Op de fiets naar Veghel en naar Uden

dinsdag 23 januari 2018Leestijd:
Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…

Het College van B. en W. heeft plannen om een snelfietsroute aan te leggen tussen Veghel en Uden. ‘Hart voor Schijndel’ is ondertussen druk met de fietsverbinding Schijndel-Veghel.

Een bezorgde inwoner van Schijndel vroeg bij Hart aandacht voor de Veghelsedijk, de fietsstraat die Wijbosch met Veghel verbindt. De weg kan niet worden afgesloten voor autoverkeer, omdat tractors en andere landbouwvoertuigen er gebruik van mogen en willen maken. Het gevolg is, aldus de Schijndelaar, dat automobilisten er nogal eens overheen rijden en dat dit onveilig is voor de fietsers.

Overtreders

Navraag door Hart leert dat het aantal overtredingen meevalt en dat er sowieso voorlopig weinig aan te doen is. Het wachten is, zo werd ons gemeld, op een zogeheten mobiliteitsvisie. Dan wordt bezien wat de gewenste fietsverbindingen zijn of kunnen worden. Hart heeft begrip voor deze reactie en hoopt dat de politie het klein groepje notoire overtreders in de kladden grijpt: de kentekens schijnen daar bekend te zijn.

Ondertussen wordt er door het College gewerkt aan plannen om een snelfietsroute aan te leggen tussen Veghel en Uden. Tijdens de beeldvormende avond van morgen, donderdag, worden belangstellenden daarover geïnformeerd. Het zal dan naar verwachting gaan over een noordelijk en een zuidelijk tracé. De noordelijke route voert langs het Duits Lijntje, de zuidelijke langs de Udenseweg, Rembrandtlaan en Corridor. De uiteindelijke keuze zal onder meer afhangen van het draagvlak, de noodzakelijke procedures en de kosten.

Beeldvormende avond

Hart weet niet hoeveel fietsers er dagelijks van Veghel naar Uden of andersom gaan en hoopt daar tijdens de beeldvormende avond meer informatie over te krijgen. We staan op voorhand sympathiek tegenover plannen die het fietsers naar de zin maken: goed voor gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

De avond wordt gehouden in het raadhuis in Sint-Oedenrode en begint om 19.00 uur. Die avond gaat het ook over paracommercie, toerisme en de afspraken die de gemeente heeft gemaakt met woningcorporaties. Hart is bijzonder kritisch over die afspraken. Ons belangrijkste bezwaar: in het stuk dat aan de gemeenteraad is aangeboden staan zo goed als geen afspraken. 

Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

10 april 2024

Twee ondernemingen die zich met dieren bezighouden. De ene doet het volgens de regels en de ander verdient geld.  …

22 maart 2024

De bouw van de nieuwe woonbuurt De Grote Braeck in Schijndel leidt tot een omstreden verkeersmaatregel. Want waar komt ‘de…