Gemeente zuinig voor huishoudelijke hulp

zaterdag 5 mei 2018Leestijd: 2 á 3 minuten
Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…

Zorginstelling Laverhof en de gemeente bakkeleien over geld. ‘Hart voor Schijndel’ zet de feiten op een rijtje en concludeert dat het College meer moet gaan betalen.

Het gaat over het geld dat de gemeente aan Laverhof betaalt voor de huishoudelijke verzorging van cliënten in Schijndel. Het spreekt vanzelf dat de zorginstellingen genoeg geld moeten krijgen om de kosten, die vooral bestaan uit salarissen van de hulpen, te betalen. Hoe vanzelfsprekend ‘Hart’ en u dat ook vinden, dat gebeurt niet. Veel gemeenten betalen te weinig en dat geldt ook voor Meierijstad.

Verkeerde inschattig

De afgelopen twee jaren hadden de problemen van doen met een verkeerde inschatting van de te leveren hulp. In onze regio betalen gemeenten niet per gewerkt uur hulp, maar wordt er een gemiddeld bedrag per cliënt betaalt. Laverhof kreeg geld dat genoeg was om twee uren en bijna vijf minuten hulp per week te verzorgen, rekende ‘Hart’ uit. In werkelijkheid kwam het gemiddelde, weer volgens een rekensom van ‘Hart’, uit op twee uren en veertien minuten.

Het gevolg is dat Laverhof twee jaar op rij bij de gemeente aanklopte om achteraf bij te passen. In 2016 maakte de toenmalige Schijndel ruim een ton over en dat kwam overeen met wat er dat jaar tekort kwam. Het College van Meierijstad besloot vorige week om het voor 2017 te laten bij een tegemoetkoming: € 58.500. In de besluitenlijst van burgemeester en wethouders lezen we dat voor 2018 de kosten ‘ruimhartiger’ zijn ingeschat en dat er dit jaar dus niet bijgepast hoeft te worden.

Balen

Dat valt te bezien. Op haar website laat voorzitter Peter Beijers van de Raad van Bestuur van Laverhof weten dat per 1 april een nieuwe cao is ingevoerd en dat leidt tot hogere loonuitgaven. Laverhof heeft nog geen zekerheid dat de gemeente vanwege die loonsverhoging meer gaat betalen. Beijers lijkt daar stevig van te balen: ‘Deze discussie over de salarisschalen loopt al sinds de zomer van 2017’.

We deden ook navraag binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. Uit een mail die we kregen, blijkt dat het College in haar besluitenlijst voor haar beurt sprak: ‘Op dit moment vinden ambtelijke gesprekken plaats met alle gecontracteerde aanbieders. Een onderdeel van dit gesprek is de nieuwe cao. De bevindingen worden eerst ambtelijk en daarna bestuurlijk besproken’.

Ruimhartig

Samengevat: Laverhof stelt dat ze personeel meer geld betaalt dan de gemeente overmaakt, vanuit de ambtenarij komt het bericht dat hierover nog wordt overlegd en het College concludeert dat de financiële sores voorbij is en de vergoeding ‘ruimhartig’ is.

We gaan maar weer eens vragen stellen.

Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

23 maart 2024

De groeiende kloof tussen arm en rijk is te danken aan politiek en professionals. Verslag van een beklemmende voordracht. Tim…