Zo jaag je betrokken ouderen over de kling

donderdag 14 september 2017Leestijd:
Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…

Lees en huiver: hoe een betrokken en gewaardeerde Seniorenraad Schijndel in korte tijd werd getransformeerd tot een woedende Seniorenraad Meierijstad.

Het zijn zware tijden voor wethouder Eus Witlox (Team Meierijstad). Op de dag dat ‘Hart voor Schijndel’ kritische vragen stelde over de onjuiste informatie die Witlox de raad gaf over de huisvesting van statushouders, was er de commissievergadering over de Adviesraad Sociaal Domein. Daarbij ging het nadrukkelijk over de positie van de belangenbehartigers van ouderen, Seniorenraad Meierijstad. Die zijn boos. Heel boos.

Adviesraad

De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet. Daarbij komen vast ook onderwerpen aan bod, die voor senioren van belang zijn. Maar de Seniorenraad bemoeit zich ook met zaken die deze raad niet aangaan. Ouderenhuisvesting bijvoorbeeld. En dus vindt deze organisatie het belangrijk om afspraken te maken over hun relatie met de gemeente en in het bijzonder met het College. Ze willen naast de Adviesraad een rol hebben.

Afgelopen dinsdag sprak de raadsfractie van Hart met drie bestuurders van de Seniorenraad. Hart trof daar een ronduit gefrustreerd gezelschap aan. In een paar maanden tijd kreeg het College het voor elkaar om de ouderenraad te schofferen en te manoeuvreren naar de zijlijn. Concreet richt de kritiek zich op drie punten: 1. het College beknibbelt op de subsidie; 2. het College erkent die raad niet als adviesorgaan; en 3. de Seniorenraad moet zich in nog geen anderhalf jaar bewijzen. Een eerder bedachte evaluatie in januari 2020 is door het College vervroegd naar 2019. Zoals één van de bestuurders zei: ‘We worden eruit gewerkt’.

Kritisch

Hart is altijd best kritisch geweest over de Seniorenraad en dat heeft vooral betrekking op de onderwerpen die al door de officiële Adviesraad Sociaal Domein worden ‘afgedekt’. We vinden het niet handig dat beide raden naast elkaar met rapporten komen over, bijvoorbeeld, de huishoudelijke hulp. Maar de ouderen hebben gelijk dat ze ook gaan over zaken waar die andere raad zich niet mee bemoeit.

En waar ze ook gelijk in hebben: ze vragen niet eens zoveel. Een billijke subsidie om te vergaderen en onderzoek te doen, één keer per kwartaal een adviesgesprek met het College en één keer per jaar met vertegenwoordigers van de fractie. Hoe moeilijk kan het zijn om aan die wensen tegemoet te komen?

Heel moeilijk, zo blijkt. Niet alleen Hart, maar ook vertegenwoordigers van zowat alle andere fracties snappen er niks van dat de wethouder de senioren in de gordijnen joeg. Nog gekker: alle signalen van de senioren zijn niet bij hem aangekomen, want de wethouder toonde zich vooral verbaasd.

Convenant

De opdracht aan de wethouder was niet mis. Of hij voor de raadsvergadering van 21 september maar een convenant met de Seniorenraad wil tekenen. En verder was er nog een reeks andere wensen met betrekking tot de relatie met de Adviesraad Sociaal Domein. Hart heeft daarbij specifieke verzoeken over de informatieplicht van het College aan die organisatie. Dat bedachten we niet zomaar, in het nabije verleden werd de adviesraad al eens te laat geïnformeerd. De wethouder zegde toe de verordening, waarover de gemeenteraad volgende week mag besluiten, komende dagen nog aan te passen. Vanwege fouten.

Het wordt volgende week een spannende raadsvergadering.

 

Lees ook
23 september 2023

Het concept LeefGoed Veghel past prima in andere kernen van Meierijstad. In Wijbosch lijkt het er van te komen. De…

2 september 2023

Een goed rapport over lokaal armoedebeleid ten spijt, kan de gemeente weinig doen om geldzorgen bij mensen weg te nemen….

31 augustus 2023

Ouders die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, kunnen bij gemeenten maar moeilijk hulp aanvragen. Dat blijkt uit een…

22 augustus 2023

In Meierijstad wonen 25 mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht, maar niet de nationaliteit van dat land hebben. De meesten…

8 augustus 2023

Hoe komt het toch dat lokale en regionale media ruim een derde van de gemeentelijke uitgaven links laten liggen? Want…