Leerlingenvervoer is vooral maatwerk

donderdag 18 mei 2017Leestijd:
Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….

‘Is het dan nooit goed?’, vroegen we op deze website een kleine week geleden. Het antwoord is: jawel hoor, die verordening over het leerlingenvervoer is goed zoals die is. Alle wijzigingsvoorstellen verdwenen gisteravond, tijdens de raadsvergadering, in de prullenbak.

Het leerlingenvervoer is voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan een kind daar ook gebruik van maken omdat een school ver weg is. De regeling geldt trouwens ook voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, als zij door hun handicap niet zelfstandig naar school kunnen.

12 jaar

De verordening die het College heeft opgesteld, vinden we goed. Dat liet gemeenteraadslid Lambèr Gevers tijdens de raadsvergadering weten. We hadden maar één puntje van kritiek, daartoe ingefluisterd door D66. In de verordening wordt 12 jaar als leeftijdgrens gehanteerd. Dat is voor veel kinderen ongeveer de grens tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Schrijf die grens dan op in plaats van die leeftijd, bedacht fractievoorzitter Marrik van Rozendaal van D66. SP en ‘Hart voor Schijndel’ waren het daarmee eens en dienden samen met de D66 een zogeheten amendement in, een wijzigingsvoorstel. Dat voorstel redde het niet.

We liggen er niet wakker van, want wethouder Eus Witlox (Wmo, Team Meierijstad) legde uit dat die leeftijdsgrens van 12 jaar helemaal niet is gekozen vanwege de overstap naar het voortgezet onderwijs. ‘Het is de leeftijd dat veel kinderen zelfstandig genoeg zijn om zelf naar school te gaan’, legde hij uit. Belangrijker: de wethouder beloofde maatwerk. Als een kind 12 jaar is en nog echt leerlingenvervoer nodig heeft, dan kan dat.

Pleegouders

Vanwege dat maatwerk sneuvelden ook andere amendementen. Vermeldenswaard is in dit verband het voorstel van de PvdA om pleegouders geen eigen bijdrage te vragen, ook niet als hun inkomen dat toestaat. De partij kreeg alleen de SP en één raadslid van Team Meierijstad mee, want de rest van de raad vond positieve discriminatie van pleegouders geen goed idee. Ook niet om mensen aan te moedigen om pleegouder te worden, zoals gemeenteraadslid Arie de Zwart van de PvdA betoogde. De gemeenteraad erkent dat er een tekort is aan pleeggezinnen, maar dat wordt volgens de meeste fracties niet met zo’n financieel voordeeltje opgelost.

Hoe het dan wel moet, gaat Team Meierijstad binnenkort vertellen. Want die fractie kondigde aan met een voorstel hierover te komen. Waarmee het thema pleegzorg door de coalitiegenoot van de PvdA ietwat brutaal werd gekaapt. Of de sociaaldemocraten mee mochten doen met dat voorstel, vroeg De Zwart. ‘Want u vindt ons aan uw zijde’, voegde hij eraan toe – nog niet wetend wat Team Meierijstad gaat voorstellen.

 

Lees ook
14 mei 2024

Het welzijnswerk van Schijndel en Sint-Oedenrode wordt opgeslokt door een bovenregionale moloch. Geen idee waarom. Afgelopen oktober schreef Hart al…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

2 mei 2024

De podcast ‘Hart op de tong’ staat komende vrijdag in het teken van de jeugdhulp. Die hulp wordt alsmaar duurder,…

26 april 2024

108 gezinnen in Meierijstad krijgen momenteel voedselpakketten. De gemeente springt bij, maar in Schijndel wil de voedselbank van geen subsidie…

28 maart 2024

Niet het college bepaalt het beleid rond de opvang van Oekraïense en andere vluchtelingen die Meierijstad opvangt, maar de gemeenteraad….