Essay over autonome dorpen en wijken

donderdag 22 december 2016Leestijd:
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Met het essay ‘De buurt is de baas’ doet ‘Hart voor Schijndel’ een ultieme poging om een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid een plek te geven in het nog te maken coalitieakkoord.

Zowat alle partijen gaven er in verkiezingsprogramma’s blijk van enthousiast te zijn over burgerparticipatie. ‘Hart voor Schijndel’ gaat op dat gebied verder en wil taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en budgetten overdragen aan buurten, wijken en dorpen. Het leidt tot meer verantwoordelijkheid, ontwikkeling en voldoening bij de betrokken burgers, zo is de overtuiging van ‘Hart voor Schijndel’. Ook biedt het een oplossing voor de groeiende  kloof tussen burgers en politiek en zorgt het voor meer solidariteit tussen mensen op de schaal van de eigen, directe leefomgeving.

Wijkbegroting

In het essay wordt de visie op dit gebied uiteengezet en wordt een concreet voorstel gedaan om er werk van te maken in één wijk of dorp. Dat kan door allereerst het budget voor bijvoorbeeld de wijk Boschweg te presenteren aan de bewoners. Als mensen kennis hebben van zo’n wijkbegroting, kunnen ze vervolgens samen debatteren over accentverschillen of compleet andere keuzes. De lokale overheid, de gemeente Meierijstad dus, dient dat proces nadrukkelijk te begeleiden en de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Daarbij hoort ook dat ervoor wordt gezorgd dat er geen mensen of organisaties buiten de boot vallen.

‘Hart voor Schijndel’ krijgt, naar het zich laat aanzien, in de nieuwe gemeenteraad een plaats in de oppositie. De nieuwe fractie hoopt met het essay de beoogde coalitiepartijen te inspireren en enthousiasmeren voor het thema. Concreter: dat een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid wordt opgenomen in het coalitieakkoord. “Het is leesvoer voor onder de kerstboom voor de dames en heren die bouwen aan de nieuwe coalitie”, aldus de schrijvers Mirjam van Esch, Lambèr Gevers en Laurens van Voorst.

Het is essay is hieronder te lezen op en te downloaden. 

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…