Over kinderen, drank, vuurwerk en hackers

donderdag 20 december 2018Leestijd: 2 tot 3 minuten
Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

7 juni 2023

De jeugdhulp gaat alweer op de schop. Het moet beter en goedkoper. Om met het goede nieuws te beginnen: in…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

‘Hart voor Schijndel’ bepaalde gisteravond de vergadering van de gemeenteraad van Meierijstad met maar liefst drie moties en een wijzigingsvoorstel. Twee keer hadden we succes en twee keer niet. Een verslag.

Politiek is onvoorspelbaar. Dat bleek gisteravond maar weer eens tijdens de allerlaatste raadsvergadering van dit jaar. Ons idee, om met een zogeheten ‘hackaton’ te testen hoe goed de computersystemen van de gemeente zijn beveiligd, haalde het niet. Zelfs de goede ervaringen in onder meer Den Haag en Eindhoven konden de raad niet overtuigen.

‘Zijn we hier wel aan toe?’ vroeg Kees van Limpt van de SP zich af. Die vraag lijkt ons een prima reden om zo’n test uit te voeren – want juist door zo’n test blijkt of onze systemen veilig genoeg zijn. Misschien komt het er toch van, want wethouder Menno Roozendaal (Bedrijfsvoering, PvdA) zegde toe het idee in zijn achterzak te houden. En vertelde dat de gemeente al een zogeheten ethische hacker in dienst heeft die onafgebroken zoekt naar lekken. Dat is fijn. Wat ons betreft zorgt zo’n hackaton voor bewustzijn bij inwoners. We hopen dat het er nog eens van komt.

Kinderpardon

Maar we hadden ook succes. Het College gaat het kabinet met een brief laten weten dat een meerderheid van de Meierijstadse gemeenteraad vindt dat het onmenselijk is om kinderen het land uit te zetten die meer dan vijf jaar in Nederland wonen. Het is wat ons betreft een standpunt dat ook omarmd zou moeten worden door mensen die pleiten voor een streng immigratie- of asielbeleid. Want zelfs wie al de grenzen potdicht wil gooien, moet het schrijnend vinden dat vernederlandste kinderen het land worden uitgezet.

Team Meierijstad, PvdA, SP, en D66 zijn het daarmee eens. De tegenstemmers waren tot ons genoegen in de minderheid: CDA, Gemeentebelang, Lijst Blanco en VVD. Mirjam van Esch van Hart richtte in haar betoog haar pijlen vooral op het CDA (‘We kennen u als een partij die in het algemeen barmhartig is’) en Lijst Blanco (‘In uw juridisch betoog komt het woord kinderen amper voor’).

Alcohol

Het College mag het hoofdstuk Communicatie in het plan voor alcoholpreventie en -handhaving herschrijven. De tekst ging vooral over dreigende taal naar jongeren, maar Hart stelde in een wijzigingsvoorstel vast dat dit weinig effectief is. Het is beter om de pijlen te richten op ouders van minderjarige kinderen. Dit voorstel van Hart is door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Vuurwerk

Tot onze spijt is een motie over vuurwerk door een forse meerderheid afgewezen. We willen inwoners de mogelijkheid bieden om in onderling overleg een straat tot vuurwerkvrije zone te verklaren. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat College en raad daarover pas moeten nadenken als een specifieke straat of buurt erom vraagt.

Het verschil tussen het eerste en het tweede is zo klein dat we niet snappen dat de raad niet gewoon met ons plan instemde. We vertrouwen erop dat diverse straten zich het komend jaar bij de gemeente melden.

 

Hieronder al onze moties en ons wijzigingsvoorstellen.

Lees ook
26 september 2023

En weer is de toekomst van het politiebureau in Schijndel ongewis. Dat is in strijd met een belofte van burgemeester…

3 september 2023

En weer gaat het mis met de bouw van appartementen en een school in Eerde. Hart ergert zich groen en…

7 juni 2023

De jeugdhulp gaat alweer op de schop. Het moet beter en goedkoper. Om met het goede nieuws te beginnen: in…

19 mei 2023

De aanpak van huiselijk geweld faalt. Zelfs na melding bij autoriteiten gaat het in zeven van de tien gevallen gewoon…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….