REGIONALE ENERGIESTRATEGIE

Aanslag op ruimte ineens nog groter

donderdag 23 maart 2023Leestijd: 6 MINUTEN
Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…

De regio wil meer zonnevelden. Ook windturbines bij Wijbosch zijn weer in beeld.

Hart stelde onlangs vast dat het met het opwekken van duurzame energie niet opschiet. Netbeheerder Enexis kan de opgewekte stroom niet kwijt, omwonenden lopen te hoop tegen elk gekozen terrein en windturbines zijn onmogelijk vanwege de aanvliegroutes van Volkel en Eindhoven.

Juist meer

En toen viel er een brief van voorzitter Marieke Moorman van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Noordoost-Brabant op de digitale deurmat van de raadsleden in deze regio. Moorman, ook burgemeester van Land van Cuijk, schrijft dat er niet minder kan, maar juist veel meer.

Neem de windturbines. Volgens haar ‘blijkt dat er meer mogelijk is als met andere windturbines wordt gewerkt’. Kleinere dus. En dat terwijl het juist in Noordoost-Brabant veel minder waait dan elders in Nederland.

Verder is er ‘technisch gezien ruim voldoende potentie voor duurzame opwekking van zonne- en windenergie beschikbaar’. In de door Moorman bijgevoegde rapportages staan kaartjes en die maken indruk: zowat alle plekken buiten de bebouwde kommen lijken ineens geschikt. Het zijn veel meer locaties dan ons eigen college ooit in het vizier had.

[tekst gaat verder onder het kaartje]

Blauw: locaties die technisch geschikt zouden zijn voor windturbines. Bron: Generation.nergy.

De soep wordt niet zo heet gegeten als de stuurgroep ze opdient. Want het bepalen van de technische mogelijkheden is slechts de eerste stap om tot kaartjes met daadwerkelijke ‘potentiegebieden’ te komen. Stap 2 is een afweging met betrekking tot het landschap. Daarna volgt inbreng van Enexis.

Mocht u de stap ‘Participatie inwoners’ in dit rijtje missen: wij ook. Wat we wel lezen is dat er veel meer kan qua zonnevelden en windturbines dan velen van u en Hart hoopten of vreesden.

Saillant zaken

We pikken wat saillante zaken uit één van de bijgevoegde rapporten.

1) Nu moeten windturbines nog worden geclusterd in groepjes van minimaal drie. ‘Wanneer de Omgevingswet in werking treedt is er een afwijkingsmogelijkheid’. Lees: het is mogelijk her en der verspreid alleenstaande turbines te planten. Locaties die nu nog te klein zijn, komen dan ineens wel in beeld.

2) Gemeenten moeten voor zon en wind meer locaties aanwijzen, want ze doen nu nog het minimale van wat moet. Als ‘één gemeente de lokale […] verplichting niet haalt, wordt het RES-bod niet […] gehaald’. Meer zonnevelden en windturbines leveren dus dan nu al door gemeenten is bedacht.

3) Nu moet een zonnepark worden aangelegd om in de lokale behoefte te voorzien, maar een gemeente mag ook best bijdragen om te voorzien in ‘de regionale RES-ambitie’. Dat Meierijstad dus haar beste beentje voorzet voor Maashorst of andersom.

4) Gemeenten moeten vaker voor grotere zonnevelden kiezen. Dan schiet het lekker op. En o ja, daarnaast ook gewoon doorgaan met de postzegelveldjes.

5) We hoeven niet te wachten op Enexis, want Enexis wacht op haar beurt juist op zekerheid over zonnevelden en windparken. Dus hupsakee, velden aanwijzen.

Bron van het bovenstaande: ‘Concretiseren potentiegebieden RES Noordoost-Brabant’, Generation.Energy in opdracht van Stuurgroep RES Noordoost-Brabant. Het rapport is forser dan onze website aankan. Mail Hart en u krijgt een digitaal exemplaar.

