Rioolplan: mooi plan voor weinig geld

dinsdag 5 september 2017Leestijd:
Lees ook
3 juli 2022

De lucht in Meierijstad is veel en veel te vies, blijkt uit onderzoek van de GGD. Bij Samen Meten Meierijstad…

27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft een mooi plan gepresenteerd over het beheer en onderhoud van de riolen in Meierijstad. Veel ambities tegen redelijke kosten.

‘Hart voor Schijndel’ is nooit te beroerd om het College een compliment te geven als daar een reden voor is. Komende donderdag gaat het tijdens een zogeheten beeldvormende avond over het rioolbeheerplan van de gemeente en wij willen nu al kwijt dat we het een prima plan vinden. De ambities zijn fors, de aandacht voor burgerbetrokkenheid groot en de kosten voor de inwoners beperkt.

Heffing omlaag

Om met dat laatste te beginnen: we wisten al dat inwoners van de voormalige gemeente Schijndel erop vooruit zouden gaan. Met name in Sint-Oedenrode betaalden de inwoners jarenlang teveel voor het beheer en onderhoud van riolen. Die gemeente hield aan de geïnde heffingen geld over en dat is natuurlijk nergens voor nodig. Nu blijkt dat het voordeel voor Schijndel nog groter is. Want we kregen al een verlaging om tot een nieuwe gemeentelijk gemiddelde te komen, maar nu blijkt dat dit gemiddelde tarief van € 203,78 hoger is dan nodig. En dus stelt het College voor daar nog eens ruim 18 euro vanaf te halen. Fijn.

Die lagere heffing gaat niet ten koste van de kwaliteit van het beheer en onderhoud van de riolen. Met die kwaliteit is het momenteel trouwens goed gesteld in zowat heel Meierijstad, lezen we in het plan. Het neemt niet weg dat er ruim zes miljoen wordt vrijgemaakt voor verschillende projecten. Dat het ondanks die uitgaven goedkoper wordt, is te danken aan wat boekhoudkundig gedraai aan knoppen. Een combinatie van geld sparen en de boekwaarde van de riolen verlagen biedt ruimte en maakt het onnodig om geld te lenen. Ook al fijn.

Regenwater

Er is tot ons genoegen veel aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Zo lezen we over het afkoppelen van regenwater en het creëren van waterbergingsgebieden voor extreme stortbuien. Omdat inwoners bijdragen kunnen leveren aan het voorkomen van overlopende riolen, gaat de gemeente ook hiermee aan de slag. Er wordt structureel geld vrijgemaakt voor communicatie. Top. Saillant: de portefeuillehouder die voor deze nobele duurzame zaken verantwoordelijk is, is Harry van Rooijen. Die is van de VVD en die partij was tijdens de verkiezingscampagne wars van gemeentelijke uitgaven op het gebied van duurzaamheid. 

Het College stelt in het plan verder dat de gemeente open staat voor experimenten van burgers. Er wordt een concreet voorbeeld genoemd, waar wij van Hart ook al blij van worden: wijkbewoners mogen hun afvalwater best zelf laten afvoeren en gebruiken voor een eigen kas met gewassen. We vragen ons wel af of het College beseft wat het gevolg is van zo’n burgerinitiatief. Wijkbewoners die zelf afvalwater gaan verwerken, maken geen gebruik meer van het door de gemeente aangelegde en betaalde riool. En betalen er dus ook niet meer voor. Dat slaat gaatjes in de gemeentelijke begroting.

Ambitie

Wat het College in ieder geval wél beseft, is dat het goed is de lat hoog te leggen. Bij nieuwe projecten, zoals de aanleg van een straat of wijk, ligt het ambitieniveau hoog. Er worden vijverpartijen aangelegd voor de opvang van regenwater. Verder wordt er naar gestreefd dat bewoners en bedrijven regenwater zoveel mogelijk op het eigen perceel verwerken. Bij het onderhoud en beheer in bestaande buurten, wijken en dorpen ligt het ambitieniveau lager. Hier houdt de gemeente het bij wat we gewend zijn, aangevuld met nieuwe wettelijke eisen en het streven om overlast door regen- en grondwater te beperken.

Het plan komt maar liefst drie keer voorbij in de politieke arena. Komende donderdag tijdens een informatieve bijeenkomst, de week daarna tijdens een raadscommissie (dan er is een debat) en tot slot op 14 september in de gemeenteraad. Dan wordt een besluit over het plan genomen.

 

Hieronder het plan.

Lees ook
3 juli 2022

De lucht in Meierijstad is veel en veel te vies, blijkt uit onderzoek van de GGD. Bij Samen Meten Meierijstad…

27 juni 2022

Het voorstel van de SP om de OZB volgend jaar te bevriezen, kreeg afgelopen donderdag alleen steun van Hart en…

25 juni 2022

Tot spijt van Hart heeft de VVD in Meierijstad de aangekondigde ‘stikstofmotie’ ingetrokken. ‘We waren er nog niet uit of…

20 juni 2022

De illegale sulfaatlozingen van melkproducent FrieslandCampina in Veghel boeien de Meierijstadse eindbaas handhaving, burgemeester Kees van Rooij, amper. Die conclusie…

17 juni 2022

De fors stijgende energiekosten leiden mogelijk tot een hogere rioolheffing. Hart boog zich over de uitgangspunten voor de begroting van…