Hart vraagt en Menno Roozendaal geeft

vrijdag 1 september 2017Leestijd:
Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…

Het College gaat de gemeenteraad regelmatig en goed informeren over de uitvoering van het beleid met betrekking tot het zogeheten sociaal domein. In een brief aan de raad zet wethouder Menno Roozendaal uiteen hoe tegemoet wordt gekomen aan een verzoek van ‘Hart voor Schijndel’ en D66.

In een motie vroegen de fracties om regelmatige rapportages over wat er allemaal gebeurt op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Die motie werd afgelopen voorjaar ingetrokken omdat Roozendaal toezegde met een voorstel te komen dat aan de motie tegemoet komt.

Blij

Die toezegging is gisteren ingelost met een brief. Daarin is te lezen dat er twee keer per jaar beeldvormende avonden komen, waarin interne en externe deskundigen presentaties geven. Waar wij van Hart blij mee zijn: het zullen altijd bijeenkomsten zijn waarin Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet als één geheel worden gezien.

Daar blijft het niet bij. Het College gaat ons ongevraagd informeren als er afwijkingen zijn bij de uitvoering van het beleid. Jaarverslagen van organisaties die de gemeente inhuurt, worden ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Scheelt een hoop gezoek op internet voor ons. Fijn. Waar we verder veel van verwachten zijn de kwartaalrapportages, die de wethouder aankondigt. Die zijn behoorlijk uitgebreid. Hartstikke goed.

En nou maar hopen dat we van de inhoud van al die bijeenkomsten, jaarverslagen, brieven en rapportages net zo blij worden.

 

Hieronder de motie die we destijds indienden en introkken en de brief van het College.

 

Lees ook
31 mei 2024

Wonen in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken. Wie wil dat nou niet? De gemeente gaat eraan bijdragen. Hart…

14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

28 april 2024

Toen er hele dure medewerkers werden aangetrokken bij onze omgevingsdienst, moesten gemeenten in de buidel tasten. Nu is personeel ineens…