Waarom een referendum een slecht idee is

donderdag 21 januari 2016Leestijd:
Lees ook
31 december 2021

Het is 17 maart 2022. De uitslag is bekend. Het raadswerk kan beginnen. Nu alleen nog bepalen welke partijen de…

30 december 2021

De verkiezingen op 16 maart a.s. zijn spannend voor de deelnemende partijen en raadsleden. Aan het einde van de avond…

29 december 2021

Voor de gemiddelde kiezer komen gemeenteraadsverkiezingen neer op twee maanden per vier jaar een hoop campagnedrukte, met een rood potlood…

22 december 2021

Het jaar 2021 kan zomaar de geschiedenis ingaan als – alweer? – een verloren jaar. Daar denken de gemeenteraadsleden van…

14 december 2021

De discussies over woningbouwplan De Grote Braak in Schijndel leren dat er betere afspraken nodig zijn over de inspraak van…

‘Hart voor Schijndel’ is nadrukkelijk tegen een vergaand referendum. Een raadgevend referendum is prima, maar het idee van D66 om inwoners de mogelijkheid te geven via een referendum een raadsbesluit terug te draaien wordt met klem ontraden.

’Hart voor Schijndel’ vindt het een goed plan om ideeën te ontwikkelen om de lokale democratie te verbeteren. Dat is hard nodig, onder meer vanwege de steeds lager wordende opkomstcijfers en het afnemende krediet van volksvertegenwoordigers. Laurens van Voorst: ‘Om die reden pleit ‘Hart’ voor het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en budgetten naar wijken en dorpen. Door wijk- en dorpsraden daar te versterken biedt de start van de grote gemeente Meierijstad geweldige mogelijkheden om het lokaal bestuur juist kleinschaliger te maken. Die combinatie is prachtig: een groter en dus slagvaardiger ambtenarenapparaat én meer zelfbestuur van kernen.’

Proefballonnetje

D66 komt met een ander idee. De partij, nu nog niet vertegenwoordigd in de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, bedacht het idee om inwoners de macht te geven raadsbesluiten terug te draaien. ‘Een proefballonnetje,’ gokt het raadslid van ‘Hart voor Schijndel’.

‘Een raadsbesluit staat zelden op zichzelf. Zo past het besluit om een basisschool te renoveren in een veelomvattend gemeente-breed onderwijskundig plan en een visie op een doorontwikkelde leerlijn van kinderen. Om zo’n besluit te nemen of terug te draaien is kennis nodig van de brede context. Raadsleden hebben de taak om vanuit een algemener belang en de lange termijn dat soort besluiten te nemen. Een referendum daagt deelnemers uit voor het eigen belang en de korte termijn te kiezen. Een gemeente wordt er op termijn onbestuurbaar van.’

Onder de brug

Laurens vreest dat bijvoorbeeld het onderdak bieden aan vluchtelingen met zo’n referendum een hopeloze zaak wordt. ‘Of je nu voor of tegen de komst van vluchtelingen bent, ze zijn er. En dus moeten zij, al dan niet tijdelijk, ergens wonen. Voer het referendum-idee van D66 in en we komen Syrische mannen, vrouwen en kinderen, gevlucht voor gruwelijk oorlogsgeweld in Syrië, onder de brug over de Zuid-Willemsvaart tegen. Ik kan me niet voorstellen dat D66 dat wil.’

Lees ook
31 december 2021

Het is 17 maart 2022. De uitslag is bekend. Het raadswerk kan beginnen. Nu alleen nog bepalen welke partijen de…

30 december 2021

De verkiezingen op 16 maart a.s. zijn spannend voor de deelnemende partijen en raadsleden. Aan het einde van de avond…

29 december 2021

Voor de gemiddelde kiezer komen gemeenteraadsverkiezingen neer op twee maanden per vier jaar een hoop campagnedrukte, met een rood potlood…

22 december 2021

Het jaar 2021 kan zomaar de geschiedenis ingaan als – alweer? – een verloren jaar. Daar denken de gemeenteraadsleden van…

14 december 2021

De discussies over woningbouwplan De Grote Braak in Schijndel leren dat er betere afspraken nodig zijn over de inspraak van…