Hart voor Keldonk

zondag 18 juni 2017Leestijd:
Lees ook
13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

Knappe PR-campagne van de dorpsraad en inwoners van Keldonk. De insprekers uit dat dorp buitelden twee avonden lang zowat over elkaar heen in de raadzaal in Sint-Oedenrode. Met succes. En terecht.

Een uitleg van een ambtenaar waarom een brug over het kanaal anderhalve kilometer ten noorden van Keldonk is bedacht viel een week eerder tijdens een zogeheten beeldvormende avond in slechte aarde. Zoals ook de degradatie van de huidige brug tot fietsbrug niet best viel. Het aantal autorijdende gebruikers is te beperkt, zo luidde de uitleg.

Au.

‘Hart voor Schijndel’ was niet de enige partij die tijdens het debat over de N279 liet weten dat Keldonk er bekaaid afkomt. Zowat alle fracties namen het voor het dorp op en dat komt, hopen wij, niet vanwege de betogen van de dorpelingen daar. Daar komt bij dat we niet van elke spreekbeurt even gecharmeerd waren. Zo vinden we het nogal overdreven om te voorspellen dat door het verplaatsen van de brug voor automobilisten,  de kinderen in dat dorp zó worden geïsoleerd dat ze zullen ontsporen. Zo’n argument werkt bijna averechts.

Leefbaarheid

Laurens van Voorst liet afgelopen donderdag tijdens de vergadering van een raadscommissie weten dat de Keldonkers echter wel degelijk een punt hebben. Hij refereerde daarbij aan het akkoord dat de coalitiepartijen sloten. Daarin staat dat de leefbaarheid van de kleine kernen erg belangrijk is. Daar zijn we blij mee, want Hart vindt de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen enorm belangrijk. ‘Maar wie a zegt, moet ook b zeggen’, aldus Laurens. En dus maakt zo’n, schijnbaar voor de hand liggende, belofte schuld.

Veel andere fracties kwamen tot vergelijkbare conclusies. Komende dinsdag vergadert de gemeenteraad over het advies dat de gemeente aan de provincie gaat geven over de N279. Naar verwachting gaat de gemeenteraad unaniem pleiten voor een brug voor autoverkeer dichtbij Keldonk. De ambtelijke ondersteuning van de raad schreef inmiddels namens alle partijen een voorzet voor zo’n pleidooi. Die motie is door de PvdA op haar website ondertussen gekaapt. ‘PvdA Meierijstad kondigde hierover een motie aan die – naar het zich laat aanzien – door meerdere partijen gesteund zal worden’, lezen we ietwat verrast.

Omgevingswet

Overigens houdt bij Keldonk de broze eenheid op. Want hoe het verder moet met het opkrikken van de N279, daarover heeft zo ongeveer elke fractie een eigen idee. Wij van Hart ook, maar wij vinden dat de belanghebbenden samen een advies moeten geven. Dat is niet gebeurd. Het College heeft de medezeggenschap van wijk- en dorpsraden, ondernemers en natuurorganisaties op een ouderwetse manier aangepakt: iedereen mocht zijn zegje doen en daarna hakten burgemeester en wethouders knopen door. Het is een manier van werken die uit de tijd is en al helemaal niet past bij de Omgevingswet, die over enkele jaren wordt ingevoerd. ‘Het College moet zich snel laten bijscholen op het gebied van burgerparticipatie en burgerbetrokkenheid’, mopperde Laurens. De boodschap kwam bij wethouder Harry van Rooijen niet aan. ‘Er komt nog inspraak’, zei hij, verwijzend naar noodzakelijke wijzigingen van bestemmingsplannen.

Maar zo’n traditionele inspraakprocedure bedoelen we dus niet.

 

Lees ook
13 juni 2024

Het thema ‘Mobiliteit Meierijstad’ bleek afgelopen donderdag vooral ‘Mobiliteit Veghel en haar kerkdorpen’. Het is maar goed dat Hart in…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

10 juni 2024

Met het plan voor metro-achtige supersnelle busverbindingen zijn medewerkers van ASML in de toekomst heel snel in Nijnsel, Veghel en…

23 mei 2024

Bewoners van een deel van de Componistenbuurt in Schijndel moeten nog even doorbijten. Vanaf 29 mei neemt de verkeershinder af….

21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…