Op verzoek Hart: College meet geluk

zaterdag 29 februari 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
24 mei 2023

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

19 april 2023

Nergens in de wereld doen zo veel mensen vrijwilligerswerk als in Noordoost-Brabant. Blijft dat zo? Fractievoorzitter Mirjam van Esch schoof…

13 april 2023

Paaspop heeft de toegankelijkheid goed op orde. ‘Het eerste festival waar ik zelfstandig naar het toilet kon.’ Wesley Maurix (de…

De gemeente gaat, zo goed en kwaad als dat kan natuurlijk, het geluk van inwoners meten. Dit gebeurt op verzoek van Hart.

Vooropgesteld: uw geluk is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar het is wel belangrijk dat de gemeente weet hoe het is gesteld met het geluksgevoel van inwoners. Want de gemeente doet dingen op het gebied van zorg en welzijn en kan zo het welbevinden van inwoners wel degelijk positief beïnvloeden.

Zomerfestival

Het is de reden dat Hart afgelopen zomer Hart’s Zomerfestival organiseerde. Het ging toen over vragen als ‘Zijn mensen vooral verantwoordelijk voor hun eigen geluk?’, ‘Zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor elkaars geluk?’ en ‘Moet de overheid zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van de inwoners?’

Wat de antwoorden op die vragen volgens u ook zijn: het heeft zin om te weten hoe het gesteld is met het geluk van Meierijstedelingen. Daarom vroeg Hart aan het College of gegevens daarover kunnen worden verzameld en gepresenteerd. Dat kan, zo blijkt. Sterker: het is gebeurd.

De 4 G’s

Onlangs stuurde het College een brief aan de gemeenteraad over wat er op het gebied van zorg en welzijn allemaal in beeld kan worden gebracht. Dat is heel wat. Het College laat weten data te verzamelen in de categorieën geld, gezin, gezondheid én geluk – ‘de 4 G’s’. Bij geluk gaat het over zaken als eenzaamheid, psychische gezondheid, zingeving, leefomgeving, mantelzorg, vrijwilligerswerk en sociale cohesie – zeg maar: de mate waarin mensen zich verbonden voelen met straat- of buurtgenoten.

De gemeente put uit allerlei bronnen en dat zorgt voor heldere staafdiagrammen en andersoortige tabellen. De cijfers zijn in de meeste gevallen afgezet tegen de gemiddelden van Midden- en Noordoost-Brabant. Die twee regio’s vormen samen het werkgebied van ‘GGD Hart voor Brabant’. Hier en daar zijn er vergelijkingen met heel Nederland opgenomen.

Alcohol

Alle cijfers zijn overzichtelijk in beeld gebracht in het zogeheten dashboard. Uit dat overzicht blijkt dat Meierijstad relatief gezien best goed scoort. Op veel gebieden is het met ons geluk, onze financiën, onze gezondheid en de gezinssituatie beter gesteld dan in de rest van dit deel van Brabant.

Wat de negatieve uitzonderingen betreft, valt vooral het alcoholgebruik op. Van de 19- tot en met 64-jarigen is maar liefst 15% een zware drinker, het gemiddelde in ‘Hart voor Brabant’ is ruim 11%. Het verklaart waarom Hart met andere fracties maanden geleden bij het thema jeugdgezondheidszorg met succes ijverde voor meer aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren. Waarbij de aandacht volgens Hart niet zozeer moet uitgaan naar de minderjarigen, maar naar hun ouders.

Hieronder het dashboard sociaal domein van Meierijstad. Het overzicht begint op pagina 4. Eerste drie pagina’s gaan over wat er allemaal wordt onderzocht voortaan.

Lees ook
24 mei 2023

Eindelijk heeft het kabinet in de gaten dat het oneerlijk is om mensen die goed in de slappe was zitten…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

27 april 2023

Vraag een onderzoeker om ergens naar te kijken en je weet: die komt niet met complimenten. Met de Rekenkamer is…

19 april 2023

Nergens in de wereld doen zo veel mensen vrijwilligerswerk als in Noordoost-Brabant. Blijft dat zo? Fractievoorzitter Mirjam van Esch schoof…

13 april 2023

Paaspop heeft de toegankelijkheid goed op orde. ‘Het eerste festival waar ik zelfstandig naar het toilet kon.’ Wesley Maurix (de…