Worden branden nou ook eerder geblust?

maandag 20 augustus 2018Leestijd: 2 minuten
Lees ook
30 december 2022

Volg de media en je zou denken dat zowel in de eigen omgeving als wereldwijd de agressie toeneemt. Dat oorlogen,…

13 oktober 2022

Zijn de gemeenten in de regio klaar voor wat voor nieuwe crisis dan ook? ‘Beter dan we waren’, klonk gisteravond…

28 september 2022

De kans dat u slachtoffer wordt van geweld of criminaliteit neemt steeds verder af. Zoals de angst daarvoor jaar op…

24 september 2022

Als het gaat over veiligheid, wilt u dan weerbaar gemaakt worden door de overheid of beschermd? Deze vraag borrelde afgelopen…

21 september 2022

De politie verkoopt het kantoor aan de Kerkendijk in Schijndel en gaat vervolgens een klein deel daarvan huren. Tijd om…

De begroting 2019 van de veiligheidsregio gaat voorbij aan één van haar grootste euvels: een te trage brandweer.

‘Hart voor Schijndel’ is enthousiast pleitbezorger van onze veiligheidsregio en daarbinnen, als grootste kostenpost, van de brandweer. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Schandalig

We schreven afgelopen maart bijvoorbeeld al dat het schandalig is dat Brabant-Noord, de regio waar Meierijstad bij hoort, zo weinig over heeft voor de brandweer. Per inwoner geven we er € 43 aan uit. Dat zegt u misschien niets, maar het landelijk gemiddelde ligt op € 65. Nog kwalijker: het Rijk maakt ons € 56 per inwoner over. We verdienen dus aan de rijksbijdrage voor de brandweer.

Afgelopen maart is de eerste slag geslagen om de boel te repareren. De gemeenteraad stemde in met ruim € 4 extra per inwoner. Het blijft mager en onder het landelijk gemiddelde, maar het biedt de gelegenheid om tenminste iets te doen aan de belabberde situatie waarin onze brandweer verkeert.

In nood

Afgelopen voorjaar schreef ons College hoe de brandweer er dankzij die verkeerde zuinigheid voorstaat: De brandweer krijgt haar werk op onderdelen niet langer gedaan zoals het hoort; de brandweer is niet in staat in te spelen op ontwikkelingen; de brandweer komt in nood door stijgende kosten en wegvallende inkomsten’.

Afgelopen week verscheen de zogeheten programmabegroting 2019 van de Veiligheidsregio en we gingen meteen op zoek naar wat er dankzij die extra bijdragen van Meierijstad en de andere gemeenten allemaal gebeurt. Overigens gaat die Veiligheidsregio over meer dan alleen de brandweer. Kleinere onderdelen zijn de meldkamer, Bevolkingszorg en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).

Meedenken

We lazen in de begroting een heleboel afkortingen waar we nog nooit van gehoord hadden en verder mooie plannen op het gebied van risicobeheersing (met teksten als: ‘Verschuiven van toetsen aan een wettelijk kader naar meedenken in realisatie’), incidentenbestrijding, crisisbeheersing, rampenbestrijding en bedrijfsvoering.

Wij zijn geen brandweerspecialisten en dus weten we niet hoe wezenlijk ‘professionalisering inkoopfunctie en contractmanagement’ precies is. Of: ‘Correctie uitholling formatie ‘koude taken’ naar aanleiding van noodzakelijke inzet in de responsorganisatie’. We hebben zelfs geen idee wat we zojuist overtikten.

7,7 minuten

Wat we wel weten is dat de brandweer Brabant-Noord na Drenthe en Friesland de meeste tijd nodig heeft om bij een brand te komen. Het landelijk gemiddelde is, zo lezen we op de website van het CBS, 7,7 minuten. Brabant-Noord doet er in totaal 9,4 minuten over. Dat komt, aldus het CBS, omdat deze regio uitgestrekter en minder dichtbevolkt is dan stedelijke gebieden. Dat zal best, maar we zien diverse regio’s die minstens zo dunbevolkt zijn als Brabant-Noord en het toch beter doen.

Wat we dus dolgraag willen weten en niet in de 68 pagina’s van de begroting terugvinden: gaat een deel van de € 46,3 miljoen die de Veiligheidsregio volgend jaar uitgeeft, ervoor zorgen dat branden twee minuten eerder geblust worden? We gaan die vraag binnenkort maar eens stellen.

 

Hieronder de programmabegroting van de Veiligheidsregio. Vergeet vooral pagina 61 niet.

Lees ook
30 december 2022

Volg de media en je zou denken dat zowel in de eigen omgeving als wereldwijd de agressie toeneemt. Dat oorlogen,…

13 oktober 2022

Zijn de gemeenten in de regio klaar voor wat voor nieuwe crisis dan ook? ‘Beter dan we waren’, klonk gisteravond…

28 september 2022

De kans dat u slachtoffer wordt van geweld of criminaliteit neemt steeds verder af. Zoals de angst daarvoor jaar op…

24 september 2022

Als het gaat over veiligheid, wilt u dan weerbaar gemaakt worden door de overheid of beschermd? Deze vraag borrelde afgelopen…

21 september 2022

De politie verkoopt het kantoor aan de Kerkendijk in Schijndel en gaat vervolgens een klein deel daarvan huren. Tijd om…