Essay over autonome dorpen en wijken

donderdag 22 december 2016Leestijd:
Lees ook
8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

Met het essay ‘De buurt is de baas’ doet ‘Hart voor Schijndel’ een ultieme poging om een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid een plek te geven in het nog te maken coalitieakkoord.

Zowat alle partijen gaven er in verkiezingsprogramma’s blijk van enthousiast te zijn over burgerparticipatie. ‘Hart voor Schijndel’ gaat op dat gebied verder en wil taken, verantwoordelijkheden, zeggenschap en budgetten overdragen aan buurten, wijken en dorpen. Het leidt tot meer verantwoordelijkheid, ontwikkeling en voldoening bij de betrokken burgers, zo is de overtuiging van ‘Hart voor Schijndel’. Ook biedt het een oplossing voor de groeiende  kloof tussen burgers en politiek en zorgt het voor meer solidariteit tussen mensen op de schaal van de eigen, directe leefomgeving.

Wijkbegroting

In het essay wordt de visie op dit gebied uiteengezet en wordt een concreet voorstel gedaan om er werk van te maken in één wijk of dorp. Dat kan door allereerst het budget voor bijvoorbeeld de wijk Boschweg te presenteren aan de bewoners. Als mensen kennis hebben van zo’n wijkbegroting, kunnen ze vervolgens samen debatteren over accentverschillen of compleet andere keuzes. De lokale overheid, de gemeente Meierijstad dus, dient dat proces nadrukkelijk te begeleiden en de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Daarbij hoort ook dat ervoor wordt gezorgd dat er geen mensen of organisaties buiten de boot vallen.

‘Hart voor Schijndel’ krijgt, naar het zich laat aanzien, in de nieuwe gemeenteraad een plaats in de oppositie. De nieuwe fractie hoopt met het essay de beoogde coalitiepartijen te inspireren en enthousiasmeren voor het thema. Concreter: dat een vergaande vorm van burgerbetrokkenheid wordt opgenomen in het coalitieakkoord. “Het is leesvoer voor onder de kerstboom voor de dames en heren die bouwen aan de nieuwe coalitie”, aldus de schrijvers Mirjam van Esch, Lambèr Gevers en Laurens van Voorst.

Het is essay is hieronder te lezen op en te downloaden. 

Lees ook
8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…