ENERGIEBESPARING

Informatie energieverbruik ondermaats

woensdag 21 juli 2021Leestijd: 2 TOT 3 MINUTEN
Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…

De informatie over het energieverbruik in Meierijstad is ondermaats. Net als trouwens in de rest van Nederland. Dat is vervelend, stelt Hart vast.

Energiebesparing is één van de vier zuilen waarop het energiebeleid van de gemeente rust. De andere drie: windturbines plaatsen, velden volleggen met zonnepanelen en gebouwen gasloos maken. Samen vormen ze de energiemix.

Besparing

Hoe minder elektriciteit we gebruiken, hoe minder we onze toevlucht hoeven te nemen tot de omstreden windmolens en ‘zonneweiden’. Het verklaart waarom Hart er alsmaar op hamert dat het besparingsbeleid topprioriteit moet krijgen. We vinden dat deze ‘zuil’ er qua aandacht nogal bekaaid afkomt.

Het is de reden dat Hart naar aanleiding van een online bijeenkomst over de energiemix een eenvoudige schriftelijke vraag indiende bij het College: hoe het met die besparing is gesteld.

Het antwoord kunnen we samenvatten met: dat weten we niet zo goed. We kregen een rapport en al bladerend lazen we daar iets over een jaarlijkse besparing van 1,5 % op elektriciteit sinds 2013, maar veel concreter dan dat werd het niet.

Databank

Een vriendelijke ambtenaar verwees ons naar een databank van de klimaatmonitor en daar werd het al wat specifieker. Zo zien we daar dat het gasverbruik van bedrijven en instellingen sinds 2017 fors is gedaald en dat het elektriciteitsgebruik tussen 2017 en 2018 juist toenam.

[tekst gaat verder onder de grafiek]

Het ligt voor de hand dat beide zaken met elkaar van doen hebben. Dat gas dus is vervangen door elektriciteit. Maar we weten het niet zeker, want de achtergronden van cijfers ontbreken. Anders gezegd: we weten niet wat de oorzaken zijn van dalingen en stijgingen. 

Zie als lokale overheid dan maar eens met beleid bij te sturen.

Plezierig is trouwens wel dat het totale energieverbruik sinds 2018 daalt, maar ook dat zegt niet veel. De klimaatmonitor heeft de cijfers van 2020 er nog niet in staan en dus kan het om een eenmalig dipje gaan.

[tekst gaat verder onder de grafiek]

Overigens ligt volgens dezelfde databank het energieverbruik per gezin hier een ietsjepietsje boven het gemiddelde van Noordoost-Brabant. Er is dus nog wel wat te winnen. Het elektriciteitsverbruik van woningen neemt gelukkig wel af, net als dat van gas.

Gemeente

Wat Hart saillant vindt: de ideologische motor van duurzaam energiebeleid is de gemeente en juist die organisatie verbruikt sinds 2018 flink meer energie.  Ten opzichte van 2016 is er zelfs sprake van een stijging van bijna 50%.

[tekst gaat verder onder de grafiek]

De groene lijn toont het energieverbruik van de overheid in Meierijstad. Dat gaat dus vooral over de gemeente zelf. Veel ander gemeentelijk vastgoed (scholen, sportaccommodaties) telt niet mee in het groene lijntje.

Overigens zal een deel van het verbruik afkomstig zijn van zonnepanelen op de daken van gemeentelijke gebouwen. Ook hier geldt: dat vertellen de cijfers dan weer niet.

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

30 juli 2023

Het duurzaamheidsbeleid leidt tot steeds meer verzet en wordt vooral gerealiseerd door mensen met geld. Dat blijkt uit een rapport…

9 juli 2023

Een ondergrondse snelweg voor het transport van onder meer ammoniak voert in de toekomst vlak onder Boskant. De aanleg brengt…

22 juni 2023

Raadsleden die gisteravond in Oss een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie bezochten, werden geen steek wijzer. De uitgedeelde ballonnen hielpen…

18 juni 2023

Maak een natuurgebied kapot, stel vast dat het daardoor geen natuurgebied meer is en je krijgt toestemming om daar je…