Waarom een referendum een slecht idee is

donderdag 21 januari 2016Leestijd:
Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…

‘Hart voor Schijndel’ is nadrukkelijk tegen een vergaand referendum. Een raadgevend referendum is prima, maar het idee van D66 om inwoners de mogelijkheid te geven via een referendum een raadsbesluit terug te draaien wordt met klem ontraden.

’Hart voor Schijndel’ vindt het een goed plan om ideeën te ontwikkelen om de lokale democratie te verbeteren. Dat is hard nodig, onder meer vanwege de steeds lager wordende opkomstcijfers en het afnemende krediet van volksvertegenwoordigers.

Laurens van Voorst: ‘Om die reden pleit ‘Hart’ voor het delegeren van taken, verantwoordelijkheden en budgetten naar wijken en dorpen. Door wijk- en dorpsraden daar te versterken biedt de start van de grote gemeente Meierijstad geweldige mogelijkheden om het lokaal bestuur juist kleinschaliger te maken. Die combinatie is prachtig: een groter en dus slagvaardiger ambtenarenapparaat én meer zelfbestuur van kernen.’

Proefballonnetje

D66 komt met een ander idee. De partij, nu nog niet vertegenwoordigd in de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel, bedacht het idee om inwoners de macht te geven raadsbesluiten terug te draaien. ‘Een proefballonnetje,’ gokt het raadslid van ‘Hart voor Schijndel’.

‘Een raadsbesluit staat zelden op zichzelf. Zo past het besluit om een basisschool te renoveren in een veelomvattend gemeente-breed onderwijskundig plan en een visie op een doorontwikkelde leerlijn van kinderen. Om zo’n besluit te nemen of terug te draaien is kennis nodig van de brede context. Raadsleden hebben de taak om vanuit een algemener belang en de lange termijn dat soort besluiten te nemen. Een referendum daagt deelnemers uit voor het eigen belang en de korte termijn te kiezen. Een gemeente wordt er op termijn onbestuurbaar van.’

Onder de brug

Laurens vreest dat bijvoorbeeld het onderdak bieden aan vluchtelingen met zo’n referendum een hopeloze zaak wordt. ‘Of je nu voor of tegen de komst van vluchtelingen bent, ze zijn er. En dus moeten zij, al dan niet tijdelijk, ergens wonen. Voer het referendum-idee van D66 in en we komen Syrische mannen, vrouwen en kinderen, gevlucht voor gruwelijk oorlogsgeweld in Syrië, onder de brug over de Zuid-Willemsvaart tegen. Ik kan me niet voorstellen dat D66 dat wil.’

Lees ook
8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

3 februari 2024

De kwaliteit van omgevingsdialogen neemt toe en de verslagen zijn boeiend, aldus Hart. ‘We vinden het jammer dat de buurt-barbecue…

12 januari 2024

Tijdens een forumdiscussie in het provinciehuis in Den Bosch liet Laurens van Voorst het ietwat eigenwijze Hart-geluid horen over bestuurlijke…

24 november 2023

Wat heeft een vraag van Hart over dagbesteding van doen met de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag? Nogal…