Essay over autonome dorpen en wijken

donderdag 22 december 2016Leestijd:
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

Met het essay ‘De buurt is de baas’ doet ‘Hart voor Schijndel’ een ultieme poging om een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid een plek te geven in het nog te maken coalitieakkoord.

Zowat alle partijen gaven er in verkiezingsprogramma’s blijk van enthousiast te zijn over burgerparticipatie. ‘Hart voor Schijndel’ gaat op dat gebied verder en wil taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en budgetten overdragen aan buurten, wijken en dorpen. Het leidt tot meer verantwoordelijkheid, ontwikkeling en voldoening bij de betrokken burgers, zo is de overtuiging van ‘Hart voor Schijndel’. Ook biedt het een oplossing voor de groeiende  kloof tussen burgers en politiek en zorgt het voor meer solidariteit tussen mensen op de schaal van de eigen, directe leefomgeving.

Wijkbegroting

In het essay wordt de visie op dit gebied uiteengezet en wordt een concreet voorstel gedaan om er werk van te maken in één wijk of dorp. Dat kan door allereerst het budget voor bijvoorbeeld de wijk Boschweg te presenteren aan de bewoners. Als mensen kennis hebben van zo’n wijkbegroting, kunnen ze vervolgens samen debatteren over accentverschillen of compleet andere keuzes. De lokale overheid, de gemeente Meierijstad dus, dient dat proces nadrukkelijk te begeleiden en de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Daarbij hoort ook dat ervoor wordt gezorgd dat er geen mensen of organisaties buiten de boot vallen.

‘Hart voor Schijndel’ krijgt, naar het zich laat aanzien, in de nieuwe gemeenteraad een plaats in de oppositie. De nieuwe fractie hoopt met het essay de beoogde coalitiepartijen te inspireren en enthousiasmeren voor het thema. Concreter: dat een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid wordt opgenomen in het coalitieakkoord. “Het is leesvoer voor onder de kerstboom voor de dames en heren die bouwen aan de nieuwe coalitie”, aldus de schrijvers Mirjam van Esch, Lambèr Gevers en Laurens van Voorst.

Het is essay is hieronder te lezen op en te downloaden. 

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…