Hart vraagt en Menno Roozendaal geeft

vrijdag 1 september 2017Leestijd:
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

Het College gaat de gemeenteraad regelmatig en goed informeren over de uitvoering van het beleid met betrekking tot het zogeheten sociaal domein. In een brief aan de raad zet wethouder Menno Roozendaal uiteen hoe tegemoet wordt gekomen aan een verzoek van ‘Hart voor Schijndel’ en D66.

In een motie vroegen de fracties om regelmatige rapportages over wat er allemaal gebeurt op het gebied van Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet. Die motie werd afgelopen voorjaar ingetrokken omdat Roozendaal toezegde met een voorstel te komen dat aan de motie tegemoet komt.

Blij

Die toezegging is gisteren ingelost met een brief. Daarin is te lezen dat er twee keer per jaar beeldvormende avonden komen, waarin interne en externe deskundigen presentaties geven. Waar wij van Hart blij mee zijn: het zullen altijd bijeenkomsten zijn waarin Wmo, Jeugdhulp en Participatiewet als één geheel worden gezien.

Daar blijft het niet bij. Het College gaat ons ongevraagd informeren als er afwijkingen zijn bij de uitvoering van het beleid. Jaarverslagen van organisaties die de gemeente inhuurt, worden ter kennisgeving aangeboden aan de raad. Scheelt een hoop gezoek op internet voor ons. Fijn. Waar we verder veel van verwachten zijn de kwartaalrapportages, die de wethouder aankondigt. Die zijn behoorlijk uitgebreid. Hartstikke goed.

En nou maar hopen dat we van de inhoud van al die bijeenkomsten, jaarverslagen, brieven en rapportages net zo blij worden.

 

Hieronder de motie die we destijds indienden en introkken en de brief van het College.

 

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…