Hulp bij maken bouw- en sloopplannen

zondag 13 januari 2019Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

Appeltje eitje is het nog steeds niet, maar het aanvragen van een bouw- of sloopvergunning wordt iets eenvoudiger. Tegelijkertijd neemt de invloed van omwonenden bij die plannen toe. De gemeente biedt hulp aan initiatiefnemers en omwonenden.

Het is allemaal te danken aan de Omgevingswet die naar verwachting in 2021 ingaat. Ondernemers en burgers krijgen met die wet meer mogelijkheden om initiatieven te nemen voor de inrichting van het gebied waarbij ze betrokken zijn. Dat is fijn, maar er zitten ook nogal wat haken en ogen aan. Zo moeten mensen zich kunnen verdedigen tegen plannen die ze niet zien zitten.

Voorbereidingen

De gemeente heeft daarin een taak. Dat hoef je onze ambtenaren niet te vertellen, want die zijn al druk met de voorbereidingen. Sterker nog: inwoners gaan er dit en volgend jaar al het een en ander van merken. Zo wordt hen gevraagd om mee te denken over de zogeheten omgevingsvisie.

Die visie vervangt over een paar jaar de huidige plannen op het gebied van cultureel erfgoed, energie-infrastructuur, landbouw, landschap, ruimtelijke ordening, gezondheid, milieu, natuur en water. Het wordt dus een visie op de hele leefomgeving van de gemeente. Met daarbinnen omgevingsplannen, vergelijkbaar met wat nu bestemmingsplannen zijn.

Gapen

Het is voor raadsleden én voor veel andere inwoners boeiend om aan mee te werken, zeker omdat er werkenderwijs een beeld ontstaat van wat voor gemeente Meierijstad gaat worden. En dat wordt tijd, vindt Hart. Want die discussie is nog nooit goed gevoerd.

De gemiddelde inwoner zal er mogelijk van gaan gapen, maar voor wie betrokken is of wil zijn bij de inrichting van de eigen leefomgeving komt er veel informatie. De griffie (de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt) heeft afgelopen week op de gemeentelijke website een hoekje vrijgemaakt voor allerlei beleidsdocumenten die te maken hebben met de Omgevingswet, omgevingsvisie en omgevingsplannen.

Handig

We namen er een kijkje en vonden onder meer een stuk voor mensen die van plan zijn iets te gaan bouwen of slopen. Dat mag meestal niet zomaar. In het stuk is te lezen wat er allemaal in het plan moet staan dat zo’n initiatiefnemer moet indienen. Hartstikke handig.

De komende maanden komen er naar verwachting alsmaar meer documenten bij. Hart gaat er zo nu en dan vast reclame voor maken, want we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich bemoeien met hun eigen omgeving. Als het aan ons ligt wachten bewoners niet op ideeën van de gemeente, maar ontwikkelen ze zelf plannen voor hun straat, buurt, wijk of dorp. Die plannen moeten passen in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. En dus is het zaak dat inwoners zich ook daarmee bemoeien. Ook dat kan.

 

Meer weten over betrokkenheid, zeggenschap en verantwoordelijkheid van inwoners bij hun leefomgeving en bij de gemeente? Lees ons dossier ‘Nieuwe democratie’.

Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…