BURGERZAKEN

Nog één keer over de gemeentelijke balies

maandag 22 januari 2024Leestijd: 3 MINUTEN
Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

Een motie over het openhouden van de gemeentelijke balies in Sint-Oedenrode en Schijndel kan het college naar eigen zeggen niet uitvoeren. Hart vindt er wat van.

De motie werd in december ingediend door Hier en kreeg mede dankzij de steun van Hart een nipte meerderheid. Die steun was min of meer symbolisch – Hart begreep toen al dat het voor het college niet mogelijk is om de balies op te houden.

Praktische bezwaren

De reden is personeelsgebrek en dat is een probleem waar zowat alle gemeenten en andere organisaties en bedrijven sinds corona mee kampen. En de veelgenoemde oplossing – bij toerbeurt de medewerkers verhuizen naar afwisselend Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode – stuit op onoverkomelijke praktische bezwaren.

‘Bij een spoedaanvraag kunnen inwoners de volgende dag hun document ophalen. Dat is niet mogelijk als we slechts één dagdeel zijn geopend’, legt het college in een brief aan de raad uit. En verder kan de (reis)tijd beter worden gebruikt om de capaciteit op orde te brengen en achterstanden weg te werken.

Noodgreep

Dat Hart de motie steunde gebeurde dan ook met enige twijfel en werd vooral ingegeven door de wens om een symbolische daad te stellen. Om het college te laten weten dat de raad not amused is van deze noodgreep. Het leidt er, als het aan Hart ligt, toe dat het college echt alle zeilen bijzet om de bemensing zo snel als maar kan op orde te brengen.

Maar dan is er nog dit.

Elke gemeente is verplicht om tenminste één balie Burgerzaken open te hebben waar mensen zich kunnen melden voor, pak hem beet, een rijbewijs, paspoort of aangifte van een geboorte of overlijden. Er is dan ook geen enkele gemeente die het zonder zo’n balie doet.

Maar wat nu als Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in 2017 niet waren gefuseerd? Zouden Schijndel en ‘Rooi’ dan de enige gemeenten zijn geweest in Nederland die tegen de wet in het zonder balie Burgerzaken doen?

Sympathiek en charmant

Geen idee hoe die colleges het hadden opgelost, maar tien tegen een dat het was gelukt. Al was het maar omdat het moet. Desnoods hadden de wethouders een spoedcursus Burgerzaken gedaan en waren ze zelf aan de balie gaan zitten – in een kleine gemeente met weinig afstand tot de inwoners is zoiets sympathiek en charmant, in een gemeente die zich een stad noemt is het vast not done.

De fusie is ooit bedacht omdat gemeenten steeds meer taken krijgen en er dus een groter ambtenarenapparaat nodig is om al dat werk te kunnen blijven doen. In Meierijstad pakte het juist tegenovergesteld uit.

En verder zag het college dit personeelstekort al lang aankomen, erkende ze tijdens een van debatten hierover. De vraag dringt zich dan ook op of er niet eerder en daadkrachtiger ingegrepen had kunnen worden.

Lees ook
18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

6 april 2024

Straten in het nieuwe wijkje De Grote Braeck in Schijndel verwijzen straks naar de Spaanse gemeenschap in dat dorp. PvdA/GroenLinks…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

25 maart 2024

Waarom kunnen inwoners wel in Veghel en Sint-Oedenrode gratis compost ophalen en niet in Schijndel? Antwoord: omdat het college het…

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…