Over lusten en lasten van buiten wonen

woensdag 22 juli 2020Leestijd: 4 minuten
Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

10 oktober 2023

Voor nieuwbouwwijk Veghels Buiten komt een specifieke geurnorm. Bram Hoogervorst van Hart legt uit. Wie in de bebouwde kom woont,…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

19 augustus 2023

In het buitengebied van Veghel zit plots een nieuwe hondenkennel. Dat is volgens Hart in strijd met het bestemmingsplan. Je…

Eén keer in de zoveel tijd laait de discussie op over het verschil dat de gemeente zou maken tussen mensen die binnen en buiten de bebouwde kom wonen. Zoals nu bij de aanleg van glasvezel. ‘Ik voel me genaaid.’

Waarom kunnen inwoners van de dorpen een keer per week de groene kliko aan de straat zetten en moeten die van het buitengebied eerst de gemeente een seintje geven? Die vraag kreeg Hart onlangs via Facebook.

Glasvezel

Het is er eentje in een reeks. Zo borrelen er de laatste tijd vragen op over het glasvezel. Een inwoner van het buitengebied van Keldonk schreef er een stevige brief over aan de gemeenteraad. ‘Ik voel me genaaid (benadeeld, bedrogen, opgelicht). Omdat ik € 1800 moet gaan betalen voor een aansluiting die anderen gratis krijgen aangeboden’, schrijft hij.

Die ‘anderen’ zijn mensen die binnen de bebouwde kom wonen. De schrijver geeft de gemeente de schuld. Want Meierijstad heeft met een bedrijf de hele gemeente verdeeld in witte, grijze en zwarte gebieden. Zwart staat voor buiten en daar betalen mensen de hoofdprijs.

Delta Fiber

Het College schreef eergisteren een brief aan de gemeenteraad om het uit te leggen. De gemeente is verantwoordelijk voor het feit dat er glasvezel mág worden aangelegd, maar draagt niet bij aan de kosten. Die zijn voor rekening van, in dit geval, Delta Fiber Netwerk. Het is aan het bedrijf om te bepalen welke tarieven ze vaststelt om die kosten terug te verdienen en winst te maken.

Dat een aansluiting in het buitengebied relatief duur is, komt door de grote afstanden tussen de woningen en bedrijven daar. Overigens heeft de gemeente ook geen stem in de aansluitkosten voor telefonie, water en elektra. Ook daar is het aan de leveranciers om te bepalen wat er wordt aangeboden en gevraagd, schrijft het College aan de raad.

Riolering

Het is jammer dat het College wel vergelijkingen maakt met telefonie, elektra en water én niet met riolering. Want hier is de gemeente wel de leverancier en die leverancier hanteert dezelfde gedachte als Delta Fiber Netwerk. De aanvrager betaalt de daadwerkelijke kosten die gemaakt worden en die zijn daar tussen de weilanden doorgaans fors duurder dan midden in het dorp.

Nog zo’n onderwerp: defibrillators. Fractie Lokaal schreef in een motie dat ‘er geen verschil in overlevingskansen mag zijn voor bewoners binnen en buiten de bebouwde kom’. Binnen zes minuten moet zo’n AED bereikbaar zijn. De motie werd ingetrokken omdat het College al werkt aan een plan voor een dekkend netwerk van AED’s, maar de oproep past in de tendens om het verschil tussen buitengebied en bebouwde kom te verkleinen.

Gelijkheid

Het draait allemaal om gelijkheid. Om de wens iedereen hetzelfde te behandelen, waar die ook woont. De boze briefschrijver stelt dat dit niet het geval is – hij betaalt meer dan inwoners binnen de bebouwde kom. Met hetzelfde gemak kan echter worden gesteld dat er wel degelijk sprake is van gelijkheid: iedereen betaalt de kosten die er gemaakt worden voor de aansluiting bij hem of haar thuis.

Daar komt nog eens bij: hebben buitengebied-bewoners niet het profijt van een weids uitzicht? Zijn de ervaren lasten van hogere kosten en ander ongemak (winkels zijn ook verder weg) niet het onoverkomelijke gevolg van de lusten?

Zonnepanelen

Hart vindt al sinds jaar en dag van wel. Maar stelt tegelijkertijd vast dat de plannen voor duurzame energieopwekking mogelijk voor een omslag zorgen. Want hier is het toch echt het buitengebied dat een forse prijs betaalt voor inwoners en bedrijven in dorpen en steden.

Binnen de bebouwde kommen van dorpen en steden wordt vanwege het hoog aantal inwoners en bedrijven meer energie verbruikt dan daarbuiten. En juist daar in het buitengebied verrijzen de windturbines en komen velden met zonnepanelen.

Gft-afval

Wat het ophalen van gft betreft: navraag door Hart leert dat een meerderheid van de buitengebied-bewoners helemaal niet wil dat de kliko’s wekelijks worden geleegd. Maar liefst 66 procent composteert het afval op eigen terrein. Ze hebben er de ruimte voor.

Het buitengebied is nu eenmaal anders dan de bebouwde kom.

Hieronder de brief van een inwoner (geanonimiseerd, naam en adres zijn verwijderd) en de brief van het College aan de raad. Voor meer informatie, lees het dossier Buitengebied.

Lees ook
2 april 2024

Bewoners in het buitengebied klagen over eikenbladeren die amper verteren en de bodem verzuren. Of de gemeente kan helpen. Nee…

4 december 2023

Zowat iedereen roemt het lokaal eigenaarschap van het toekomstige zonnepark Schootseweide bij Sint-Oedenrode, maar wat houdt dat eigenaarschap nou in?…

10 oktober 2023

Voor nieuwbouwwijk Veghels Buiten komt een specifieke geurnorm. Bram Hoogervorst van Hart legt uit. Wie in de bebouwde kom woont,…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

19 augustus 2023

In het buitengebied van Veghel zit plots een nieuwe hondenkennel. Dat is volgens Hart in strijd met het bestemmingsplan. Je…