POPULISME

O jee, een volle publieke tribune

vrijdag 3 november 2023Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

16 januari 2024

Citymarketing maakt stap voor stap plaats voor dorpsmarketing. De primeur is voor Boerdonk. De campagne ‘Made in Meierijstad’ heeft nimmer…

De publieke tribune zat nokvol tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Dat doet wat met sommige raadsleden.

UPDATE VRIJDAG 3 NOVEMBER, 23.30 UUR (ZIE KADER AAN HET SLOT)

Een agrariër kwam luisteren hoe een debat over geurnormen verliep en enkele Schijndelaren namen plaats omdat ze geïnteresseerd zijn in de discussie over de visvijver in de Bloemenwijk in dat dorp. Maar ruim vijftien mensen kwamen voor een voorstel over de reclamemast die mogelijk aan de A50 bij dat dorp komt.

Namens Gemeentebelang, Lokaal en Forum voor Democratie werd een motie ingediend. De strekking: of het college maar niet wil meewerken aan de plaatsing van die mast.

Valse hoop

Het is een wens die Hart ook koestert, maar die wettelijk helaas niet kan worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan staat dat zo’n mast mag. Dat is kwalijk, vindt Hart, maar we mogen de wet niet overtreden. De indiener van de motie deed er gisteren schouderophalend over.

Gemeenteraadslid Laurens van Voorst vindt de opstelling van de indieners stuitend. ‘Met hun populisme geven ze de terechte tegenstanders valse hoop’, mopperde hij na afloop. Tijdens de vergadering betoogde hij dat indiener Peter Verkuijlen geen ander doel heeft dan ‘in een goed blaadje komen te staan bij bezorgde mensen in Eerde’.

Het werd nog erger toen Verkuijlen beweringen deed over een advies van Rijkswaterstaat die bezijden de waarheid zijn. De rijksdienst adviseerde voorwaarden voor de mast aan te scherpen (lager en ’s nachts gedoofd), maar het raadslid maakte er een negatief advies van. Sommige toehoorders op de tribune hoorden het knikkend aan.

Een ander raadslid erkende dat het uitvoeren van de motie ‘onbehoorlijk bestuur’ is, maar besloot voor te stemmen vanwege ‘mijn verbondenheid met de Eerdse gemeenschap’. Het geeft, vindt Hart, aan hoe druk vanuit het dorp het wint van de wettelijke plicht om als raadslid zonder last en ruggenspraak te opereren. Dat is zorgelijk.

Dreigend

En dan moeten we het nog hebben over wat er in een schorsing gebeurde. Een inwoonster van Eerde greep die pauze aan om haar verhaal te halen bij D66-fractievoorzitter Gertjan Hobert. Hij is voorstander van de mast omdat het zou passen bij de uitstraling van Veghel. Hart is het ermee oneens, maar hij mag dat vinden.

De felheid waarmee de dame al vinger wijzend en met stemverheffing over de tafel van Hobert hing, was ronduit dreigend. Het verklaart waarom de burgemeester nauwlettend in de gaten hield of de bezoekers uiteindelijk vreedzaam de raadzaal verlieten. Wat op wat verbale schermutselingen na gelukkig gebeurde.

Hart-fractievoorzitter Mirjam van Esch hield een onaangenaam gevoel over aan het debat. ‘Het is pijnlijk om te zien hoe een raadslid een loopje neemt met wetten en ethiek en omwille van populisme mensen naar de mond praat’, zuchtte ze na de raadsvergadering. ‘En hoe mensen zich laten opzwepen door hem en hun gelijk proberen te halen.’

Wat niet wegneemt dat Hart de ernstige zorgen van de Eerdenaren deelt en die mast gruwelijk vindt. Maar juist daarom is het zaak om die inwoners oprecht te informeren en hen geen valse hoop gevende onwaarheden op de mouw te spelden.

In een vorige versie van dit artikel refereerde de redactie van deze site aan het beroep van fractievoorzitter Peter Verkuijlen van Gemeentebelang. Nadat hij Hart-fractievoorzitter Mirjam van Esch telefonisch liet weten dat hij dat ongewenst vindt, besloot de redactie van deze site uit coulance dat feit te schrappen. We verwachten van Verkuijlen dat hij vanaf nu niet meer zelf refereert aan zijn beroep. Dat doet hij namelijk nogal eens.

Lees ook
21 mei 2024

Het college gaat de aanleg en bouw van stap 1 van Omnipark De Brug voorbereiden. Maar met groot enthousiasme gebeurt…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

26 februari 2024

Eigen bewoners eerst en geen sociale woningbouw. Dat is de kern van twee pleidooien die afgelopen week klonken over de…

22 februari 2024

UPDATE 22 FEBRUAR 10.20 UUR Hart geeft niet op. Met een nieuwe motie probeert Hart het college alsnog te bewegen…

16 januari 2024

Citymarketing maakt stap voor stap plaats voor dorpsmarketing. De primeur is voor Boerdonk. De campagne ‘Made in Meierijstad’ heeft nimmer…