Waar gaat onze burgemeester wonen?

13 oktober 2017Leestijd:
Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…

3 februari 2021

Een agrariër die stopt met boeren, moet verhuizen. Dat staat in het concept van de omgevingsvisie. Te zot voor woorden,…

2 februari 2021

De gemeente start deze week gesprekken met bewoners van huizen die op de longlist staan om mogelijk gasloos te worden….

31 januari 2021

De huisvesting van statushouders is een probleem. Dat blijkt uit antwoorden van het College op vragen van Hart. De nieuwe…

Waar gaat de burgemeester wonen? Geen idee. Wat we wel weten: het valt niet mee om in Meierijstad een woning te vinden. Zeker niet voor mensen met een inkomen van minder dan € 36.165. Dat wordt niet snel beter, stelt ‘Hart voor Schijndel’ vast na bestudering van de zogeheten prestatieafspraken.

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. In die afspraken staat bijvoorbeeld welke woningen corporaties gaan bouwen voor welke doelgroepen. De afspraken voor het komend jaar zijn onlangs vastgesteld door het College en de gemeenteraad. Hart las ze en is behoorlijk verdrietig.

Geen idee

Wat we lazen, zijn geen afspraken. Het is niet meer dan een beschrijving van de huidige situatie en een inventarisatie van hoe corporaties gewend zijn dingen te doen. Zo lezen we dat de ene corporatie zo nu en dan huizen verkoopt en de ander niet – geen woord over hoe het in de toekomst gaat of wat het College daarvan vindt. Iets soortgelijks geldt voor de huurprijzen: Huis & Erf en BrabantWonen verhogen de huren met een percentage dat gelijk is aan de inflatie. Hoe Area en Wovesto het doen? Geen idee. Wat de corporaties in de toekomst gaan doen? Ook geen idee.

Over het thema ‘wonen en zorg’ lezen we dat gemeenten en corporaties samen de agenda gaan bepalen. Het is de directeuren en de wethouder blijkbaar ontgaan dat dit document, de prestatieafspraken, de agenda ís. In dit document had moeten staan wat ze samen op dat gebied gaan doen.

Extreem zorgelijk

En dan hebben we het nog niet gehad over het gebrek aan locaties om te bouwen. Met name in Schijndel is de situatie extreem zorgelijk. Huis & Erf lonkt naar het voormalig gemeentehuis en dat kunnen we ons goed voorstellen. Elders in ons dorp is er geen plek om te bouwen. De laatste ‘wethouder Wonen’ in Schijndel vergat die locaties te vinden. Hij is op dit moment nog steeds wethouder wonen en dus kunnen we hem daar op aanspreken. Overigens is het in Sint-Oedenrode niet veel beter gesteld. In de prestatieafspraken staat een reeks van bouwlocaties, maar die plekken stonden een jaar geleden ook al genoemd.

Ook zijn we teleurgesteld over het gebrek aan ambitie op het gebied van duurzaamheid. In 2040 moeten alle huurwoningen energieneutraal zijn en dus is het logisch dat elke woningrenovatie wordt aangegrepen om zo’n huis naar ‘nul op de meter’ te brengen. We lezen er echter niks over. Hart is verder huiverig over de samenwerking met BrabantWonen, omdat de algemeen directeur daar een salaris heeft dat boven de Balkenendenorm ligt. De gemeenteraad van Schijndel heeft naar aanleiding van gedoe rond het inkomen van een baas van zorginstelling Pantein, afgesproken dat we met zulke clubs niet in zee gaan.

Beeldvormende avond

De prestatie-afspraken worden donderdag 21 december besproken tijdens een beeldvormende avond in het raadhuis in Sint-Oedenrode. Die bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur. De prestatieafspraken vindt u hieronder.

Lees ook
27 februari 2021

Met de voorlopige goedkeuring van een bouwplan schoffeert het College de omwonenden. ‘We zijn in ons hemd gezet’, aldus Hart….

14 februari 2021

Het protest tegen mogelijke woningbouw aan de rand van Schijndel is illustratief voor de strijd om de ruimte die in…

3 februari 2021

Een agrariër die stopt met boeren, moet verhuizen. Dat staat in het concept van de omgevingsvisie. Te zot voor woorden,…

2 februari 2021

De gemeente start deze week gesprekken met bewoners van huizen die op de longlist staan om mogelijk gasloos te worden….

31 januari 2021

De huisvesting van statushouders is een probleem. Dat blijkt uit antwoorden van het College op vragen van Hart. De nieuwe…