‘Niet mauwen, maar bouwen’ op 30 januari

maandag 30 december 2019Leestijd: 2 minuten
Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

11 maart 2024

Om aan de behoefte aan huisvesting te voldoen, moeten er tussen nu en 2040 in Meierijstad bijna 6.400 nieuwe woningen…

Hart houdt op donderdag 30 januari ‘Niet mauwen, maar bouwen’, een bijeenkomst over woningbouw in Meierijstad.

Werden er in 2018 nog 670 woningen opgeleverd in Meierijstad, in 2019 waren het er nog slechts 270. Er wordt niet alleen te weinig gebouwd, de bouwplannen zijn ook nog eens te eenzijdig, er is te weinig aandacht voor het aanpassen (zoals splitsen) van bestaande bebouwing en de gemeente zelf heeft amper bouwgrond. Dat zijn zo ongeveer de belangrijkste problemen waar de gemeente momenteel mee kampt.

Niet gerealiseerd

Maatregelen om de boel vlot te trekken leiden vooralsnog tot weinig. Zo zijn de honderd tijdelijke woningen die corporaties in 2017 beloofden nog altijd niet gerealiseerd – volgens het College omdat het voor de woningbouwverenigingen duurder uitvalt dan geraamd. De resultaten van een begin 2019 door de gemeente gehouden woonwensenonderzoek zijn nog altijd niet bekend. En dan is er ook nog eens weinig gekomen van de uitvoering van prestatieafspraken die de gemeente met de corporaties maakte.

Hart gaat tijdens ‘Niet mauwen maar bouwen’ met deskundige gasten op zoek naar de oorzaken van al die tegenslag. Want waarom volgt na de ene raadsinformatiebrief het andere onderzoek en komt het ondanks al die bestuurlijke en ambtelijk drukte alsmaar niet tot veel nieuwe huizen. En al helemaal niet tot huizen voor starters en senioren met doorstroomwensen.

Woningnood

Verder wordt tijdens de avond geïnventariseerd wat er wél gebeurt: waar wordt voor wie wanneer gebouwd? De aandacht gaat daarbij nadrukkelijk uit naar Schijndel, waar de woningnood het hoogst is. Wat zijn geschikte inbreidingslocaties? En wordt het niet eens tijd om te denken aan de bouw van een nieuwe buurt of wijk buiten de huidige bebouwde kom?

Het gaat ook over de kleine kernen, die snakken naar nieuwe inwoners om hun dorpen leefbaar te houden. De bijeenkomst is bedoeld voor alle geïnteresseerden in Meierijstad, waaronder woningzoekenden, projectontwikkelaars, makelaars en betrokkenen van de gemeente en woningcorporaties.

‘Niet mauwen maar bouwen’ wordt donderdag 30 januari gehouden in ’t Spectrum. De zaal gaat om 19.30 uur open, de bijeenkomst zelf begint om 20.00 uur.

Het College stuurde enkele dagen voor Kerst een brief aan de gemeenteraad over woningbouw in Meierijstad. Hieronder is die te downloaden.

Lees ook
9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

7 mei 2024

Seniorenraad Meierijstad wil ouderen aanmoedigen om te verhuizen. Dat ligt gevoelig. Enkele weken geleden kreeg een alleenwonende oudere dame een…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

11 maart 2024

Om aan de behoefte aan huisvesting te voldoen, moeten er tussen nu en 2040 in Meierijstad bijna 6.400 nieuwe woningen…