HUIS VAN DE LOKALE DEMOCRATIE

Graag inspraak over bestuurscentrum

vrijdag 25 november 2022Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt vast en zeker mooier en beter. Maar hebben inwoners er nog wat over te vertellen?

Het gemeentelijk bestuurscentrum aan het Burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode voldoet niet. De leegstand is enorm, de vergaderzalen van de gemeenteraad hebben gebreken en klimatologisch is er ook van alles mis.

Goede catering

Eerder al zette de gemeenteraad € 6,7 miljoen apart voor de verbouwing van het bestuurscentrum. Er zijn ook al besluiten genomen over de inrichting op hoofdlijnen: het blijft het huis van de gemeenteraad, de burgemeester houdt een eigen kamer, er blijft een trouwzaal en de heemkundekring kan er terecht.

Het zijn trouwens wensen, die Hart in 2019 al verzamelde op een door de partij georganiseerde bijeenkomst.

Een extern bureau deed uitgebreid onderzoek naar wat er binnen dat eisenpakket kan en moet en wat er wordt gewenst. Wat dat laatste betreft: sommige fracties lieten via een enquête weten dat ze een goede catering toch wel erg belangrijk vinden. Enfin.

Kosten

Eerder al waren er verschillende varianten getekend. Gisteravond presenteerde het bureau de meest geschikte optie. Die  voorziet in een nieuwe raadzaal, een tweede vergaderzaal en een grotere publiekshal. Daarvoor is een uitbouw nodig en die is bedacht tussen de huidige raadzaal en het monumentale deel.

Voor wie investeringen in faciliteiten voor de gemeenteraad maar flauwekul vindt: democratie is geen flauwekul en verdient faciliteiten die niet buitensporig zijn, maar wel voldoende. Op dit moment zijn de voorziening ondermaats. Het kan trouwens nog veel duurder. Zo wilde het CDA ooit een compleet nieuw bestuurscentrum bouwen in Veghel. Dan vallen de kosten van deze verbouwing nog mee.

Appartementen

Er blijft in de voorkeursvariant veel ruimte over. Voor wie de situatie ter plaatse een beetje kent: het gebouwdeel dat vastgeplakt zit aan de ronde raadzaal en het blok aan de Jonker Marcus van Gerwenlaan komen waarschijnlijk leeg.

Het is een mooie plek voor appartementen. Maar er zijn ook andere opties. Zo zou de gemeente de deur open kunnen zetten voor organisaties op het gebied van maatschappelijk werk, welzijn of jeugdzorg.  Ook kan worden gedacht aan dagbesteding in combinatie met wonen en zorg.

Wat Hart betreft is dit een mooi thema om met omwonenden en andere betrokken inwoners over in gesprek te gaan. Wat de plannenmakers betreft gebeurt dat voorlopig nog niet, ‘want daarvoor zijn de plannen nu nog te vaag’.

Inspraak

Fractievoorzitter Mirjam van Esch, die eerder in een werkgroep zat die namens de raad de plannenmakerij begeleidde, denkt daar anders over. ‘Dat wordt nog een dingetje als dit voorstel ter besluitvorming in de raad komt’, voorspelde ze. ‘Zeker mensen die op het gebouw uitkijken vinden er vast wat van.’ Die inspraak gaat Hart bepleiten.

Toen Mirjam haar pleidooi hield was tien meter verderop een bijeenkomst gaande die juist helemaal over participatie ging. Raadsleden buitelden daar over elkaar heen om te pleiten voor optimale betrokkenheid, inbreng en mogelijk zelfs zeggenschap.

De gemeenteraad neemt naar verwachting begin volgend jaar een besluit over het bestuurscentrum.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…