Hart vraagt en Menno Roozendaal geeft

vrijdag 1 september 2017Leestijd:
Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

16 januari 2022

Het roer moet om bij de huisvesting van basisscholen in Veghel. Veertien basisschoolgebouwen – dat kan écht niet voor een…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….

Het College gaat de gemeenteraad regelmatig en goed informeren over de uitvoering van het beleid met betrekking tot het zogeheten sociaal domein. In een brief aan de raad zet wethouder Menno Roozendaal uiteen hoe tegemoet wordt gekomen aan een verzoek van ‘Hart voor Schijndel’ en D66.

In een motie vroegen de fracties om regelmatige rapportages over wat er allemaal gebeurt op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Die motie werd afgelopen voorjaar ingetrokken omdat Roozendaal toezegde met een voorstel te komen dat aan de motie tegemoet komt.

Blij

Die toezegging is gisteren ingelost met een brief. Daarin is te lezen dat er twee keer per jaar beeldvormende avonden komen, waarin interne en externe deskundigen presentaties geven. Waar wij van Hart blij mee zijn: het zullen altijd bijeenkomsten zijn waarin Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet als één geheel worden gezien.

Daar blijft het niet bij. Het College gaat ons ongevraagd informeren als er afwijkingen zijn bij de uitvoering van het beleid. Jaarverslagen van organisaties die de gemeente inhuurt, worden ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Scheelt een hoop gezoek op internet voor ons. Fijn. Waar we verder veel van verwachten zijn de kwartaalrapportages, die de wethouder aankondigt. Die zijn behoorlijk uitgebreid. Hartstikke goed.

En nou maar hopen dat we van de inhoud van al die bijeenkomsten, jaarverslagen, brieven en rapportages net zo blij worden.

 

Hieronder de motie die we destijds indienden en introkken en de brief van het College.

 

Lees ook
19 januari 2022

Hoe streng of soepel is Meierijstad voor bijstandsgerechtigden die een gift ontvangen? Hart stelt die vraag aan het College naar…

17 januari 2022

Het bestrijden van armoede is een manier om het geluk van mensen te verbeteren. Die les gaf filosoof, journalist en…

16 januari 2022

Het roer moet om bij de huisvesting van basisscholen in Veghel. Veertien basisschoolgebouwen – dat kan écht niet voor een…

13 januari 2022

De lokale politiek kan veel doen tegen discriminatie. En dat is hard nodig ook, zo bleek gisteren tijdens een online…

9 januari 2022

Hart heeft in het begin van haar bestaan gevochten voor eerlijke en goede zorg. De aandacht is er nog steeds….