Pleidooi voor beter overleg met burgers

dinsdag 10 juli 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

De gemeente moet ophouden met de nogal vrijblijvende manier waarop bijeenkomsten voor burgers en andere belanghebbenden worden gehouden. ‘Hanteer randvoorwaarden’, adviseert de Rekenkamercommissie.

Die commissie publiceerde deze week een rapport over duurzaamheid in relatie tot maatschappelijke initiatieven. Gisteren schreven we er al over.

Ophalen

In de nota wordt ook ingegaan op de wijze waarop de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties communiceert. Bij onderwerpen als duurzaamheid gebeurt dat nogal eens door bijeenkomsten te organiseren. Ambtenarij, College of gemeenteraad gaan bij die gelegenheden de inbreng van de deelnemers ‘ophalen’, zoals dat in het bestuurlijke jargon heet. Het is een aanpak die nogal eens leidt tot teleurstellingen, lieten ‘Hart voor Schijndel’ en andere fracties bij verschillende gelegenheden al weten. De reden: er is niks afgesproken over wat er met de inbreng gebeurt.

De rekenkamer komt onafhankelijk van een aantal kritische fracties blijkbaar tot een vergelijkbare conclusie. ‘Hanteer randvoorwaarden tijdens participatietrajecten’, schrijft de commissie in de nota ‘Duurzaamheid en maatschappelijk initiatief’. In dat stuk wordt vastgesteld dat het van belang is dát er wordt geluisterd naar en samengewerkt met de lokale samenleving. Maar die samenleving moet wel beseffen dat niet ‘alles kan of dat de gemeente de initiatieven in alles tegemoet kan komen’.

Cruciaal

De rekenkamer vervolgt: ‘Verwachtingenmanagement is van cruciaal belang. Spreek vroeg in het traject af wat partijen van elkaar kunnen verwachten, wat de mogelijkheden qua regelgeving zijn en waar partijen wel of niet invloed op kunnen uitoefenen. Helderheid aan de voorkant voorkomt teleurstellingen tijdens of na het traject. Hulpmiddel hierbij is het gebruik van een startnotitie. Hierin worden de uitgangspunten van de samenwerking vastgelegd’.

In zo’n notitie kan worden vastgelegd welk onderwerp ter discussie staat, wie er mee van doen hebben, wanneer het te doorlopen traject een succes is en met welke wetten en regels rekening moet worden gehouden. Maar het gaat ook over wat ieders rol is, wat er met de uitkomsten wordt gedaan en hoe daarover wordt gecommuniceerd. ‘Wanneer dit niet of gedeeltelijk plaatsvindt, kan dit leiden tot frustratie of onbegrip, aldus de rekenkamer.

Zeggenschap

Het advies past perfect binnen het initiatief van ‘Hart voor Schijndel’ om concrete afspraken te maken over de invloed en zeggenschap van burgers bij raadsbesluiten. Een kleine vertegenwoordiging van de gemeenteraad gaat daarover na de zomervakantie voorstellen ontwikkelen.

Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…