Wat kunt u aan, burger?

vrijdag 13 november 2015Leestijd:
Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…

Wat kunt u aan, beste burger? Wat kunt u in en met uw wijk zelf regelen? Kunt u bijvoorbeeld met wat steun van de gemeente de eigen wijk met buurtbewoners beheren? Jazeker kunt u dat, vindt ‘Hart voor Schijndel’. De wethouder heeft zo zijn twijfels.

Gisteravond kwam Laurens van Voorst, raadslid van ‘Hart’, met het idee om het eens te proberen. Om bij wijze van proef één wijk in Schijndel budget te geven om dingen voor elkaar te krijgen die nu de gemeente regelt. Daarbij gaat het nou eens niet alleen om de groenvoorziening, het standaardvoorbeeld als het gaat om burgerparticipatie. Want de wijk kan ook het wijkgerichte werk van Welzijn De Meierij zelf inkopen. Of een deel van het gemeentelijke potje voor cultuur verantwoord in de eigen omgeving besteden.

‘Prima uitgangspunt’

Dat gaat vast niet vanzelf goed. Want wijkbewoners moeten het samen eens zien te worden, ze moeten bijvoorbeeld een wijkraad kiezen of een ander soort van vertegenwoordiging. Er moet draagvlak zijn binnen de wijk. Laurens beseft dat, maar voegt er aan toe: ‘Dit is de richting die onze gemeente wil ingaan. Wethouder Eus Witlox (DORP-ABS) toont zich bij herhaling een pleitbezorger van burgerparticipatie, door hem ‘samen doen’ genoemd. Het college gaat zelfs een stap verder en heeft het zo nu en dan over overheidsparticipatie: dat betekent dat niet de gemeente, maar de burgers en wijken zélf het initiatief nemen om iets voor elkaar te krijgen. En dat de gemeente zich beperkt tot ondersteuning, bijvoorbeeld met de inbreng van kennis en geld. Een prima uitgangspunt.’

Maar dan moeten we wel het lef hebben om het eens écht te proberen. Laurens wil daarbij niet in het diepe springen, maar stelde tijdens de raadsvergadering voor dat het college gaat nadenken over hoe zoiets aangepakt kan worden. Een notitie zou er moeten komen. ‘In dat document zou kunnen staan hoe we bij wijze van experiment in één wijk geld overhevelen naar bewoners. De ervaring die we zo opdoen, kunnen we mooi gebruiken om straks in Meierijstad forse stappen voorwaarts te zetten in de richting van meer zelfstandigheid voor de dertien dorpen en de diverse wijken.’

Boschweg

Even leek het er op dat een meerderheid van de gemeenteraad zich achter het idee zou scharen. Dat veranderde toen wethouder Witlox het voorstel afwees. Volgens de wethouder komt het te vroeg omdat de wijken er nog niet aan toe zijn. Als voorbeeld noemde de wethouder de bewoners die in de wijk Boschweg druk doende zijn met de discussie over accommodaties daar. Die bewoners zouden de wethouder hebben gevraagd het initiatief terug te nemen.

Laurens begrijpt die bewoners wel. ‘In Boschweg mocht de wijk zelf beslissen wat er met de voormalige basisschool moet gebeuren. Dat werd een accommodatie voor de buurt. Onlangs besloot het college dat er in die wijk te veel accommodaties zijn. Of de wijkbewoners maar zelfstandig wilden besluiten welk buurthuis er dicht moet. ‘Nogal wiedes dat de wijk daar niet uitkomt en het probleem overdraagt aan de veroorzaker,’ vindt Laurens.

Uiteindelijk stemden alleen PvdA, SP en ‘Hart’ voor het idee. CDA en DORP-ABS waren tegen. ‘Ik ben hooglijk verbaasd. Niet alleen vroeg ik slechts om een notitie en niet om nu al een drastische beleidswijziging, ook past mijn idee in de tendens in de samenleving om mensen meer regie over hun eigen wijk te geven. Ik wist tot gisteravond niet beter of de wethouder dacht daar precies zo over.’

Lees ook
17 augustus 2023

Het is nog maar de vraag of de 25 woningen aan de Kerkstraat in Erp er komen. Wie op zoek…

14 augustus 2023

De ruimtelijke ordening loopt vast door alsmaar protesterende inwoners én hopeloos ingewikkelde procedures. Hart op bezoek bij bezwaarmakers. Laurens van…

11 juli 2023

Burgemeester Kees van Rooij is door de gemeenteraad voor zes jaar herbenoemd. Dat gebeurde gisteravond tijdens achtereenvolgens een besloten en…

10 juni 2023

Vijf jaar nadat burgemeester Kees van Rooij zei dat er geen beleid komt over burgerparticipatie komt er beleid over burgerparticipatie….

31 mei 2023

Wie meer wil weten over hoe de lokale politiek werkt, is welkom in ‘het klasje van Hart’. De vier avonden…