De makers van het rapport denken in wat technisch kan, erkennen dat er ook nog zoiets is als een landschappelijke inpassing en hebben een broertje dood aan burgerparticipatie. Het resultaat is een kille benadering die tot onrust leidt.

Neem het hierboven geplaatste kaartje van gebieden die technisch potentie hebben om er windturbines te plaatsen. Ineens is het Wijboschbroek weer letterlijk in beeld. De actiegroep ‘Handen af van Wijboschbroek’ kan de rieken van de zolder halen.

[tekst gaat verder onder de foto]

Inwoners van Wijbosch en omgeving protesteerden eerder met ogenschijnlijk succes tegen de komst van windturbines. Het gevaar lijkt echter nog niet geweken.

Ze moeten daar niet gerust te zijn op de landschappelijke afweging die er mogelijk nog komt, want dat mooie Wijboschbroek was eerder voor het college ook al geen reden om die plek te ontzien. Er ging pas een streep doorheen toen ‘Volkel’ mopperde. En dat bezwaar lijkt nu weg – gewoon lage turbines plaatsen die amper wind vangen.

Andere kant

En dan nu de andere kant van de medaille: het ene alarmerende rapport na het andere wijst op de klimaatverandering en de noodzaak tot het opwekken van duurzame energie.

En nee, met energiebesparing en zonnepanelen op daken gaan we het niet redden. Hart erkent dat. Juist de trend om minder gas te verbruiken, leidt tot meer elektriciteit. En Meierijstad loopt al voorop als het gaat om ‘zon op dak’ en dat biedt gewoon te weinig soelaas.

Standpunten Hart

Hart kent de voors en tegens. Zoals we ook de al dan niet terechte emoties en de feiten kennen. Het brengt Hart tot de volgende standpunten:

1) We kunnen wel zeggen dat we de torenhoge ambities op het gebied van duurzame energieopwekking moeten halen, maar dat kan alleen als we leefbaarheid, landschap en mogelijk zelfs natuur aantasten. Hart snapt dat veel mensen niet zo ver willen gaan.

2) Om die reden moeten we inzetten op een optimale balans tussen het tegengaan van klimaatverandering en inzetten op klimaatadaptatie. In het laatste zijn we sowieso beter dan het eerste.

3) Deze transitie mogen we niet uitvoeren zonder draagvlak. Waarbij draagvlak niet zoiets is als elk protest honoreren. Behalve individuele belangen is er een algemeen belang. En waarbij invloed wordt gecombineerd met verantwoordelijkheid. Wie nee zegt tegen een locatie, moet vertellen hoe we het gebruik van fossiele energie dan wél verminderen.

4) We moeten ondanks – of juist vanwege – de toenemende elektrificatie van de samenleving echt meer werk maken van energiebesparing. Het beleid van de gemeente is op dit gebied nog niet heel overtuigend.

5) Mochten we vanwege alle mitsen en maren de enorme klus niet klaren: de Aarde overleeft ons echt wel. Over de planeet hoeft niemand zich echt druk te maken. Over de bewoners van die planeet wel.

Vragen

Hart heeft gisteren vragen gesteld aan wethouder Roozendaal. Zie hieronder.

Lees ook
29 juni 2024

Een korzelige wethouder Jan van Burgsteden kroop afgelopen donderdag in het lijf van een formele jurist om de legalisering van…

12 juni 2024

De Schijndelse wijk Hulzebraak doet vanaf oktober mee aan een proef met een nieuwe wijze van afvalscheiding. Het restafval in…

9 juni 2024

De illegale kennel De Warme Mand bij Veghel verdient het niet om gelegaliseerd te worden. Die conclusie trekt Hart na…

27 mei 2024

Wie gelooft er nog in het gasloos maken van de verwarming van huizen in Meierijstad? Een voorbeschouwing op een bijeenkomst…

9 mei 2024

Het idee van Hart voor een duurzaamheidswinkel is inmiddels omgevormd tot een zogeheten terugwinwoning®. ‘Dit is mooier dan ik destijds…