Leerlingenvervoer is vooral maatwerk

donderdag 18 mei 2017Leestijd:
Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…

‘Is het dan nooit goed?’, vroegen we op deze website een kleine week geleden. Het antwoord is: jawel hoor, die verordening over het leerlingenvervoer is goed zoals die is. Alle wijzigingsvoorstellen verdwenen gisteravond, tijdens de raadsvergadering, in de prullenbak.

Het leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind daar ook gebruik van maken omdat een school ver weg is. De regeling geldt trouwens ook voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen.

12 jaar

De verordening die het College heeft opgesteld, vinden we goed. Dat liet gemeenteraadslid Lambèr Gevers tijdens de raadsvergadering weten. We hadden maar één puntje van kritiek, daartoe ingefluisterd door D66. In de verordening wordt 12 jaar als leeftijdgrens gehanteerd. Dat is voor veel kinderen ongeveer de grens tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Schrijf die grens dan op in plaats van die leeftijd, bedacht fractievoorzitter Marrik van Rozendaal van D66. SP en ‘Hart voor Schijndel’ waren het daarmee eens en dienden samen met de D66 een zogeheten amendement in, een wijzigingsvoorstel. Dat voorstel redde het niet.

We liggen er niet wakker van, want wethouder Eus Witlox (Wmo, Team Meierijstad) legde uit dat die leeftijdsgrens van 12 jaar helemaal niet is gekozen vanwege de overstap naar het voortgezet onderwijs. ‘Het is de leeftijd dat veel kinderen zelfstandig genoeg zijn om zelf naar school te gaan’, legde hij uit. Belangrijker: de wethouder beloofde maatwerk. Als een kind 12 jaar is en nog echt leerlingenvervoer nodig heeft, dan kan dat.

Pleegouders

Vanwege dat maatwerk sneuvelden ook andere amendementen. Vermeldenswaard is in dit verband het voorstel van de PvdA om pleegouders geen eigen bijdrage te vragen, ook niet als hun inkomen dat toestaat. De partij kreeg alleen de SP en één raadslid van Team Meierijstad mee, want de rest van de raad vond positieve discriminatie van pleegouders geen goed idee. Ook niet om mensen aan te moedigen om pleegouder te worden, zoals gemeenteraadslid Arie de Zwart van de PvdA betoogde. De gemeenteraad erkent dat er een tekort is aan pleeggezinnen, maar dat wordt volgens de meeste fracties niet met zo’n financieel voordeeltje opgelost.

Hoe het dan wel moet, gaat Team Meierijstad binnenkort vertellen. Want die fractie kondigde aan met een voorstel hierover te komen. Waarmee het thema pleegzorg door de coalitiegenoot van de PvdA ietwat brutaal werd gekaapt. Of de sociaaldemocraten mee mochten doen met dat voorstel, vroeg De Zwart. ‘Want u vindt ons aan uw zijde’, voegde hij eraan toe – nog niet wetend wat Team Meierijstad gaat voorstellen.

 

Lees ook
29 februari 2024

Het college is om: contante betalingen hoeven helemaal niet altijd met kostbare zuilen en andere fratsen. Soms voldoet een sigarenkistje….

23 februari 2024

Lekker makkelijk: het college verwijten dat de nieuwbouw van twee scholen in Sint-Oedenrode alweer duurder wordt en niet beseffen dat…

20 februari 2024

Het voormalige gemeentehuis in Schijndel is voorlopig nog niet beschikbaar voor woningzoekenden. De asielzoekers blijven langer. Dat heeft het college…

31 januari 2024

Het geloof in inclusie, zeg maar dat iedereen ertoe doet en mee kan doen in de samenleving, zit bij het…

26 januari 2024

Moet en kan de omgeving van scholen worden opgenomen in het strooischema van de Meierijstadse gladheidbestrijders? Die vraag stelt Hart…