BESCHERMD DORPSGEZICHT

Streep door sloop huizen Borchmolen?

dinsdag 25 januari 2022Leestijd: 3 TOT 4 MINUTEN
Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…

De gemeenteraad stemde onterecht in met de sloop van huizen aan de Borchmolen. Die sloop is onwettig, is de stellige indruk van Hart.

Een Rooienaar klopte een poos terug bij Hart aan: mogen bestaande woningen zomaar gesloopt worden aan de Borchmolendijk van Sint-Oedenrode en daar worden vervangen door een vestiging van Albert Heijn?

Jazeker, lieten achtereenvolgens adviesbureau BRO en het College weten. Het zijn nu eenmaal geen monumenten, schreef BRO in een bijlage van 734 pagina’s over de bestemmingsplanwijziging die nodig is om de Albert Heijn daar aan een plek te geven. Het College schreef die redenering over.

Sloop en nieuwbouw

Het leek Hart zo logisch als wat. De fractie stemde, net als alle andere partijen, met de bestemmingsplanwijziging in. Opmerkelijk: tijdens het debat dat eraan voorafging, was de verkeersafwikkeling het belangrijkste thema. Eerder draaide de discussie vooral om de parkeernormen.

Waar het amper over ging: dat de nieuwe plek van de supermarkt in een beschermd dorpsgezicht ligt. Je zou verwachten dat hierdoor de regels voor sloop en nieuwbouw streng zijn.

[tekst gaat verder onder de kaart]

De beschermde dorpsgezichten van Sint-Oedenrode.

Hart moest er flink voor graven, maar vond uiteindelijk op de website van de rijksoverheid uitleg over de wet over beschermde stads- en dorpsgezichten. Het komt er op neer dat bijna alles mag. Zo’n beschermd gezicht stelt amper wat voor.

Zo is er voor sloop een vergunning nodig, maar dat is buiten zo’n gebied niet anders. En verder gelden de regels voor bouwen zonder vergunning (carports, aanbouwen) binnen het gebied precies zoals daarbuiten.

Karakteristiek

Terug naar de Borchmolendijk. Specifieker: naar de huizen op nummers 16, 18 en 20. De commissies voor welstand en monumenten pleitten voor behoud van de huizen. ‘Vooral nummer 16 en in veel mindere mate Borchmolendijk 18 en 20’, aldus BRO.

‘Beide panden zijn als karakteristiek aangemerkt in de rapportage die ten grondslag lag aan de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht.’ BRO is er niet van onder de indruk, want: ‘Van belang voor de afweging is […] dat vanuit juridisch oogpunt, handhaving van de panden […] niet per definitie een must is. Het zijn immers geen beschermde monumenten’.

Maar waarom nam iemand dan de moeite om in een rapport over het beschermd dorpsgezicht vast te leggen dat de woningen karakteristiek zijn?

Omdat, ontdekte Hart, voor karakteristieke panden binnen een beschermd dorpsgezicht een sloopverbod geldt.

Zeg dat nog eens, Hart? Oké: omdat voor karakteristieke panden binnen een beschermd dorpsgezicht een sloopverbod geldt.

Sloopverbod

Komend voorjaar treedt de Omgevingswet in werking en daarbij krijgen initiatiefnemers wat minder regels opgelegd en dus wat meer vrijheid. Des te opmerkelijker is het dat de rijksoverheid bepaalde dat ‘een verbod tot het slopen van bouwwerken’ blijft gelden voor panden die zijn ‘afgestemd op de karakteristieken van het stads- of dorpsgezicht’.

Anders gezegd: aan de Borchmolen moeten de huizen blijven staan. Wat bij nader inzien ook zo logisch als wat is: als een sloopverbod alleen geldt voor monumenten, wat heeft het instellen van een  beschermd dorpsgezicht dan voor zin?

De fractie deed navraag bij de gemeente en kreeg een notitie in de schoot geworpen die in 2013 de basis vormde voor het raadsbesluit om het beschermd dorpsgezicht in te stellen. Hadden we dat stuk afgelopen september maar gelezen…

[tekst gaat verder onder dit overzicht]

Uit: ‘Notitie Gebiedsgerichte bescherming Martkt e.o. Sint-Oedenrode’, in opdracht van de gemeente geschreven in 2013.

In het stuk van ir. Jos Cuijpers staat dat de genoemde huizen karakteristiek zijn. Voor wie dat nog niet overtuigend genoeg vindt: Cuijpers roemt de afwisseling van bouwlagen en stelt dat de huizen ook daarom behouden moeten blijven.

Tussenoplossing

Hart wil de supermarkteigenaar en zijn klanten niet pesten, maar wil vanzelfsprekend dat de overheid zich aan haar eigen regels houdt.

Mogelijk dat een tussenoplossing is toegestaan: dat de huizen worden gesloopt met uitzondering van de gevels. In Schijndel gebeurde dat met de voorkant van het moederhuis van de Zusters van Liefde. Die gevel is tegen nieuwbouw van appartementen geplakt. En dat in een dorp zonder beschermd dorpsgezicht.

[tekst gaat verder onder de foto]

Oude gevel tegen nieuwbouw in Schijndel.

Hart heeft vandaag het College vragen gesteld. Naar aanleiding van de antwoorden besluit de fractie over vervolgstappen.

Lees ook
23 april 2024

Beleidsmakers van de gemeente overwegen betaald parkeren en een nieuwe parkeergarage. Afgelopen donderdag ging het tijdens een beeldvormende avond in…

21 april 2024

Gemeenteraad en zogeheten stakeholders gaan nog nadenken over de toekomst van Meierijstad, maar het college is er al uit: we…

18 april 2024

Nog dit jaar wordt een tweede fietstunnel gerealiseerd onder de Structuurweg in Schijndel. Kosten: € 5,2 miljoen. Zeg fietstunnel en…

30 maart 2024

Een poging van Hart om vier bomen aan de Mater Lemmensstraat in Sint-Oedenrode te redden is gestrand. Wat nu volgt,…

16 maart 2024

Is er nog wel ruimte voor mindervaliden die met hun auto op de Markt in Sint-Oedenrode willen parkeren?  Het was…