Op verzoek Hart: College meet geluk

zaterdag 29 februari 2020Leestijd: 3 minuten
Lees ook
9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…

De gemeente gaat, zo goed en kwaad als dat kan natuurlijk, het geluk van inwoners meten. Dit gebeurt op verzoek van Hart.

Vooropgesteld: uw geluk is niet exclusief de verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar het is wel belangrijk dat de gemeente weet hoe het is gesteld met het geluksgevoel van inwoners. Want de gemeente doet dingen op het gebied van zorg en welzijn en kan zo het welbevinden van inwoners wel degelijk positief beïnvloeden.

Zomerfestival

Het is de reden dat Hart afgelopen zomer Hart’s Zomerfestival organiseerde. Het ging toen over vragen als ‘Zijn mensen vooral verantwoordelijk voor hun eigen geluk?’, ‘Zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor elkaars geluk?’ en ‘Moet de overheid zich verantwoordelijk voelen voor het geluk van de inwoners?’

Wat de antwoorden op die vragen volgens u ook zijn: het heeft zin om te weten hoe het gesteld is met het geluk van Meierijstedelingen. Daarom vroeg Hart aan het College of gegevens daarover kunnen worden verzameld en gepresenteerd. Dat kan, zo blijkt. Sterker: het is gebeurd.

De 4 G’s

Onlangs stuurde het College een brief aan de gemeenteraad over wat er op het gebied van zorg en welzijn allemaal in beeld kan worden gebracht. Dat is heel wat. Het College laat weten data te verzamelen in de categorieën geld, gezin, gezondheid én geluk – ‘de 4 G’s’. Bij geluk gaat het over zaken als eenzaamheid, psychische gezondheid, zingeving, leefomgeving, mantelzorg, vrijwilligerswerk en sociale cohesie – zeg maar: de mate waarin mensen zich verbonden voelen met straat- of buurtgenoten.

De gemeente put uit allerlei bronnen en dat zorgt voor heldere staafdiagrammen en andersoortige tabellen. De cijfers zijn in de meeste gevallen afgezet tegen de gemiddelden van Midden- en Noordoost-Brabant. Die twee regio’s vormen samen het werkgebied van ‘GGD Hart voor Brabant’. Hier en daar zijn er vergelijkingen met heel Nederland opgenomen.

Alcohol

Alle cijfers zijn overzichtelijk in beeld gebracht in het zogeheten dashboard. Uit dat overzicht blijkt dat Meierijstad relatief gezien best goed scoort. Op veel gebieden is het met ons geluk, onze financiën, onze gezondheid en de gezinssituatie beter gesteld dan in de rest van dit deel van Brabant.

Wat de negatieve uitzonderingen betreft, valt vooral het alcoholgebruik op. Van de 19- tot en met 64-jarigen is maar liefst 15% een zware drinker, het gemiddelde in ‘Hart voor Brabant’ is ruim 11%. Het verklaart waarom Hart met andere fracties maanden geleden bij het thema jeugdgezondheidszorg met succes ijverde voor meer aandacht voor alcoholgebruik onder jongeren. Waarbij de aandacht volgens Hart niet zozeer moet uitgaan naar de minderjarigen, maar naar hun ouders.

Hieronder het dashboard sociaal domein van Meierijstad. Het overzicht begint op pagina 4. Eerste drie pagina’s gaan over wat er allemaal wordt onderzocht voortaan.

Lees ook
9 december 2023

De kleinschalige opvang van asielzoekers in Schijndel haalde afgelopen donderdag de nationale televisie. ‘Zo kan het dus ook’, stelde Sophie…

29 november 2023

Niet alles wat vanzelfsprekend lijkt, is ook vanzelfsprekend. Neem de aanwezigheid van EHBO’ers bij evenementen. Daar komt nogal wat bij…

15 november 2023

Fijn dat er 27 nieuwe appartementen komen aan de Hoofdstraat 145-147, maar Hart wordt er wel een beetje weemoedig van:…

13 november 2023

De professionele jeugdhulp krijgt het alsmaar drukker met kinderen die lijden onder de gevolgen van een scheiding. Een nieuw initiatief…

2 november 2023

‘Het is, serieus waar, ontroerend hoe goed het in het algemeen met onze inwoners gaat’, stelt Mirjam van Esch vast…