Hij zei het echt: ‘Er komt geen visie’

donderdag 4 oktober 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…

Het College ziet af van een visie op burgerparticipatie. Burgemeester Kees van Rooij bevestigde gisteren zonder blikken of blozen af te zien van enig denkwerk op dat gebied.

Nog maar een paar maanden geleden nam de burgemeester, hij is ook portefeuillehouder burgerparticipatie, raadsleden op een vrijdag mee naar allerlei projecten van actieve burgers. Dat gebeurde om de volksvertegenwoordigers een gevoel te geven bij burgerparticipatie. Ook zou het de aanloop zijn van een visie over dit onderwerp, te schrijven door het College en te presenteren in het laatste kwartaal van dit jaar.

‘Samen leren’

De burgemeester vertelde gisteren tijdens een vergadering van een raadscommissie dat ‘dorpsraden zich nu al overvraagd voelen’ en dat burgerparticipatie ingewikkeld is vanwege onduidelijkheid ‘over rollen, taken en verantwoordelijkheden’. We hoorden het knikkend aan en dachten dat deze opmerkingen de aanloop waren tot het logische besluit dat er dús een visie moet komen. In plaats daarvan gebeurde het tegenovergestelde. Geen visie. Wel gaan we ‘samen leren’ en komt er een onderzoek van twee externe organisaties naar enkele burgerparticipatieprojecten in Meierijstad.

Hart wierp tegen dat er op een ander beleidsterrein, het sociaal domein, ook sprake is van leren en van verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden – en dat het College er op dat gebied wél een visie voor probeerde te ontwikkelen. Daar komt bij dat Meierijstad niet zonder een burgerparticipatievisie kán. Mijlpalen voor Meierijstad, de bijbel van het College en de coalitie, begint zowat met het onderwerp. ‘Wij stimuleren burgerparticipatie’ begint het hoofdstuk over het bestuur. Zo’n belofte schreeuwt om een nadere uitwerking. Om een visie.

Gedoe

Volgens Hart mag het gemeentebestuur de burgerparticipatie niet op zijn beloop laten. ‘Dat leidt tot gedoe’, hield fractievoorzitter Laurens van Voorst de burgemeester voor. Want zonder visie grijpen initiatiefrijke en mogelijk dominante burgers hun kans en hebben de meer bescheiden of kwetsbare inwoners het nakijken. Zonder visie creëren burgers hun eigen verwachtingen over wat er met hun inbreng gebeurt en worden ze mogelijk teleurgesteld. En zo kunnen we nog wel wat voorbeelden noemen. Met een visie wordt duidelijk wat de grondhouding van de gemeente is en wat burgers mogen verwachten – en dat allemaal zonder ontwikkelingen in beton te gieten.

Hart gaat komende donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering het College met een motie vragen om alsnog de handschoen op te pakken. Zo niet, dan gaat Hart proberen met andere fracties zelf een visie te ontwikkelen. Want Meierijstad mag niet verworden tot zo ongeveer de enige gemeente van Nederland zonder visie op betrokkenheid, zelfwerkzaamheid, inbreng en zeggenschap van inwoners.

Sociaal domein

De raadsvergadering wordt komende donderdag gehouden in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode en begint om 19.30 uur. Het gaat die avond ook over het sociaal domein.

Lees ook
4 juli 2024

Burgemeester Kees van Rooij moet zich verantwoorden voor het buiten spel zetten van de gemeenteraad. De voorgenomen samenwerkingsovereenkomst van Meierijstad…

3 juli 2024

Een CDA’er die met spreekwoorden strooit, een dame van Gemeentebelang die wil bezuinigen en niet weet waarop en een sociaaldemocraat…

2 juli 2024

Bouwen aan een gemeente die er vooral is voor de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. ‘Als het…

27 juni 2024

Hart is er al een poos druk mee: de algemene beschouwingen. Ze vormen maandag de afsluiting van een politiek seizoen….

25 juni 2024

De aandacht die het college wil geven aan polarisatie werkt polarisatie in de hand. Dat betoogde gemeenteraadslid Laurens van Voorst…