Op de fiets naar Veghel en naar Uden

dinsdag 23 januari 2018Leestijd:
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

24 augustus 2023

Het optreden van Hart tegen een illegale kennel bij Veghel heeft snel resultaat. De ondernemer sluit de tent. Aan de…

19 augustus 2023

In het buitengebied van Veghel zit plots een nieuwe hondenkennel. Dat is volgens Hart in strijd met het bestemmingsplan. Je…

12 juli 2023

Wat is dat toch dat in de gemeenteraad steeds weer oproepen klinken om naar 100.000 inwoners te groeien? Bij de…

Het College van B. en W. heeft plannen om een snelfietsroute aan te leggen tussen Veghel en Uden. ‘Hart voor Schijndel’ is ondertussen druk met de fietsverbinding Schijndel-Veghel.

Een bezorgde inwoner van Schijndel vroeg bij Hart aandacht voor de Veghelsedijk, de fietsstraat die Wijbosch met Veghel verbindt. De weg kan niet worden afgesloten voor autoverkeer, omdat tractors en andere landbouwvoertuigen er gebruik van mogen en willen maken. Het gevolg is, aldus de Schijndelaar, dat automobilisten er nogal eens overheen rijden en dat dit onveilig is voor de fietsers.

Overtreders

Navraag door Hart leert dat het aantal overtredingen meevalt en dat er sowieso voorlopig weinig aan te doen is. Het wachten is, zo werd ons gemeld, op een zogeheten mobiliteitsvisie. Dan wordt bezien wat de gewenste fietsverbindingen zijn of kunnen worden. Hart heeft begrip voor deze reactie en hoopt dat de politie het klein groepje notoire overtreders in de kladden grijpt: de kentekens schijnen daar bekend te zijn.

Ondertussen wordt er door het College gewerkt aan plannen om een snelfietsroute aan te leggen tussen Veghel en Uden. Tijdens de beeldvormende avond van morgen, donderdag, worden belangstellenden daarover geïnformeerd. Het zal dan naar verwachting gaan over een noordelijk en een zuidelijk tracé. De noordelijke route voert langs het Duits Lijntje, de zuidelijke langs de Udenseweg, Rembrandtlaan en Corridor. De uiteindelijke keuze zal onder meer afhangen van het draagvlak, de noodzakelijke procedures en de kosten.

Beeldvormende avond

Hart weet niet hoeveel fietsers er dagelijks van Veghel naar Uden of andersom gaan en hoopt daar tijdens de beeldvormende avond meer informatie over te krijgen. We staan op voorhand sympathiek tegenover plannen die het fietsers naar de zin maken: goed voor gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

De avond wordt gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode en begint om 19.00 uur. Die avond gaat het ook over paracommercie, toerisme en de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningcorporaties. Hart is bijzonder kritisch over die afspraken. Ons belangrijkste bezwaar: in het stuk dat aan de gemeenteraad is aangeboden staan zo goed als geen afspraken. 

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

24 augustus 2023

Het optreden van Hart tegen een illegale kennel bij Veghel heeft snel resultaat. De ondernemer sluit de tent. Aan de…

19 augustus 2023

In het buitengebied van Veghel zit plots een nieuwe hondenkennel. Dat is volgens Hart in strijd met het bestemmingsplan. Je…

12 juli 2023

Wat is dat toch dat in de gemeenteraad steeds weer oproepen klinken om naar 100.000 inwoners te groeien? Bij de…