 30 augustus 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

Hart’s Zomerfestival over geluk werd gisteravond een inspirerende en blijmoedige avond. Met een bijzonder gezelschap in de zaal en op het podium.

Zijn mensen vooral verantwoordelijk voor hun eigen geluk? Of zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor elkaars geluk? En hoe zit het met de overheid – moet die zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van de inwoners? Dat waren zo ongeveer de vragen waarop antwoorden werden gezocht in dorpshuis De Schakel in Wijbosch.

Bureaucratie

Iris Wijnen vertelde hoe bureaucratie vaak het welbevinden in de weg staat. Hoe ze al bijna 48 jaar doof is en steeds weer bij instanties moet bewijzen dat ze toch echt niks hoort. Wesley Maurix, al vanaf zijn geboorte lichamelijk gehandicapt, heeft soortgelijke ervaringen. ‘En dan zeg ik: ik ben 1 meter 40 en langer dan dit wordt het niet.’

En tegelijkertijd staan ze opvallend vrolijk in het leven. ‘Ik ga het geluk echt niet vinden als ik bij de pakken neerzit.’ In een bijzin hoorde de zaal dat Wesley’s lichamelijke conditie alleen maar slechter wordt, maar glimlachend vertelde hij dat zijn grootste zorg de traagheid van zijn scootmobiel is.

Frustrerend

Over belemmerende regels gesproken. Mark Wonders is directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonmeij en kan er over meepraten. Woningcorporaties zijn van oudsher investeerders in burgerinitiatieven en het verbeteren van het openbaar gebied in buurten en wijken – strenge wetgeving maakt dat bijna onmogelijk. ‘We hebben het geld en mogen het er niet aan uitgeven. Frustrerend.’

Iris had maar liefst zes andere dove mensen meegenomen en dat gaf de avond een bijzondere dynamiek en sfeer. Vier doventolken hadden hun handen vol in het vertalen van sprekenden voor doven en andersom – de horende dames en heren vonden zichzelf tijdens een pubquiz terug met doven aan tafel. Met wie verrassend goed te communiceren viel.

Verbindingen

Cherdine van Zutphen van Welzijn De Meierij en buurtadviseur Nadina Hamzic-Ibrahimovic vertelden hoe het in hun werk onder meer draait om het realiseren van verbindingen – de ruim vijftig aanwezigen zorgden er gisteravond letterlijk spelenderwijs voor. Nadrukkelijk ar-ti-cu-le-rend vonden ze het gesprek.

Over de rol van de overheid ging het regelmatig. Waarbij Tweede Kamerlid René Peters (CDA) kritisch was over het rijksbeleid. ‘We geven geld uit om problemen op te lossen die er niet zijn en laten tegelijkertijd echte problemen liggen.’ Wethouder Menno Roozendaal (Sociaal domein, PvdA) bekende dat hij wel eens vloekt als regels in de weg zitten van snelle oplossingen, ‘maar in het algemeen hebben we het in Nederland en in Meierijstad goed voor elkaar’.

Wieg

En ja, de overheid heeft volgens hem zeker een verantwoordelijkheid als het gaat om het geluk van mensen. ‘Ik zie soms dat mensen hun eigen geluk verkwanselen’, bekende burgemeester Jetty Eugster van Reusel De Mierden. Roozendaal ontkende dat niet, maar wees er ook op dat ‘het voor je geluk soms nogal uit maakt waar je wieg stond’.

Waarop Rob Jansen, directeur van De Helden Van Kien in Sint-Oedenrode liet weten dat mensen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben als het om hun geluk gaat. ‘En we zijn allemaal ook verantwoordelijk voor elkaar. Ik probeer dat als ondernemer ook te zijn. Voor de ontwikkeling van de omgeving van De Helden Van Kien, voor Sint-Oedenrode en voor de medewerkers hier.’

Optimistisch

Een mooi voorbeeld van gemeenschapszin kwam van Jan de Graaf, een van de initiatiefnemers van het natuurspeelpark in Veghel. Zijn relaas was opvallend optimistisch. Geen woord over een moeizame strijd voor draagvlak of tegen mokkende buurtgenoten. Geen kritiek ook op een tegenwerkende gemeente. ‘We hebben een schitterend park waar steeds meer kinderen spelen. Iedereen zag het zitten, iedereen deed mee.’ Saillant: waar de gemeente inwoners wel eens inspraak geeft, gaven de mensen van het speelpark nu de gemeente inspraak in de keuze van de speeltoestellen.

En dan ging het ook nog over het geluk van senioren. Ben Merx is secretaris van Seniorenraad Meierijstad en weet dat dit geluk niet vanzelfsprekend is. ‘De kwaliteit van leven wordt bij het verstrijken van jaren minder en dus zoeken we naar mogelijkheden om verlichting te brengen. We hebben bij inwoners woonscans uitgevoerd om te bekijken hoe een huurwoning verbeterd kan worden. Het is mooi om te zien dat Woonmeij al onze aanbevelingen overneemt en het woongenot verbetert van senioren.’

Trompettist

De avond werd geleid door de drie raadsleden van Hart. Lambèr Gevers loodste de aanwezigen door een gezellig pubquiz, Laurens van Voorst leidde het debat en Mirjam van Esch was verantwoordelijk voor de kop en staart van het programma. Waarbij ze aan het slot aandacht vroeg voor de muzikale bijdragen van Trompettist des Vaderlands Harm van Oss. Zijn optredens vormden een sfeervolle rode draad tijdens de avond.

Tijdens de hele mooie avond.

Lees ook
6 juni 2024

Het begon ondoordacht en blijkt een succes: de podcast ‘Hart op de tong’ van de raadsfractie van die partij. Morgen…

31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….