Waarom een referendum een slecht idee is

donderdag 21 januari 2016Leestijd:
Lees ook
17 mei 2023

De gemoederen lopen hoog op bij de discussie over de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel. Te hoog. ‘De…

11 mei 2023

Dit stukje is voor alle politici en andere inwoners die denken dat regionale samenwerkingsverbanden ondemocratisch zijn. Lees hoe het echt…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

1 mei 2023

Geef tegenstanders van plannen verantwoordelijkheid en weerwoord. Die aanbevelingen doet Laurens van Voorst in het Brabants Dagblad. Hart-raadslid Laurens kreeg…

26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…

‘Hart voor Schijndel’ is nadrukkelijk tegen een vergaand referendum. Een raadgevend referendum is prima, maar het idee van D66 om inwoners de mogelijkheid te geven via een referendum een raadsbesluit terug te draaien wordt met klem ontraden.

’Hart voor Schijndel’ vindt het een goed plan om ideeën te ontwikkelen om de lokale democratie te verbeteren. Dat is hard nodig, onder meer vanwege de steeds lager wordende opkomstcijfers en het afnemende krediet van volksvertegenwoordigers. Laurens van Voorst: ‘Om die reden pleit ‘Hart’ voor het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en budgetten naar wijken en dorpen. Door wijk- en dorpsraden daar te versterken biedt de start van de grote gemeente Meierijstad geweldige mogelijkheden om het lokaal bestuur juist kleinschaliger te maken. Die combinatie is prachtig: een groter en dus slagvaardiger ambtenarenapparaat én meer zelfbestuur van kernen.’

Proefballonnetje

D66 komt met een ander idee. De partij, nu nog niet vertegenwoordigd in de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, bedacht het idee om inwoners de macht te geven raadsbesluiten terug te draaien. ‘Een proefballonnetje,’ gokt het raadslid van ‘Hart voor Schijndel’.

‘Een raadsbesluit staat zelden op zichzelf. Zo past het besluit om een basisschool te renoveren in een veelomvattend gemeente-breed onderwijskundig plan en een visie op een doorontwikkelde leerlijn van kinderen. Om zo’n besluit te nemen of terug te draaien is kennis nodig van de brede context. Raadsleden hebben de taak om vanuit een algemener belang en de lange termijn dat soort besluiten te nemen. Een referendum daagt deelnemers uit voor het eigen belang en de korte termijn te kiezen. Een gemeente wordt er op termijn onbestuurbaar van.’

Onder de brug

Laurens vreest dat bijvoorbeeld het onderdak bieden aan vluchtelingen met zo’n referendum een hopeloze zaak wordt. ‘Of je nu voor of tegen de komst van vluchtelingen bent, ze zijn er. En dus moeten zij, al dan niet tijdelijk, ergens wonen. Voer het referendum-idee van D66 in en we komen Syrische mannen, vrouwen en kinderen, gevlucht voor gruwelijk oorlogsgeweld in Syrië, onder de brug over de Zuid-Willemsvaart tegen. Ik kan me niet voorstellen dat D66 dat wil.’

Lees ook
17 mei 2023

De gemoederen lopen hoog op bij de discussie over de lindebomen aan de Deken Baekersstraat in Schijndel. Te hoog. ‘De…

11 mei 2023

Dit stukje is voor alle politici en andere inwoners die denken dat regionale samenwerkingsverbanden ondemocratisch zijn. Lees hoe het echt…

6 mei 2023

De gemeenteraad laat zich te gemakkelijk opzij schuiven zodra er een crisis is of dreigt. Dat kan en moet anders….

1 mei 2023

Geef tegenstanders van plannen verantwoordelijkheid en weerwoord. Die aanbevelingen doet Laurens van Voorst in het Brabants Dagblad. Hart-raadslid Laurens kreeg…

26 maart 2023

Aan een langjarige discussie komt binnenkort een einde: bestuurscentrum in Sint-Oedenrode gaat op de schop. Dat zowat de hele gemeenteraad…