Pleidooi voor beter overleg met burgers

dinsdag 10 juli 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

De gemeente moet ophouden met de nogal vrijblijvende manier waarop bijeenkomsten voor burgers en andere belanghebbenden worden gehouden. ‘Hanteer randvoorwaarden’, adviseert de Rekenkamercommissie.

Die commissie publiceerde deze week een rapport over duurzaamheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven. Gisteren schreven we er al over.

Ophalen

In de nota wordt ook ingegaan op de wijze waarop de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties communiceert. Bij onderwerpen als duurzaamheid gebeurt dat nogal eens door bijeenkomsten te organiseren. Ambtenarij, College of gemeenteraad gaan bij die gelegenheden de inbreng van de deelnemers ‘ophalen’, zoals dat in het bestuurlijke jargon heet. Het is een aanpak die nogal eens leidt tot teleurstellingen, lieten ‘Hart voor Schijndel’ en andere fracties bij verschillende gelegenheden al weten. De reden: er is niks afgesproken over wat er met de inbreng gebeurt.

De rekenkamer komt onafhankelijk van een aantal kritische fracties blijkbaar tot een vergelijkbare conclusie. ‘Hanteer randvoorwaarden tijdens participatietrajecten’, schrijft de commissie in de nota ‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’. In dat stuk wordt vastgesteld dat het van belang is dát er wordt geluisterd naar en samengewerkt met de lokale samenleving. Maar die samenleving moet wel beseffen dat niet ‘alles kan of dat de gemeente de initiatieven in alles tegemoet kan komen’.

Cruciaal

De rekenkamer vervolgt: ‘Verwachtingenmanagement is van cruciaal belang. Spreek vroeg in het traject af wat partijen van elkaar kunnen verwachten, wat de mogelijkheden qua regelgeving zijn en waar partijen wel of niet invloed op kunnen uitoefenen. Helderheid aan de voorkant voorkomt teleurstellingen tijdens of na het traject. Hulpmiddel hierbij is het gebruik van een startnotitie. Hierin worden de uitgangspunten van de samenwerking vastgelegd’.

In zo’n notitie kan worden vastgelegd welk onderwerp ter discussie staat, wie er mee van doen hebben, wanneer het te doorlopen traject een succes is en met welke wetten en regels rekening moet worden gehouden. Maar het gaat ook over wat ieders rol is, wat er met de uitkomsten wordt gedaan en hoe daarover wordt gecommuniceerd. ‘Wanneer dit niet of gedeeltelijk plaatsvindt, kan dit leiden tot frustratie of onbegrip, aldus de rekenkamer.

Zeggenschap

Het advies past perfect binnen het initiatief van ‘Hart voor Schijndel’ om concrete afspraken te maken over de invloed en zeggenschap van burgers bij raadsbesluiten. Een kleine vertegenwoordiging van de gemeenteraad gaat daarover na de zomervakantie voorstellen ontwikkelen.

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…