CIJFERS

Minder meldingen discriminatie

dinsdag 13 juli 2021Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
20 juli 2021

Het is kwalijk dat het periodieke borstonderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 57 jaar is teruggebracht naar één…

19 juli 2021

De Veghelse zusters Franciscanessen verhuizen tijdelijk naar Wijbosch en maken plaats voor het door Hart bedachte gezondheidscentrum in het Kloosterkwartier…

17 juli 2021

‘Namens alle mensen met een beperking: bedankt. Dit maakt ons leven weer wat normaler’, aldus een van de vele Meierijstedelingen…

10 juli 2021

‘Liever in het rood dan mensen in nood’, rijmde Hart tijdens de algemene beschouwingen die de afgelopen twee donderdagen werden…

9 juli 2021

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad wil dat er openbare toiletten komen in de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel….

Mede als gevolg van corona nam vorig jaar het aantal meldingen van discriminatie in de regio toe. Maar niet in Meierijstad. 

Hart las het jaarverslag over die meldingen in Oost-Brabant. Dat verslag is uitgegeven door RADAR, politie, College voor de Rechten voor de Mens en een reeks andere lokale en regionale organisaties. Boeiend leesvoer.

Mondkapje 

Het aantal meldingen bij die organisaties steeg met maar liefst 151%. Mogelijk dat dit komt omdat de bereidheid tot melden toeneemt en dat kan dan weer het gevolg zijn van aandacht in de media voor bijvoorbeeld #meetoo en Black Lives Matter.

In het verslag is echter te lezen dat het ook door corona komt. Mensen met een Aziatisch uiterlijk werden discriminerend aangesproken op het feit dat het virus uit een Chinees stad komt – Hart kan er met de pet niet bij. 

En dan zijn er nog de mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen verdragen, dat met officiële verklaring kenbaar maakten en er toch gedoe mee kregen. Ze voelden zich gediscrimineerd vanwege hun handicap of ziekte.

Meierijstad 

Van de inwoners in Oost-Brabant deed het afgelopen jaar 0,16 ‰ (promille dus) een melding – dat zijn dus 16 mensen per 100.000 inwoners. Meierijstad ligt met 0,12 ‰ onder dat gemiddelde. Ook is het lager dan het aantal meldingen van 2019 uit onze gemeente: 0,14 ‰. 

[tekst gaat verder onder het kader]

Nee, dan Asten 

De gemeente Asten voert de hitparade van meldingen aan.

Oorzaken zijn het deurbeleid van een horecazaak daar en de bekladding met hakenkruizen van een oorlogsmonument. 

Overigens scoren ook Eindhoven, Heeze-Leende, Vught en Helmond hoog. 

Bij het meldpunt kwamen het afgelopen jaar 21 meldingen binnen van inwoners uit Meierijstad. Daarnaast werden zes meldingen genoteerd van mensen uit andere gemeenten over incidenten in Meierijstad. De Meierijstadse politie ontving tien meldingen.

De meldingen in Meierijstad gingen vooral over discriminatie vanwege herkomst/huidskleur (14 keer). De overige meldingen betroffen handicap/chronische ziekte (2), burgerlijke staat (1), leeftijd (2) en niet-wettelijke gronden (1). 

De melders ervoeren de discriminatie vanwege een ‘omstreden behandeling’ (12 keer) en door ‘vijandige bejegening’(10).

Mensen voelden zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt (3), collectieve voorzieningen (4), commerciële dienstverlening(3), huisvesting (1), media en reclame (7) en onderwijs (3). 

Coronalied

Wat betreft ‘media en reclame’: er zijn in heel Nederland veel klachten ingediend over het Coronalied van Radio10 en dat verklaart de hoge score op dit terrein. In het lied werd gezongen: ‘Het komt allemaal door de stink-Chinezen’. En: ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’. 

De makers zijn trouwens niet vervolgd. Het is volgens het Openbaar Ministerie ‘niet onnodig grievend’ en past verder ‘binnen de context van de artistieke expressie’. Over smakeloosheid is in geen enkele wet wat opgenomen.

IJsberg

Bijna net zo interessant als waar meldingen betrekking op hadden, is misschien wel waar niet over werd gemeld. Wat in de cijfers over Meierijstad zoal niet voorkomt: antisemitisme, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, politieke gezindheid en seksuele gerichtheid.

Voor u nu heel vrolijk wordt omdat het in Meierijstad relatief gezien allemaal wel mee valt. Volgens RADAR, politie en het College voor de Rechten van de Mens besluit 97% na een incident op het gebied van discriminatie niet te melden.

Topje van de ijsberg dus, deze cijfers.

Ongelijk behandelen

Overgeschreven uit het jaarverslag: ‘Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van persoonlijke kenmerken die er niet toe doen in de betreffende situatie. Mensen die discriminatie hebben ervaren of waargenomen kunnen dit melden bij een antidiscriminatie-voorziening (ADV)’. 

Discriminatie melden kan bij de politie (als het een strafbaar feit betreft), bij de landelijke meldlijn, 0900 2 354 354 en bij de regionale vestiging van RADAR, 073 744 0118. Wat raar is: Hart vond deze gegevens elders op internet en niet in dat verslag.

Overigens zijn gemeenten wettelijk verplicht dit soort meldpunten te subsidiëren. Het Rijk heeft er zelfs extra geld voor beschikbaar gesteld, zo is te lezen in de meicirculaire die onlangs verscheen.

Lees ook
20 juli 2021

Het is kwalijk dat het periodieke borstonderzoek voor vrouwen van 50 tot en met 57 jaar is teruggebracht naar één…

19 juli 2021

De Veghelse zusters Franciscanessen verhuizen tijdelijk naar Wijbosch en maken plaats voor het door Hart bedachte gezondheidscentrum in het Kloosterkwartier…

17 juli 2021

‘Namens alle mensen met een beperking: bedankt. Dit maakt ons leven weer wat normaler’, aldus een van de vele Meierijstedelingen…

10 juli 2021

‘Liever in het rood dan mensen in nood’, rijmde Hart tijdens de algemene beschouwingen die de afgelopen twee donderdagen werden…

9 juli 2021

Een nipte meerderheid van de gemeenteraad wil dat er openbare toiletten komen in de centra van Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel….