Wat doen we met de inbreng van burgers?

donderdag 1 maart 2018Leestijd: 1 tot 2 minuten
Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…

College en gemeenteraad moeten ophouden met informatie bij burgers ‘ophalen’ als dat niet leidt tot daadwerkelijke zeggenschap van die burgers.

Dat betoogde fractievoorzitter Laurens van Voorst van ‘Hart voor Schijndel’ gisteravond tijdens een commissievergadering over de plannen voor 2019. De vergadering volgde na een avond waarop 120 burgers over hetzelfde onderwerp hun zegje deden. Het leidde tot een enorm lange reeks aan ideeën en voorstellen die niet zelden haaks op elkaar staan. ‘Het leidt ertoe dat wij, volksvertegenwoordigers, uit de brij van reacties kiezen wat ons van pas komt’, aldus Laurens.

Windmolens

Hij noemde als voorbeeld het thema windmolens, dat vorige week in een deelsessie voorbij was gekomen. Volgens het ambtelijk verslag stonden voor- en tegenstanders van die molens op de Vlagheide lijnrecht tegenover elkaar. De raad kreeg de argumenten voorgelegd en mag kiezen. Het kan niet anders of een van de twee partijen raakt teleurgesteld en denkt nog drie keer na alvorens hij of zij naar het raadhuis in Sint-Oedenrode komt.

Hoe dan wel? ‘Als in zo’n groep voor- en tegenstanders van windmolens tegenover elkaar staan, is het zaak dat zij samen tot een afspraak komen. Dus, beste tegenstander van windmolens, hoe moeten we zonder die dingen de strijd tegen klimaatverandering tegengaan? Dus voorstander, hoe kunt u met respect voor de bezwaren toch lokaal groene energie opwekken?’

Draagvlak

Het is volgens Hart een werkwijze die meer tijd kost, maar ook tot meer leidt. Tot draagvlak. De fractie wil met College en raad in gesprek om te komen tot een innovatieve en effectieve manier van burgerbetrokkenheid. ‘Een manier die verder gaat dan burgers ja of nee laten roepen of suggesties geven. Het wordt in plaats daarvan een manier waarbij burgers daadwerkelijk draagvlak vinden voor voorstellen’, aldus Laurens tijdens de commissievergadering.

Het betoog ging verder over zowat alle beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. Waar partijen nogal eens de neiging hebben om voor nieuw en geldverslindend beleid te pleiten, kwam Hart vooral met voorstellen die geld opleveren: minder geld aan Agrifood, minder wethouders, verkoop van het raadhuis in Sint-Oedenrode, aflossing van schulden en meer werk maken van de verkoop van industriegrond. De opbrengsten kunnen worden gebruikt voor verbetering in het sociaal domein, meer zeggenschap aan burgers en een klein beetje meer geld voor de ODBN, de dienst die zorgt voor vergunningen, handhaving en toezicht op het gebied van milieu.

Ook andere fracties gaven hun mening over de kaders voor 2019. Maar daarover moeten die partijen maar op hun eigen websites vertellen.

Lees ook
14 april 2024

Een referendum is een heel slecht idee. Het leidt tot polarisatie en zet een streep door allerlei mooie oplossingen voor…

8 april 2024

Hart hoorde afgelopen vrijdag tijdens de Dag van de Raad frisse en sombere gedachten over de democratie. Lees, laat u…

13 maart 2024

Met het vertrek van Heusden telt de Regio Noordoost-Brabant nog maar tien gemeenten. Die tien denken na over hoe ze…

8 februari 2024

‘Hoe kunnen we nou gaan luisteren naar het stille midden? Die vraag houdt me nog altijd bezig.’ Veelzeggender had burgemeester…

5 februari 2024

Bijna ongemerkt verandert de opstelling van het college ten opzichte van de raad. Als de raad niet heel goed oplet,…