Wat!? Een weg door het Wijboschbroek!?

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…

Een weg door het Wijboschbroek is een van de plannen om de bereikbaarheid van Veghelse bedrijventerreinen te verbeteren. Wie bedenkt er nou zoiets?

De kans dat die weg door het bos er echt komt, achten we klein. Het neemt niet weg dat iemand op het gemeentehuis in opdracht van het College bedacht het tracé te tekenen en daarmee de kans iets groter maakte dan nul.

De bedrijventerreinen zijn volgens ondernemers in Meierijstad goed per auto bereikbaar, zo blijkt uit een onderzoek dat vorige week werd gepresenteerd. Het neemt niet weg dat het Platform Ondernemend Meierijstad (POM), nota bene zelf betrokken bij dat onderzoek, meer asfalt wil van en naar de terreinen.

Ten zuiden van Veghel

Inmiddels zijn er zelfs plannen om ten zuiden en ten noorden nieuwe wegen aan te leggen. Zo bedacht de gemeente een verbinding van de bedrijventerreinen naar de N279 ter hoogte van Keldonk. De meest logische route loopt pal langs de Zuid-Willemsvaart, maar de gemeente is verplicht om alternatieven uit te dokteren. Binnenkort laat de gemeente een zogeheten milieueffectrapportage maken en dan blijkt welk tracé als beste uit de bus komt. Wij zetten een fles wijn op de route langs het kanaal.

Ten noorden van Veghel

‘Hart voor Schijndel’ maakt zich ondertussen drukker over die andere mogelijke nieuwe weg. Het betreft een verbinding van de N279 aan de noordkant van Veghel met De Dubbelen. Het is een tijdje terug bedacht door het POM en, zo merkten we met verbazing op een informatieavond, enthousiast omarmd door de gemeente.

En zo zitten we nu met een tekening van een weg die op twee plekken door het Wijboschbroek voert.

Ja. Echt.

Fantaseer even met ons mee dat Schijndel en Veghel nog zelfstandige gemeenten zijn. En dat burgemeester Adema van Veghel haar Schijndelse collega Eugster belt. ‘Ons bedrijventerrein is prima bereikbaar, maar je kunt nooit genoeg asfalt hebben. En nou hadden we hier in Veghel bedacht om een nieuwe weg aan te leggen naar De Dubbelen. Door dat bosje van jullie. Dat vind je wel goed, toch?’

Wie zoiets bedenkt, heeft geen idee van de waarde van het bos daar.

Voor Harry

Daarom, speciaal voor wethouder Harry van Rooijen (Verkeer, VVD) hierbij een korte introductie over het Wijboschbroek.

De flora in dit gebied is behoorlijk bijzonder en dat komt door de combinatie van een leembodem en een hoge waterstand. Het voorjaar komt eraan, meneer Van Rooijen, en dat is bij uitstek de tijd voor u om te genieten van de bosanemonen en de slanke sleutelbloemen. Verder wijzen we graag op zeldzame planten als de eenbes, grote keverorchis, boskortsteel, gulden boterbloem, zwartblauwe rapunzel, knikkend nagelkruid en de kale vrouwenmantel. Eerlijk is eerlijk: wij hadden ook nog niet eerder van die planten gehoord, voor we dankzij uw notitie op onderzoek gingen.

Kijk naar beneden

En dan moeten we het ook nog hebben over de elzen, vogelkersen, naaldbomen, lanen met populieren en eiken. Wat de vogels betreft, moet u vooral op zoek gaan naar de havik, sperwer, bosuil, snip (die kent u vast, stond ooit op een bankbiljet), boomklever, wielewaal, zwarte specht, fluiter, nachtegaal en de sprinkhaanzanger. Moe van het omhoog kijken? Kijk naar beneden en zie de heikikker en de kamsalamander.

U zult niet verdwalen, want er zijn mooie wandelingen uitgezet. Die voeren niet alleen door het bos, maar ook langs de Schaapskooi, het dorp Wijbosch en De Smaldonken.

Als de wandeling erop zit, veegt u uw wandelschoenen bij de ingang van het gemeentehuis goed af of nog beter: u doet ze uit. Daarna zoekt u een van die eigentijdse flexibele werkplekken in het gemeentehuis op, belt u het POM en zegt u dat ze een populier of een andere boom in kunnen.

Lees ook
19 september 2023

Zestig agrariërs in Meierijstad overtreden buiten hun schuld de wet. Het college ligt er niet heel erg wakker van. Het…

16 september 2023

Aan de Boekelseweg bij Erp komt een megastal. Die wordt gecompenseerd met de afbraak van stallen in Schijndel.  Toen in…

13 september 2023

Raadsleden worden geconfronteerd met een wijziging van een Schijndels bestemmingsplan, nog voor het formeel wordt ingediend.   Het gaat om…

11 september 2023

Eén van de oorzaken van de woningnood in Meierijstad is het groot aantal arbeidsmigranten. Zo bezetten ze in Erp en…

5 september 2023

De reconstructie van de bocht Kloosterstraat-Hoofdstraat in Schijndel laat nog wel even op zich wachten. Waarom die werkzaamheden nog niet…